Skip to main content

Πώς δρούσε το κύκλωμα που νομιμοποιούσε παράνομα αλλοδαπούς

Στα ίχνη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που νομιμοποιούσε παράνομα αλλοδαπούς έφθασε μετά από πολύμηνη έρευνα το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, τη Δευτέρα και την Τρίτη, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της, τέσσερις Έλληνες και πέντε αλλοδαποί. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο ηγετικά μέλη του κυκλώματος και δύο δημόσιοι υπάλληλοι-εφοριακός και υπάλληλος του ΕΦΚΑ.

Στην πράξη το κύκλωμα εξέδιδε δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση-ανανέωση άδειας διαμονής, για εξαρτημένη εργασία των προς νομιμοποίηση αλλοδαπών με:

  • καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων και υφαρπαγή αντιστοίχων ημερών ασφάλισης (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ,
  • υφαρπαγή βεβαιώσεων ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ, έκδοση-ανανέωση βιβλιαρίων υγείας και έκδοση λογαριασμών ασφαλισμένου ΕΦΚΑ,
  • έκδοση ΑΜΚΑ-ΑΜΑ,
  • έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμων,
  • σύναψη εικονικών δηλώσεων στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (συμβόλαια κατοικίας),
  • υποβολή ή τροποποίηση φορολογικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
  • χορήγηση βεβαιώσεων εργοδότη και
  • κατάρτιση διαφόρων πλαστών εγγράφων ή νοθεία γνήσιων με τη χρήση πλαστών σφραγίδων.

Κύρια, και από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες της οργάνωσης, ήταν η καταχώρηση εικονικών ημερομισθίων (ενσήμων), η οποία γινόταν μέσω τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεων, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων ήταν τρίτα πρόσωπα, που φαινομενικά δεν σχετίζονταν με τα μέλη του κυκλώματος (αχυράνθρωποι).

Από την έρευνα προέκυψε η σύνδεση των ύποπτων επιχειρήσεων με τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης και η πλήρης ταύτιση των στοιχείων τους. Όπως διαπιστώθηκε, οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν εικονικές, δηλωμένες με δραστηριότητες κυρίως ως βιοτεχνίες ενδυμάτων (φασόν), καθαρισμούς κτηρίων, καθώς και μία κατασκευαστική εταιρεία.

Συνήθης «παραγγελία» ήταν η καταχώρηση 50 ενσήμων, για τα οποία οι «πελάτες» κατέβαλλαν χρηματικό ποσό έως και 1.200 ευρώ, ποσό κατά πολύ υψηλότερο από τις εργοδοτικές εισφορές ανά άτομο. Επίσης, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), διαπιστώθηκε ότι την τελευταία διετία μέσω των υπόπτων επιχειρήσεων έχουν ασφαλιστεί διά της υποβολής αντίστοιχων ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περισσότερα από 600 άτομα.

Βασική δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν και η σύναψη συμβολαίων μίσθωσης διαμερισμάτων, με φερόμενους ως μισθωτές «πελάτες» της οργάνωσης. Οι εν λόγω διευθύνσεις δεν ανταποκρίνονταν στη πραγματικότητα, αλλά ως κριτήριο επιλογής ήταν η δηλωθείσα διεύθυνση να ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών ή των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Τα εν λόγω μισθωτήρια συμβόλαια καταρτίζονταν ηλεκτρονικά και υποβάλλονταν ως δικαιολογητικά στις υπηρεσίες αυτές.

Άλλη μία επιμέρους κομπίνα του κυκλώματος, στο πλαίσιο των «διευκολύνσεων» προς τον εκάστοτε «πελάτη», ήταν η κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας διαμονής στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε και η εμπλοκή υπαλλήλου εφορίας, ο οποίος χρησιμοποιώντας ως διαμεσολαβητή Έλληνα-μέλος της οργάνωσης, αναλάμβανε την έκδοση ΑΦΜ και την έκδοση ή επανέκδοση κλειδαρίθμων, καθώς και τη διαδικασία απενεργοποίησής τους, όπου απαιτείτο.

Από την συνδυαστική έρευνα, έγινε πλήρης ταύτιση των στοιχείων 68 ατόμων, οι οποίοι αποτέλεσαν «πελάτες» της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά διερευνώνται περίπου 600 υποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης αδειών διαμονής.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διοικητικών εγγράφων, αποτελούμενο από δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 33 σφραγίδες, που χρησιμοποιούνταν για την κατάρτιση εξαρχής πλαστών εγγράφων ή για τη νοθεία γνήσιων.

Επίσης, κατασχέθηκαν 36.170 ευρώ, 19 κινητά τηλέφωνα και πέντε ταυτότητες-διαβατήρια τρίτων προσώπων, αμφιβόλου γνησιότητας.

Τόσο στη κατοχή των συλληφθέντων, όσο και στα σπίτια τους, βρέθηκε μεγάλος αριθμός «πακέτων» δικαιολογητικών τρίτων προσώπων-αλλοδαπών, όπως φωτοαντίγραφα ατομικών εγγράφων, βεβαιώσεων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, βιβλιάρια υγείας και αιτήσεις έγκρισης καταγραφής στη Γ.Γ.Π.Σ. για έκδοση κλειδαρίθμων ασφαλιστικών βεβαιώσεων, τα περισσότερα διαχωρισμένα ανά άτομο και έτοιμα προς υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην κατοικία του Έλληνα ηγετικού μέλους, βρέθηκε πλήθος εγγράφων που πιστοποίησαν τα στοιχεία της έρευνας, σχετικά με την εικονική ασφάλιση των αλλοδαπών, καθώς και έγγραφα των ύποπτων επιχειρήσεων και ταυτοποιημένων «πελατών» της οργάνωσης.

Με δικογραφία σε βάρος τους, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, απάτη, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση-νόθευση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και του Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση.

naftemporiki.gr