Skip to main content

Η θέση της SEAJETS για την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγχώνευσης ΑΝΕΚ- ΑTTICA

Η εταιρεία έχει κάνει δυο προσφορές για την αγορά της ΑΝΕΚ (η δεύτερη στα 83 εκατ. ευρώ), οι οποίες απορρίφθηκαν από τους πιστωτές.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ομόφωνη έγκριση της συγχώνευσης, δια απορρόφησης της ΑΝΕΚ, απο τον όμιλο Αttica η «Ν» ζήτησε την άποψη της SEAJETS η οποία έχει κάνει δυο προσφορές για την αγορά της ΑΝΕΚ (η δεύτερη στα 83 εκατ. ευρώ), οι οποίες απορρίφθηκαν από τους πιστωτές.

Η θέση της Seajets για το θέμα είναι η ακόλουθη:

«To Failing firm της ΑΝΕΚ, ότι δηλαδή καταστρέφεται και τη σώζει ο ‘σωτήρας’ ATTICA, είναι μία αυθαίρετη κατασκευή. Πώς στα αλήθεια η ΑΝΕΚ επιβίωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, πολύ ακριβότερα πετρέλαια και πολύ σκληρό ανταγωνισμό στα Χανιά, ενώ φέτος είναι μονοπώλιο στα Χανιά; Πώς δεν ήταν πριν και μόνο τώρα έγινε δήθεν Failing firm…

Ένα παιδί με απλή λογική βλέπει ότι το Failing firm της ΑΝΕΚ είναι προκατασκευασμένο γελοίο παραμύθι που δεν πείθει κανέναν.

Πολλές ιστοσελίδες από την Παρασκευή 4/8, τρεις ημέρες πριν η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώσει επίσημα την απόφασή της με δελτίο τύπου, ανήγγειλαν ότι εγκρίθηκε η συγχώνευση ANEK και ATTICA.

Και πάλι, ένα παιδί με απλή λογική θα βγάλει τα συμπεράσματά του.

Η χρηματιστηριακή αξία της ΑΝΕΚ λόγω της «φούσκας» της συγχώνευσης απογειώθηκε 400% χωρίς κανείς να ξέρει πού θα καταλήξει αυτό, αφού και η ίδια η ATTICA, ο ‘σωτήρας’, δηλώνει συσσωρευμένες ζημιές 130 εκατομμυρίων.
Και πάλι, ένα παιδί με απλή λογική θα βγάλει τα συμπεράσματά του.

ATTICA και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, «προστατευόμενες», θεωρούν με έπαρση ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς συνέπειες.
Τα συμπεράσματα είναι των αναγνωστών

Η SEAJETS είναι η ισχυρότερη εταιρεία στη ελληνική ακτοπλοΐα.

Η SEAJETS όλα αυτά τα χρόνια τολμά και παρουσιάζει την πραγματικότητα όπως είναι και αυτό ενοχλεί κάποιους. H διοίκηση έχει τις ψυχικές δυνάμεις να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα της και ότι άλλο απαιτείται προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματα της αλλά και το Αιγαίο μας, που πάντα θα στηρίζει, όντας ο πυλώνας της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα»

ΑΝΕΚ – Attica: Το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την έγκριση του deal

Επίσημη ανακοίνωση για την ομόφωνη έγκριση της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica Group, εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκέντρωση (των δύο εταιρειών) αφορά στις αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών στην ελληνική επικράτεια και σε ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική καθώς και στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές αγορές.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι, «παρόλο που η συγκέντρωση δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών σε ορισμένα ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική, πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης».

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι:

  •  Η ΑΝΕΚ θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει,
  • δεν υπήρξε άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς της ΑΝΕΚ, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και
  • δεν υπήρξε εκδήλωση αξιόπιστου ενδιαφέροντος για την απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού  της ΑΝΕΚ και κατά συνέπεια τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας θα εξέρχονταν από την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει η Επιτροπή, η διάρθρωση του ανταγωνισμού, σταθμίζοντας επί του συνόλου των επηρεαζόμενων αγορών, δεν θα είναι χειρότερη λόγω της συγκέντρωσης σε σχέση με αυτή που θα επέρχονταν σε περίπτωση μη εκποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, και ως εκ τούτου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με αυτήν.