Skip to main content

Υπό πίεση ο IMO για την υιοθέτηση «πράσινων» μέτρων

Σημειώνεται ότι η ομάδα εργασίας του ΙΜΟ προετοιμάζει το έδαφος, μέσω της υποβολής προτάσεων, πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού (MEPC), η οποία λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) με αντικείμενο την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας εξέφρασε το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS).

Τα σχόλια του ICS έρχονται κατόπιν της σημερινής ολοκλήρωσης των συζητήσεων της ομάδας εργασίας του ΙΜΟ (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships), η οποία συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών αυτήν την εβδομάδα.

«Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου αναφορικά με τον καθορισμό νέων επιπέδων φιλοδοξίας για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που θα βοηθούσαν τη ναυτιλία να επιτύχει το στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2050» τόνισε σε ένα αυστηρό μήνυμα ο Γενικός Γραμματέας του ICS, Guy Platten.

Σημειώνεται ότι η ομάδα εργασίας του ΙΜΟ προετοιμάζει το έδαφος, μέσω της υποβολής προτάσεων, πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού (MEPC), η οποία λαμβάνει και τις αποφάσεις. Η επόμενη MEPC είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 3-7 Ιουλίου 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Platten επεσήμανε ότι το ICS παραμένει αισιόδοξο ότι μία συμφωνία θα επιτευχθεί σε αυτήν την «κρίσιμη συνάντηση».

Υπό πίεση ο ΙΜΟ

Πριν από την MEPC 80 θα ακολουθήσει μία ακόμη εβδομαδιαία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του ΙΜΟ την περίοδο 26-30 Ιουνίου. Στην ατζέντα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι, μεταξύ άλλων, η εξέταση και η οριστικοποίηση της ανάπτυξης ενός προσχεδίου για την αναθεωρημένη στρατηγική του ΙΜΟ με στόχο τη μείωση των εκπομπών από τα πλοία και η αξιολόγηση και η επιλογή προτάσεων για τη δημιουργία μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η δήλωση του ΓΓ του ICS, το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% του εμπορικού στόλου, ασκεί, σε κάθε περίπτωση, περισσότερη πίεση στα όργανα του ΙΜΟ.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τη δική της πολιτική, γεγονός που βαραίνει έτι περισσότερο τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να προχωρήσει άμεσα σε ένα διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, με ενιαία εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΜΟ έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το ήμισυ τουλάχιστον έως το 2050, συγκριτικά με τα επίπεδα που καταγράφονταν το 2008.

Η πρόταση του ICS

Το ICS, από την πλευρά του, έχει προτείνει ένα Ταμείο Χρηματοδότησης και Επιβράβευσης για την επιτάχυνση της παραγωγής καυσίμων χαμηλού και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Ο εν λόγω μηχανισμός θα χρηματοδοτείται από μία υποχρεωτική συνεισφορά από τα πλοία ανά τόνο CO2 που εκπέμπουν που θα διοχετεύεται στο ταμείου του ΙΜΟ, το οποίο θα επιβραβεύει όσους πρωτοστατούν στη μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, όπως η μεθανόλη, η αμμωνία και το υδρογόνο, όπως, επίσης, τα βιώσιμα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα και νέων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα.

Στη δήλωσή του, ο Platten αναφέρει ότι καταγράφονται θετικές εξελίξεις για το Ταμείο, «καθώς οι κυβερνήσεις κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του».