Skip to main content

ΕΛΓΑ: Υποβολή αιτήσεων για 150 προσλήψεις

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 150 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων (ανά την επικράτεια) στον ΕΛΓΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη 1 Αυγούστου και από τα 150 άτομα που θα προσληφθούν, οι 140 θα είναι ΠΕ Γεωπόνοι και οι 10 ΠΕ Κτηνίατροι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΓΑ – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κ. Ν. Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2107490476, 576, 497).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.