Skip to main content

Διευκρινίσεις για την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας συμμετοχής στη διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας γαι τη χορήγηση τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών προχώρησε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τους φακέλους τους έως τις 4 Ιουλίου και ώρα 15.00.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα), σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 (υπό στοιχεία α-δ) του Κεφαλαίου 5 της Προκηρύξεως.

Ο εν λόγω φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά και με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ “…………..” ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (high definition).

Το κείμενο θα ακολουθείται από τις υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου, οπότε στην τελευταία περίπτωση θα προσκομίζεται ταυτοχρόνως και θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο, (οπότε θα γίνεται και σχετική μνεία στο κατωτέρω αναφερόμενο αποδεικτικό), και η απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου, με την οποία θα παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση.

Για την υποβολή του ανωτέρω φακέλου θα συντάσσεται αποδεικτικό από το αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου, το οποίο θα υπογράφεται τόσο από τον καταθέτοντα την αίτηση, όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο του συγκεκριμένου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο οποίο, αφενός θα βεβαιώνεται η ημέρα και ώρα υποβολής του σφραγισμένου φακέλου αιτήσεως συμμετοχής στη διαδικασία της δημοπρασίας, αφετέρου θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Κατά την υποβολή των φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία της δημοπρασίας, το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους και να ελέγξει την προσκόμιση των απαραιτήτων, σύμφωνα με την Προκήρυξη, δικαιολογητικών, καθώς αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Αντίθετα το εν λόγω Τμήμα Πρωτοκόλλου καθίσταται αρμόδιο μόνο για να πιστοποιήσει την ημέρα και ώρα υποβολής του εν λόγω φακέλου, καθώς και ότι αυτός υποβλήθηκε σφραγισμένος και αφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ θα δίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη κατάθεση των φακέλων αιτήσεως συμμετοχής θα συνέλθει, παρουσία και των εκπροσώπων των υποψηφίων, προκειμένου, να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους συμμετοχής για να διαπιστώσει την ύπαρξη των προαπαιτουμένων, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Μετά το άνοιγμα των φακέλων, οι φάκελοι αιτήσεων συμμετοχής είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του όρου 6.4. της προκήρυξης (κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)