Κινητικότητα στις τράπεζες

STREAM
Ενεργό:478ημέρες| Ενημερώσεις:147
Συνεχής κάλυψη
23/10/2013 - 12:00ΕΓΓΡΑΦΟ

H Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., καθώς και η Ανακοίνωση προς τους Μετόχους.

EUROBANK
Φόρτωση...