Τράπεζες

    Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020
  • 18:42
    Alpha Bank: Στη Fortress το χαρτοφυλάκιο Neptune

    Alpha Bank: Στη Fortress το χαρτοφυλάκιο Neptune

    Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (Χαρτοφυλάκιο Neptune) σύναψε η Alpha Bank.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »