Skip to main content

Θεόδωρος Τρύφων: Απαραίτητη η αύξηση της χρηματοδότησης για ερεύνα και ανάπτυξη

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Τα προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα υγείας και εμφανίστηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, θέτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενίσχυση τόσο των συστημάτων υγείας όσο και της ικανότητας παραγωγής ιατρικών προμηθειών και φαρμάκων στην Ευρώπη τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, στο συνέδριο «The Future of Healthcare» που φέτος διεξήχθη on line από την Boussias Communications.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα φάρμακα, οι αναφερθείσες αδυναμίες προέκυψαν ως το μειονέκτημα της συνεχώς αυξανόμενης εξάρτησης της Ευρώπης από κατασκευαστές τρίτων χωρών τόσο των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων όσο και – ιδιαίτερα των API.

Τις τελευταίες δεκαετίες όπως είπε, ολοένα και περισσότερες βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ μετεγκατέστησαν την παραγωγή τους εκτός ΕΕ ή / και αύξησαν την εξάρτησή τους από τα API που παράγονται σε χώρες χαμηλού κόστους σε μια προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας / ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον της αγοράς / των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται από ακραίες χρηματοδοτικές πιέσεις. Αυτό έθεσε αναπόφευκτα την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών φαρμακευτικών αγορών όσον αφορά τη συνεχή, αδιάλειπτη προσφορά.

Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει την ανάγκη επαναφοράς της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ επεσήμανε ο κ. Τρύφων. Η Επίτροπος κυρία Κυριακίδη δήλωσε πρόσφατα ότι η νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Η στρατηγική θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που ενισχύονται από την πανδημία COVID-19, δηλαδή διαρθρωτικά ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση, την προσιτή τιμή και τη στρατηγική επάρκεια στα φάρμακα. Ο Επίτροπος Κυριακίδης ανέφερε ότι «η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε τρόπους επαναφοράς της παραγωγής φαρμάκων και φαρμακευτικών συστατικών στην Ευρώπη».

Ενώ, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας κα Altmaier δήλωσε πρόσφατα: «Η τρέχουσα κρίση δείχνει ότι πρέπει να αποφύγουμε τη μονομερή εξάρτηση και να διαφοροποιήσουμε τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού», προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές φαρμακευτικών και ιατρικού εξοπλισμού όπως ως μάσκες “

Προκειμένου να αποφευχθούν οι ελλείψεις κατά τη διάρκεια μιας πανδημικής βιομηχανίας, ο συντονισμός είναι επιτακτικός, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΦ και συμπλήρωσε, τα κατασκευαστικά σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό όλων των κατασκευαστών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, η επανατοποθέτηση φαρμάκων έχει αποδειχθεί απαραίτητη για τη διερεύνηση πιθανών θεραπευτικών επιλογών. Αυτό τονίζει τη σημασία της σταδιακής καινοτομίας στη φαρμακευτική ανάπτυξη.

Όπως είπε, είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η Ελλάδα έχει λάβει, μέχρι στιγμής, τις σωστές αποφάσεις για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πτυχές της πανδημίας στην υγεία με έναν υποδειγματικό τρόπο και η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο της επιδημίας εγκαίρως, τόνισε ο κ. Τρύφων.

Οι διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού δεν προκάλεσαν σημαντικές ελλείψεις λόγω της ισχυρής βάσης παραγωγής φαρμάκων ενώ, και οι εισαγωγές φαρμάκων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν διακόπηκαν.

Η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα αύξησε μαζικά την παραγωγή για να εγγυηθεί την αδιάκοπη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα φάρμακα που καλύπτουν 3 εκατομμύρια ασθενείς.

  • 29 εγκαταστάσεις παραγωγής με απόλυτη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας EMA και FDA GMPs.

  • Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτουν όλους τους βασικούς θεραπευτικούς τομείς.

  • Δυνατότητα άμεσης κάλυψης του 70% των φαρμακευτικών αναγκών σε εξωτερικούς ασθενείς (αγορά εκτός ευρεσιτεχνίας)

  • Εξαγωγές σε 85 χώρες (όλες οι χώρες της ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή, Β. Αφρική, Αυστραλία)

  • Σημαντικά επενδυτικά προγράμματα σε συστήματα υποδομής και διεργασίας / ελέγχου ποιότητας κατά την τελευταία δεκαετία

  • Ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Σύμφωνα με το πρόεδρο της ΠΕΦ, η κρίση έχει τεράστια αρνητική επίδραση για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές οικονομίες όσον αφορά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, την ανεργία και την κατάρρευση των δημοσίων εσόδων. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρώπη πρέπει να δράσει αποφασιστικά για να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, τι πρέπει να κάνει η ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει μετά την πανδημία.

Η απάντηση είναι να δοθεί βαρύτητα στην τοπική παραγωγή, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για εμβόλια και νέα προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο Covid, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για Ε & Α που σχετίζεται με την αναδιαμόρφωση και τον επαναπροσδιορισμό παλαιών προϊόντων, να αναπτυχθούν πανευρωπαϊκές συνεργασίες, να δοθεί βαρύτητα στην φαρμακευτική πολιτική καθώς και στην ενημέρωση των ασθενών.