Skip to main content

Ν.Δ.: Τα 10 ψέματα της γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Τα δέκα ψέματα της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παραθέτει η Νέα Δημοκρατία, σε αιχμηρή ανακοίνωση της εναντίον της κυβέρνησης.

Απαντώντας στη γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία υποστηρίζει ότι παρέλαβε χρέη 14 εκ. ευρώ, η Ν.Δ. καταγγέλλει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σταματήσει να λέει ψέματα και μετά να εκτοξεύει νέα ψέματα για να καλύψει τα παλιά.

Όπως επισημαίνει, αραδιάζουν ένα σωρό ψέματα περί δήθεν χρεών τα οποία, όπως μας διαβεβαιώνουν αυτοί που θα τέλειωναν με τα μνημόνια, θα διευθετήσουν.

Ψέμα πρώτο: Υπάρχουν οφειλές 7 εκ. ευρώ προς τα ΕΛΤΑ: Η αλήθεια είναι ότι το χρέος ρυθμίστηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης, αλλά το θέμα της οφειλής βρίσκεται ακόμη στην ΥΔΕ του υπουργείου Οικονομικών, μόνου αρμόδιου να εγκρίνει την ανάληψη και καταβολή στα ΕΛΤΑ. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για χρέος, αφού η σχετική πληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από το υπουργείο των Οικονομικών – κάτι που θα είχε συμβεί αν δεν έσπευδαν οι πάνσοφοι διασπορείς παντός είδους ψευδών να ρίξουν την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ψέμα δεύτερο: Υπάρχει ποσό υπέρβασης για την προμήθεια βενζίνης: Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση επέμεινε στην τήρηση του ορίου κατανάλωσης από τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, όπως προβλεπόταν από την σχετική υπουργική απόφαση, και κατά συνέπεια θα ήταν παράνομο να πληρωθεί το επιπλέον ποσό.

Ψέμα τρίτο: Οφειλή από προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: Η αλήθεια είναι ότι αυτή οφείλεται στην διαφωνία της ΥΔΕ του υπουργείου των Οικονομικών, που υποστηρίζει ότι με τη σχετική δαπάνη των προκηρύξεων που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες βαρύνεται ο Ανάδοχος του έργου και όχι η Γ.Γ.

Ψέμα τέταρτο: Οφειλή προς την ΔΕΗ: Η αλήθεια είναι ότι αυτή αφορά την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος από τις Ενώσεις των ΜΜΕ, στις οποίες είχε παραχωρηθεί κτίριο του Γ.Γ. για να στεγαστούν. Κατά συνέπεια η οφειλή δεν αφορά την Γ.Γ.

Ψέμα πέμπτο: Απαίτηση του ΟΤΕ για παλαιά χρέη: Η αλήθεια είναι ότι η Γ.Γ. έχει ζητήσει από τον ΟΤΕ αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών δαπανών, πλην όμως μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015 τέτοια κατάσταση δεν είχε αποσταλεί. Επομένως για τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς λόγους είναι αδύνατη η πληρωμή αυτού του ποσού.

Ψέμα έκτο: Απαίτηση του ΟΤΕ για την δορυφορική μετάδοση του Briefing: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της Γ.Γ. και του ΟΤΕ και τυχόν καταβολή του θα σήμαινε απιστία σε βάρος του Δημοσίου, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ψέμα έβδομο: Υπερβάσεις στις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όριο στις δαπάνες της κινητής τηλεφωνίας και κατά συνέπεια το ποσό της υπέρβασης δεν μπορεί να πληρωθεί.

Ψέμα όγδοο: Κλείνουν δέκα γραφεία Τύπου εξωτερικού για να ενισχυθούν άλλα μονοπρόσωπα γραφεία: Η αλήθεια είναι πως κάθε άλλο παρά μονοπρόσωπα είναι τα γραφεία σε πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο, η Λευκωσία, το Λονδίνο, η Ν. Υόρκη κλπ – αντίθετα πολλά απασχολούν και επιτόπιο προσωπικό (επιφυλασσόμαστε για περισσότερα στοιχεία).

Ψέμα ένατο:  Κριτήριο είναι η εναλλαγή του προσωπικού. Η αλήθεια είναι ότι από τα 36 άτομα που μετακομίζουν εκτός έδρας, μόνο των επτά είχε λήξει η προβλεπόμενη από το νόμο θητεία τους.

Ψέμα δέκατο: Με το «πάνσοφο», πλην όμως λίαν πελατειακό σχέδιο, εξοικονομείται 1 εκ. ευρώ και σε κάθε περίπτωση «η υπηρεσία έχει ήδη προβλέψει την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τις μετακινήσεις στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού για το 2015»: Η αλήθεια είναι πως το κόστος μισθοδοσίας όσων θα μετακινηθούν, μαζί με το κόστος πρώτης εγκατάστασης αναμένεται να είναι διπλάσιο από αυτό που θα εξοικονομηθεί από το κλείσιμο των γραφείων. Φυσικά αποφεύγεται να αναφερθεί ότι το επίδομα αλλοδαπής ξεπερνά τα 4.500 ευρώ – και αυξάνει αν ο υπάλληλος έχει τέκνα – τα οποία έρχονται να προστεθούν στον κανονικό μισθό που φυσικά συνεχίζει να καταβάλλεται.