Skip to main content

Διευκόλυνση της δανειοδότησης ναυτιλιακών

Τι προβλέπει ψήφισμα που υιοθέτησε η Ευρωβουλή - Ικανοποίηση της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών

Με στόχο να διασφαλιστεί η καλύτερη χρηματοδότηση της ναυτιλίας και η ανταγωνιστικότητά της, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής υιοθέτησε ψήφισμα στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, διευκολύνοντας την παροχή δανείων.

Στελέχη της ναυτιλίας επισημαίνουν στη «Ν» ότι η πρόταση που έχει καταθέσει η Κομισιόν για το νέο σύμφωνο (Βασιλεία ΙΙΙ) έρχεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, κάνοντας πιο προσιτή την παροχή πιστώσεων προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, δεχόμενη το υψηλότερο ρίσκο από πλευράς τραπεζών, ενώ την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει πιο αυστηρούς κανόνες. Η τελική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και αναμένεται να επιτευχθεί μετά από διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόταση επιτρέπει στις τράπεζες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης πρώτης βαθμίδας υποθήκης), να κατατάσσουν τα ναυτικά δάνεια σε ειδική κατηγορία.

Χαιρετίζει η ECSA

Η Ένωση των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας με την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την προώθηση της χρηματοδότησης.

Η ECSA ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε την ειδική διάταξη της πρότασης της Επιτροπής που αφορά τη χρηματοδότηση πλοίων στο πλαίσιο ειδικού δανεισμού, αναγνωρίζοντας το επίπεδο κινδύνου σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις από τις εταιρείες για να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες που διαθέτουν τα εργαλεία για να συνεχίσουν να δανείζουν.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές εκτιμούν ότι οι διατάξεις είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σε ισότιμη βάση με άλλες κατηγορίες εταιρειών, ιδίως για τις πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εναλλακτικής χρηματοδότησης εκτός Ευρώπης.

«Η ναυτιλία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ασφάλειας – διακινούμε ενεργειακά προϊόντα, τρόφιμα και παντός είδους φορτία. Είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ναυτιλία να έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση στην Ε.Ε., προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Χαιρετίζουμε την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, καθώς αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη ναυτιλία, ιδίως σε μια εποχή που ο κλάδος κινείται προς την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα υποστηρίξει μια παρόμοια προσέγγιση καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ECSA, Σωτήρης Ράπτης.

Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών τονίζει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα, κατά την τριμερή διαπραγμάτευση της τελικής συμφωνίας, ενώ αναφέρεται ότι ο νέος αυτός κανονισμός θα πρέπει επίσης να χαιρετιστεί σε σχέση με τις οικονομικές ανάγκες των πλοιοκτητών που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση των πλοίων τους και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πρόωσης στο πλαίσιο των νέων κανονισμών του ΙΜΟ για την απαλλαγή από τον άνθρακα.

Τονίζει εξάλλου ότι θα πρέπει να εξεταστούν ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα καταλληλότερα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς οι τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις γίνονται ολοένα και αυστηρότερες και πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες περιορίζουν τις χρηματοδοτήσεις.

Νέοι κανόνες

Οι 24 επικεφαλής εθνικών κεντρικών τραπεζών και αρχών εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τα 20 κράτη-μέλη της Ε.Ε. είχαν καλέσει παλαιότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρόταση σχετικά με επικαιροποιημένους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες στην Ε.Ε. ακολουθεί την παγκόσμια συμφωνία που είναι γνωστή ως Βασιλεία ΙΙΙ. Τυχόν αποκλίσεις από τη συμφωνία της Βασιλείας θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη τόσο προς τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα όσο και προς το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., επεσήμαναν