Skip to main content

Δημοτικές εκλογές: Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για «μπλόκο» στην υποψηφιότητα Κασιδιάρη

ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής φέρει πρώτη την υπογραφή του Νίκου Ανδρουλάκη

Πρόταση νόμου για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασιδιάρη στον δήμο Αθηναίων κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, «στόχος της κατατεθείσας πρότασης νόμου είναι η αποτροπή χρησιμοποίησης των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης από συνδυασμούς, που αποτελούν τον μανδύα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ο στόχος αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις κομματικές αντιπαραθέσεις και αφορά στον ίδιο τον πυρήνα της προστασίας των θεσμών και της Δημοκρατίας».

Καλεί όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να τη στηρίξουν και ιδίως η Κυβέρνηση, την οποία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «παρακολουθεί για άλλη μια φορά αμέτοχη τις εξελίξεις κι οφείλει να μας εξηγήσει ακολουθώντας ποια σκοπιμότητα κωφεύει ως προς την ανάγκη λήψης μιας τέτοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, τη στιγμή μάλιστα που είχε ψηφίσει την αντίστοιχη πρωτοβουλία σε επίπεδο εθνικών εκλογών και δεδομένου πως όσον αφορά στις Αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εκλογικός νομοθέτης έχει περιθώρια μεγαλύτερης διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισμό των κωλυμάτων εκλογιμότητας σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, κατά το άρθρο 102 §2 του Συντάγματος».

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «βρίσκεται αταλάντευτα εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις, που κρύβονται κάτω από τον μανδύα της δήθεν πολιτικής δράσης. Η άμυνα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεσμών αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια τη μόνη μας πυξίδα, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία  που βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «με απόλυτη συνέπεια προς τη διαχρονική μας στάση ευθύνης, αναλαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία της κατάθεσης πρότασης νόμου για τον αποκλεισμό συνδυασμού των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών των οποίων ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή ο πραγματικός επικεφαλής έχει καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης».

Πρόκειται για μεταφορά στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της λογικής αλλά και της διατύπωσης του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για τα πολιτικά κόμματα. Επισημαίνει ότι ο Αρειος Πάγος (Α΄ Πολιτικό Τμήμα) έχει αποδεχθεί στις δύο αποφάσεις του, υπ’ αριθμόν 8/2023 και 95/2023, πώς ο εκλογικός νομοθέτης έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει τη χρήση των δικαιωμάτων εκλογικής συμμετοχής με σκοπό τη διάβρωση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών.

«Οποιαδήποτε κυβερνητική στάση ανοχής απέναντι σε νεοναζιστικά εγκληματικά μορφώματα, που θέλουν να διαβρώσουν τους θεσμούς και τις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά ανεπίτρεπτη αλλά δυστυχώς όχι ανεξήγητη υποχώρηση και αποδεικνύει ότι για κάποιους η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι à la carte, με αποκλειστικό γνώμονα τις εκάστοτε εκλογικές σκοπιμότητες», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η οποία φέρει πρώτη την υπογραφή του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Αποκλεισμός εκλογιμότητας συνδυασμών στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»

Άρθρο 1

Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 15§8 του ν. 4804/2021

Στο άρθρο 15§8 του ν. 4804/2021 προστίθεται νέα παράγραφος 15§8Α που έχει ως εξής: 15§8Α «Δεν επιτρέπεται δήλωση συνδυασμών των οποίων ο υποψήφιος δήμαρχος ή ο πραγματικός επικεφαλής τους έχει καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας της καταδικαστικής απόφασης. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου ως πραγματικός επικεφαλής του συνδυασμού νοείται πρόσωπο άλλο από εκείνο του υποψήφιου δημάρχου και το οποίο με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί τη διοίκηση του συνδυασμού ή να έχει τοποθετήσει εικονικό επικεφαλής του ως υποψήφιο δήμαρχο ή να έχει ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα».

Το άρθρο 15§8 του ν. 4804/2021 αναριθμείται σε 15§8Β και παραμένει ως έχει.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 15§11 του ν.4804/2021

Στο άρθρο 15§11 του ν.4804/2021 προστίθεται νέα περίπτωση θ) που έχει ως εξής:

θ) «αν ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού ή ο πραγματικός επικεφαλής του έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη ή ισόβια κάθειρξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 15§8Α του παρόντος νόμου, η συνδρομή του κωλύματος εκλογιμότητας των ανωτέρω συνδυασμών ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο λαμβάνει ή δύναται να ζητεί τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές. Προς υποβοήθηση της κρίσης τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 17§1 του παρόντος νόμου, οι επικεφαλής υποψήφιοι δήμαρχοι ή νόμιμοι πληρεξούσιοι τους, των συνδυασμών που έχουν καταθέσει δήλωση στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου ελέγχου ή υποβολής υπομνημάτων το αρμόδιο δικαστήριο καλεί τον ελεγχόμενο συνδυασμό να λάβει γνώση και να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις του».

Άρθρο 3

Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 52§8 του ν. 4804/2021

Η διάταξη του άρθρου 52§8 του ν. 4804/2021 τροποποιείται ως εξής: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 8Α και 8Β έως και 11 συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θ) του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ