Skip to main content

Προειδοποίηση ακτοπλόων για μείωση στα φορολογικά έσοδα από μία αύξηση ΦΠΑ

Για μείωση των φορολογικών εσόδων από μία πιθανή αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα εισιτήρια των πλοίων, στις τουριστικές υπηρεσίες και στα νησιά καθώς και πλήγμα του κλάδου της ακτοπλοΐας προειδοποίησε ο πρόεδρος των ακτοπλόων (ΣΕΕΝ) Μιχάλης Σακέλης, στη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο για το θαλάσσιο τουρισμό.

Ο κ.Σακέλης είπε, ότι η μείωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου (57 πλοία εκτός των πορθμείων) που είναι ο πιο σύγχρονος στην Ευρώπη (2 έως 15 έτη), δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς οι χωρητικότητες των πλοίων αυξήθηκαν και το 2014 μετέφεραν στα νησιά περισσότερους από 13 εκατ.επιβάτες, 1,8 εκατ.ΙΧ και 650 χιλιάδες φορτηγά.

Πρόσθεσε επίσης ότι η απώλεια του μεταφορικού έργου, που την περίοδο 2009-2013 έφθασε τους 11,8 εκατ.επιβάτες, η αύξηση της τιμής των ναύλων στους επιβάτες τo 2014 κατά 8% σε σχέση με το 2009, αλλά και της τιμής των καυσίμων που διπλασιάστηκε την περίοδο 2009-2012, δημιούργησαν ζημιογόνα αποτελέσματα στις εταιρείες, που την περίοδο 2009 έως 2014 ξεπέρασαν το 1 δισ.

Ο πρόεδρος των ακτοπλόων, υπογράμμισε ότι οι ζημιές αυτές και η έλλειψη ρευστότητας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού και την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων και άλλων υποχρεώσεων από την συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις εκκρεμοτήτων και προς τα πληρώματα των πλοίων.

Εκτίμησε πάντως, ότι η καλή τουριστική κίνηση το 2015 και οι σχετικά μειωμένες τιμές των καυσίμων, θα επιδράσουν τώρα θετικά στην κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεων.

Παρά τα προβλήματα, σήμερα χρειαζόμαστε υγιείς ακτοπλοϊκές εταιρείες, συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ικανές να επενδύσουν με αναβάθμιση των υπηρεσιών τους – σημείωσε ο κ. Σακέλης.

Οι παρεμβάσεις της πολιτείας θα πρέπει να περιοριστούν σε θεσμικά μόνο θέματα, που να αφορούν στο συντονισμό των υπηρεσιών και τη στήριξη των μικρών νησιών, ενώ ζήτησε εκ νέου την αλλαγή και τον εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που αφορά το νόμο 2932/2001, αναφορικά με τις διατάξεις περί ακτοπλοϊας, (σ.σ. δηλαδή το πώς δρομολογείται και ταξιδεύει το πλοίο) αλλά και του προεδρικού διατάγματος 177/74 περί υποχρεωτικών συνθέσεων στην ακτοπλοΐα (σ.σ. το κάθε πλοίο ταξιδεύει βάση νόμου με συγκεκριμένο αριθμό μελών πληρώματος).

Σημείωσε τέλος, ότι η πολιτεία θα πρέπει να κατανοήσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα των εταιρειών, να υπάρξει ίση μεταχείριση των θαλάσσιων μεταφορών σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς, να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και να υπάρξει περιορισμός στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με παροχή περισσότερης ευελιξίας.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική προσφορά της ακτοπλοΐας το 2014 εκτιμάται σε όρους ΑΕΠ σε 11,8 δισ. ευρώ ή στο 6,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή στο 50% της απασχόλησης των νησιών ή το 7,2% της συνολικής απασχόλησης.

Το μεταφορικό έργο στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλό και ξεπερνάει τους 35 εκ. επιβάτες, αν λάβουμε υπόψη μας και τις πορθμειακές γραμμές.Το 65% των επιβατών, δηλαδή περίπου 8.7 εκατ. επιβάτες, Έλληνες και αλλοδαποί, ταξίδεψαν το 2014 για τουρισμό. Από αυτούς τα 5,2 εκατ. είναι Έλληνες και τα 3,4 εκ. αλλοδαποί.

Τα ακτοπλοϊκά πλοία, μεταφέρουν επίσης περίπου 8 εκατ. τόνους εμπορευμάτων, υλικών και ειδών διατροφής, που πλην των άλλων καλύπτουν όλες τις ανάγκες για τη φιλοξενία των τουριστών, είτε αυτοί φτάνουν στα νησιά με αεροπλάνο, είτε με πλοίο.

Ο συνολικός πληθυσμός των νησιών ανέρχεται σε 1,3 εκ. και αποτελεί το 12,3% του πληθυσμού της χώρας. Δημιουργούν το 11,5% του συνολικού ΑΕΠ (24 δισ.) και 540.000 θέσεις εργασίας, ή το 12,1% του συνόλου της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΜΠΕ