Skip to main content

Αίτημα επαναφοράς απαλλαγών στα εφόδια πλοίων

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

Την επαναφορά σειράς απαλλαγών που καταργήθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν, προκειμένου να καταστούν εκ νέου ανταγωνιστικά τα εφόδια πλοίων στην Ελλάδα, ζήτησε από τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων (ΠΣΕΠΕ) Νίκος Μαυρίκος.

Σε συνάντηση που είχαν, ο κ. Μαυρίκος τόνισε στον υπουργό ότι η κατάργηση των απαλλαγών αυτών όχι μόνο δεν αποφέρει κανένα δημοσιονομικό έσοδο στο κράτος, αλλά αντίθετα δημιουργεί αρνητικές οικονομικές συνθήκες, καθόσον οι πλοιοκτήτες ή διαχειριστές των πλοίων αποφεύγουν τον εφοδιασμό από ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις και απευθύνονται σε εφοδιαστές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάνει και το φόρο εισοδήματος που θα εισέπραττε από την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πωλήσεων προς τα ως άνω πλοία.

Από την πλευρά του ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων για επαναφορά σε ισχύ των απαλλαγών των τροφοεφοδίων και για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι η επιβολή φόρων, αλλά η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα των εφοδιαστών πλοίων στον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να τα εξετάσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ.

Οι περιπτώσεις
Σύμφωνα με τον φάκελο που κατέθεσε ο ΠΣΕΠΕ στον υπουργό Ναυτιλίας, η Ελλάδα εφαρμόζει απαλλαγές από δασμούς, ΕΦΚ και ΦΠΑ στα εφόδια των πλοίων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις με νομοθετικές παρεμβάσεις ή με διαδικαστικές ρυθμίσεις καταργήθηκαν ορισμένες απαλλαγές κυρίως στα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων, και πιο συγκεκριμένα:

  • Με νομοθετικές τροποποιήσεις καταργήθηκε η απαλλαγή από δασμούς και ΕΦΚ για τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που εκτελούν διεθνείς πλόες, καθώς και σε αλιευτικά πλοία που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα ή χωρικά ύδατα άλλων χωρών.
  • Με ερμηνεία που δόθηκε από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση καταργήθηκε η απαλλαγή από δασμούς και ΕΦΚ για τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε ξένα πολεμικά πλοία χωρών μη μελών του ΝΑΤΟ.
  • Με ερμηνεία που δόθηκε από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση καταργήθηκε η απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και Δασμό των τροφοεφοδίων που πωλούνται σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χώρους κρουαζιερόπλοιων και ferry boats ως εστιατόρια ή μπαρ για τη σίτιση και την ψυχαγωγία του πληρώματος και των επιβατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ναυτιλιακή εταιρεία Minoan Lines για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική (Πάτρα – Ιταλία), η οποία επειδή πλέον ενεργεί ως ναυλωτής των πλοίων που ανήκουν στην εφοπλιστική εταιρία Grimaldi, με αποτέλεσμα η εταιρεία αυτή να απευθύνεται στις εφοδιαστικές επιχειρήσεις της Ιταλίας και να προμηθεύεται από εκεί αφορολόγητα τα τροφοεφόδια που χρειάζεται για τα πλοία της.
  • Μη εφαρμογή του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) και των Κατευθυντήριων Γραμμών (Guidelines) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εν αντιθέσει με άλλα 27 κράτη – μέλη) για εμπορεύματα Τρίτων Χωρών που προορίζονται για εξοπλισμό – συντήρηση – επισκευή των πλοίων, η οποία συνίσταται στην εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού, αντί του καθεστώτος Επανεξαγωγής. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του διοικητικού κόστους, της γραφειοκρατίας και του χρόνου παράδοσης, που ως γνωστόν παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάθεση παραγγελιών.