Skip to main content

Λίλιαν Βιλδιρίδη: Η ψηφιακή υγεία βοηθά στη βελτίωση της πρόληψης και τη διάγνωσης

Η αξιολόγηση των ψηφιακών θεραπειών γίνεται μέσω κλινικών μελετών ενώ, η χρήση ψηφιακών θεραπευτικών εφαρμογών έχει αυξηθεί σημαντικά

Η Ψηφιακή Υγεία και η σημαντική συμβολή της στη θεραπεία, τη διάγνωση και την πρόληψη των ασθενειών συζητήθηκε εκτενώς στο “CoDesign Lab με θέμα «Στο επίκεντρο η Ψηφιακή Υγεία και οι Ψηφιακές Θεραπείες στο εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού με ασθενείς και φορείς Υγείας».

Η γενική γραμματέας των Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη επεσήμανε ότι η συμμετοχή των ασθενών και των οργανώσεών τους σε κάθε στάδιο της λήψης αποφάσεων για την υγεία αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ως βασικός παράγοντας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής διάστασης του ΕΣΥ. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, βρίσκεται η ψηφιακή αναβάθμιση του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα.

Όπως είπε, η ψηφιακή υγεία παρέχει νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και εν γένει της παρακολούθησης και της διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται της υγείας. «Στη χώρα μας την περίοδο της πανδημίας τέθηκαν οι βάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, μια προσπάθεια που σήμερα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς» σημείωσε η κα Βιλδιρίδη.

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες είναι η ψηφιακή εγγραματοσύνη των χρηστών, είτε είναι ασθενείς, είτε γιατροί, ενώ αναμένεται και το κάλεσμα τους από το υπουργείο Υγείας με δέσμευση της κας Βιλδιρίδη για συμμετοχικό σχεδιασμό μετά την ανάληψη της υλοποίησης των σχετικών έργων της ψηφιακής Υγείας.

Το εργαστήρι βασίστηκε σε έρευνα που διενεργήθηκε για την κατάσταση της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα, καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας για το επίπεδο ψηφιακής εγγραμματοσύνης των ασθενών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αθανάσιου Βοζίκη από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την υποστήριξη των εταιρειών Bayer και MSD.

Αθανάσιος Βοζίκης: Η αξιολόγηση των ψηφιακών θεραπειών γίνεται μέσω κλινικών μελετών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό τον συντονισμό του κ. Βοζίκη σε συνεργασία με το Patient Hub σχετικά με την Ψηφιακή Υγεία, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, τα οποία ουσιαστικά κατατάσσονται σε τρεις κύριους τομείς. Πρώτον, η «ψηφιακή υγεία» (Digital Health) που εστιάζει στον τρόπο ζωής και συμβάλει στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης και διατροφής μέσω εφαρμογών. Δεύτερον, η «ψηφιακή ιατρική» (Digital Medicine) που χρησιμοποιεί λογισμικό ή υλικό τεχνολογίας για μέτρηση ή παρέμβαση στην υγεία μέσω digital biomarkers ή digital diagnostics ή εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Τρίτον, η «ψηφιακή θεραπεία» (Digital Therapeutics) που περιλαμβάνει προϊόντα (εφαρμογές ή συσκευές) που παρέχουν τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις βοηθώντας στη διαχείριση ή αποφυγή κάποιας ιατρικής νόσου.

Ο κ. Βοζίκης, αναφερόμενος στο πιο καινοτόμο πεδίο, που είναι οι ψηφιακές θεραπείες, τόνισε ότι η αξιολόγηση και τεκμηρίωση της κλινικής αποτελεσματικότητάς τους γίνεται μέσω κλινικών μελετών. Ήδη στη διεθνή βάση έχουν καταγραφεί περίπου 4.000-5.000 κλινικές μελέτες. Εκατοντάδες ψηφιακές θεραπείες, που διαχειρίζονται κυρίως χρόνιες παθήσεις και ψυχικά νοσήματα, έχουν μπει διαχρονικά στην κλινική πραγματικότητα, πολλές εκ των οποίων έχουν περάσει την αξιολόγηση στα διάφορα συστήματα υγείας.

Δημήτρης Κοντοπίδης: Η χρήση ψηφιακών θεραπευτικών εφαρμογών έχει αυξηθεί σημαντικά

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής του Patients Hub, Δημήτρης Κοντοπίδης, ανέδειξε την αξία της συμμετοχικής διαδικασίας του CoDesign Lab, όπου οι ασθενείς πρωταγωνιστούν ως patient experts.

Όπως είπε, το οικοσύστημα της παροχής φροντίδας υγείας αλλάζει και μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς. Οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας έχουν ενσωματωθεί σταδιακά σε πολλά συστήματα υγείας παγκοσμίως, ενώ η χρήση ψηφιακών θεραπευτικών εφαρμογών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Κινητήριες δυνάμεις αυτής της μεταμόρφωσης ήταν οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία, η οποία συνδέεται με τη μείωση του κόστους, την ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων, την επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. «Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε τον κύριο καταλύτη αυτής της μεταβολής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν» τόνισε ο κ. Κοντοπίδης.