Εργασιακά

    Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021
  • 18:01
    Όλες οι μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά

    Όλες οι μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά

    Τετραήμερη εργασία με 10 ώρες ημερησίως για να διατηρηθεί το εβδομαδιαίο 40ωρο, αλλαγές στις απολύσεις και στο δικαίωμα της επαναπρόσληψης ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »