Skip to main content

Ναυτιλία: SOS για θανάτους ναυτικών από την ρευστοποίηση φορτίων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / REUTERS

Intercargo: Έκθεση Ατυχημάτων με πληροφορίες σε βάθος δεκαετίας για bulk carriers στον IMO

Η ρευστοποίηση των φορτίων στα αμπάρια είναι ο παράγοντας που συντελεί περισσότερο στην απώλεια ναυτικών σε περιστατικά που σχετίζονται με ατυχήματα σε πλοία χύδην ξηρού φορτίου. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα της Intercargo με τίτλο «Bulk Carrier Casualty Report 2013-2022», που κατατέθηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τον κλάδο της ναυτιλίας χύδην ξηρού φορτίου, αλλά και την Intercargo, που το έχει θέσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς κατ’ επανάληψη.

Παρά τα υψηλά επίπεδα επαγρύπνησης από πλευράς πλοιοκτητών για την ενίσχυση της ασφάλειας στα πλοία, η υγροποίηση φορτίων συνεχίζει να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στον κλάδο των bulk carriers.

Από τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύεται επίσης ότι κύρια αιτία απώλειας bulk carriers είναι η προσάραξη των πλοίων.

Πληροφορίες 10 ετών

Το έγγραφο, όπως επισημαίνει η Intercargo, υποβλήθηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τον Μάιο, εν όψει της 9ης συνόδου της Υποεπιτροπής για την Εφαρμογή των Μέσων του ΙΜΟ (III), η οποία λαμβάνει χώρα στον ΙΜΟ από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου και έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση αλλά και στην έκδοση συμπερασμάτων σε σχέση με θαλάσσια ατυχήματα.

Η Έκθεση Ατυχημάτων παρέχει πληροφορίες 10 ετών σχετικά με στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, εξετάζοντας τις τάσεις όσον αφορά τόσο τις απώλειες ζωών όσο και τις απώλειες πλοίων, αναλογικά με το μέγεθος και την ηλικία των πλοίων καθώς και τις επιδόσεις του κράτους σημαίας.

Ενώ η έκθεση δείχνει μια σαφή τάση βελτίωσης της ασφάλειας και μείωσης των απωλειών πλοίων σε μια περίοδο υψηλής ανάπτυξης του στόλου, δείχνει επίσης ότι σημαντικά περιστατικά με απώλειες ζωών εξακολουθούν να καταγράφονται. Η βιομηχανία πρέπει να εξετάσει γιατί εξακολουθούν να συμβαίνουν – δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμός, σημειώνει η Intercargo.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων Xianyong (Joe) Zhou, αναφέρει: «Ως η φωνή της παγκόσμιας ναυτιλίας χύδην ξηρού φορτίου, η INTERCARGO είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των γεγονότων. Ενώ η Έκθεση υπογραμμίζει ότι γίνονται βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για να γίνει ασφαλέστερη. Πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις ζωές των ναυτικών, καθώς και τα πλοία και το φορτίο τους από ζημιές και απώλειες».

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι μεταξύ 2013 και 2022, 26 πλοία χύδην φορτίου άνω των 10.000 τόνων νεκρού βάρους (dwt) αναφέρθηκε ότι χάθηκαν, με την τραγική απώλεια της ζωής 104 ναυτικών.

Οι στατιστικές μόνο για το 2022 δείχνουν την απώλεια δύο πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, το ένα λόγω σύγκρουσης και το άλλο από απώλεια ισχύος και βύθιση σε θαλασσοταραχή, με απώλεια 12 ναυτικών από αυτά τα περιστατικά.

Όσον αφορά τις απώλειες πλοίων, η προσάραξη ήταν η πιο κοινή αιτία που αναφέρθηκε μεταξύ 2013 και 2022, αντιπροσωπεύοντας 12 απώλειες πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου (46,2%), ενώ ως άλλες αιτίες αναφέρονται, προβλήματα με μηχανήματα και εξοπλισμό.

Τα διδάγματα που προκύπτουν από την ανάλυση περιστατικών και η ανταλλαγή εμπειριών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στα πλοία.

Εκτός από την υποβολή της αναφοράς ατυχημάτων INTERCARGO Bulk Carrier Casualty στον ΙΜΟ κάθε χρόνο από το 1996, η Ένωση σταθερά ενημερώνει τον Οργανισμό για θέματα ασφάλειας, είτε μέσω εγγράφων, είτε με παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα bulk carriers μεταφορικής ικανότητας 80.000 dwt και άνω μετρούν έξι απώλειες πλοίων (ποσοστό 23,1%). Στα περιστατικά αυτά χάθηκαν 22 ανθρώπινες ζωές.

Το χαμηλότερο αριθμό απωλειών καταγράφουν τα πλοία χωρητικότητας 60.000 μέχρι 79.999 τόνων, με μόλις 7,7% των περιστατικών και χωρίς καμία απώλεια ζωής.

Το μεγαλύτερο ποσοστό στην απώλεια ζωών έχουν τα bulk carriers χωρητικότητας από 50.000 μέχρι 59.999 τόνων, αφού έχουν χαθεί 55 ναυτικοί (55% του συνόλου των απωλειών).

Φορτία υψηλού κινδύνου

Η κυλιόμενη έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι τέσσερα από τα πέντε ατυχήματα φορτηγών χύδην, τα οποία οδήγησαν στην απώλεια 70 ζωών, συνέβησαν ως αποτέλεσμα υγροποίησης φορτίου. Τέσσερα ήταν φορτωμένα με μετάλλευμα νικελίου και ένα με βωξίτη.

Σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά του North P&I Club το μετάλλευμα νικελίου ανήκει στην κατηγορία φορτίων Α και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης κατά τη μεταφορά του. Όπως αναφέρει επίσης συγκεκριμένα μεταλλεύματα, τα οποία φορτώνονται στις Φιλιππίνες, θεωρούνται υψηλού κινδύνου, λόγω του σημαντικού ιστορικού περιπτώσεων υγροποίησης κατά τη μεταφορά τους.

Με τη ρευστοποίηση του φορτίου, είναι πιθανή η μετατόπισή του με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να χάσει ένα πλοίο την ευστάθειά του.

,