Skip to main content

Η «ακτινογραφία» των αλλαγών στο νέο εξεταστικό σύστημα

Ανακοινώθηκε το νέο εξεταστικό σύστημα από το Υπουργείο Παιδείας και πιστεύω ότι θα ηρεμήσουν οι ταλαιπωρημένοι μαθητές της Β Λυκείου, αφού οι επιλογές σχολών αυξάνονται κατά πολύ. Ακόμη τα βιβλία δεν θα αλλάξουν, δεν ήταν και χρονικά εφικτό.

Θα χρειαστούν μικροαλλαγές σε κάποια μαθήματα που δεν διδάχτηκαν στη Β Λυκείου όπως η Χημεία και τα Λατινικά. Η βάση του νέου συστήματος είναι το υπάρχον σύστημα με διαφοροποιήσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ορίζονται πέντε μαθήματα κατεύθυνσης που θα διδάσκονται στα σχολεία, αλλά δεν θα είναι όλα πανελληνίως εξεταζόμενα. Τα μαθήματα αυτά θα διδάσκονται 15 ώρες την εβδομάδα έναντι τεσσάρων μαθημάτων που διδάσκονται 12 ώρες την εβδομάδα στη φετινή Γ Λυκείου.

Τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία παραμένουν ίδια, αφού δεν υπήρχε χρόνος για να υλοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών που είχε ανακοινώσει ο κ. Λοβέρδος τις ημέρες των εκλογών.

Μικρές αλλαγές θα υπάρξουν και στο ωρολόγιο πρόγραμμα που δεν θα έχει καμία σχέση με το νόμο του κ. Αρβανιτόπουλου, αλλά θα είναι το ισχύον φέτος στη Γ Λυκείου. Τα διδασκόμενα μαθήματα, που δεν είναι απαραίτητα και εξεταζόμενα στις πανελλήνιες εξετάσεις, βλέπετε στον πίνακα 1.

 

Διδασκόμενα μαθήματα προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διδασκόμενα μαθήματα προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

 

Διδασκόμενα μαθήματα προσανατολισμού

Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλήνιες εξετάσεις

Τα μαθήματα αυτά θα είναι 4 για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές ενός μόνο πεδίου και 5 για όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές δύο πεδίων.

Η επιλογή των πεδίων θα γίνεται με τη δήλωση που κάνουν οι μαθητές το Φεβρουάριο για τη συμμετοχή τους ή μη στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συνεπώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη να αποφασίσουν το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως όριζε ο νόμος του κ. Αρβανιτόπουλου.

Θα έχουν δηλαδή την ευκαιρία να τα διδαχθούν και να επιλέξουν εκ του ασφαλούς. Μοναδικό μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι στο σχολείο θα διδάσκονται το ίδιο μάθημα μαθητές που θα το εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις και, προφανώς θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μαθητές που δεν θα το εξετάζονται στις πανελλήνιες και θα είναι πρακτικά αδιάφοροι. Δεν γίνεται, όμως, να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.

Οι μαθητές θα εξετάζονται σε υποχρεωτικά σε τρία μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουν επιλέξει και σε ένα έως δύο από μία ομάδα τριών μαθημάτων που θα τους εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ένα έως δύο επιστημονικά πεδία από τα τρία επιστημονικά πεδία που θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν. Οι επιλογές φαίνονται στα σχήματα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθούν.

Βλέπουμε ότι οι επιλογές αυξάνονται κατά πολύ και αυτό είναι καλό για τους μαθητές, αφού αυτό ζητούσαν, αλλά το σύστημα δεν θα είναι δίκαιο όπως έχουμε ήδη αναλύσει.

Δεν θα έχουν όλοι οι μαθητές ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις σχολές των πεδίων, γιατί θα υπάρχουν δύο βασικά μαθήματα σε κάθε πεδίο, όπως και τώρα, με σκοπό να περιορίζονται οι αταίριαστες επιλογές, όπως για παράδειγμα να εισάγονται μαθητές από τις θεωρητικές σπουδές στις ιατρικές σχολές. Με κάποια μείωση μορίων, που θα υπάρξει, θα μπορούν στην πράξη να διεκδικήσουν θέση στα ΤΕΙ των Επιστημών Υγείας.

Πρόβλημα θα υπάρξει με την εισαγωγή στις σχολές της πληροφορικής και τις φυσικομαθηματικές που δεν θα μπορούν να συνδυαστούν από καμία ομάδα προσανατολισμού. Ίσως μία αλλαγή στην πρόσβαση από τις οικονομικές σχολές να έλυνε το πρόβλημα.

Δηλαδή αντί να υπάρχει η δυνατότητα να πάει κάποιος στις επιστήμες υγείας με τη Βιολογία Γενικής Παιδείας να μπορούσε να πάει στις Θετικές Επιστήμες με Φυσική Κατεύθυνσης, γιατί κακά τα ψέματα οι Επιστήμες Υγείας απαιτούν γνώσεις φυσικής και χημείας και δεν είναι λογική επιλογή από την ομάδα προσανατολισμού των οικονομικών σπουδών και της πληροφορικής, ενώ είναι λογικό να μπορεί κάποιος να δηλώσει πληροφορική, οικονομικά και μαθηματικό. Πιστεύω ότι αυτή η μικρή αλλαγή θα έκανε πιο λογικό το νέο σύστημα.

Η αλήθεια είναι ότι το νέο σύστημα δίνει επιλογές στους μαθητές και, στα πλαίσια του εφικτού σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, θα τους επιτρέψει με πιο λογικό τρόπο να εισαχθούν στις ανώτατες σχολές.

Εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση των σχολών που θα περιλαμβάνει το κάθε πεδίο και τα μαθήματα βαρύτητας κάθε πεδίου. Αυτό πρέπει να γίνει τάχιστα γιατί έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ τα παιδιά που γεννήθηκαν το 1998 και γιατί τώρα πια είναι εύκολο να προσδιοριστούν.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Μαθηματικός – ερευνητής

[email protected]