Υπουργείο Δικαιοσύνης

    Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022
  • 09:19
    Πόθεν έσχες: Ποιες αλλαγές προωθούνται

    Πόθεν έσχες: Ποιες αλλαγές προωθούνται

    Λιγότερη ταλαιπωρία για τους υπόχρεους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία φιλοδοξεί να φέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για ...