Επιλογές Σύνταξης

    Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
  • 09:05
    Συναυλίες χωρίς κινητά τηλέφωνα

    Συναυλίες χωρίς κινητά τηλέφωνα

    Αρκετοί διάσημοι τραγουδιστές όπως ο  Jack White και η Alicia Keys, έχουν απαγορεύσει, στο παρελθόν, τη χρήση κινητών τηλεφώνων στις ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »