Skip to main content

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την πρόσβαση σε φάρμακα για μη μεταδοτικές ασθένειες

Το εντοπισμό των αδυναμιών στην αλυσίδα εφοδιασμού ζητά ο Π.Ο.Υ.

Μια νέα έκθεση με θέμα «Πρόσβαση σε φάρμακα για μη μεταδοτικές ασθένειες: επείγοντα ζητήματα κατά την πανδημία του COVID-19 και βασικοί δομικοί παράγοντες» που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδεικνύει την αρνητική επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην πρόσβαση σε φάρμακα για μη μεταδοτικές ασθένειες ενώ, φέρνει στο προσκήνιο τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις χώρες για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των πιέσεων σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων για αυτές τις ασθένειες.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα άτομα που ζουν με καρκίνο, καρδιακές παθήσεις, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, διαβήτη και άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στα συνήθη φάρμακά τους. Αυτή η έκθεση έκανε μια σημαντικά ανασκόπηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας στα φάρμακα αυτά από την κατασκευή, την προμήθεια, την εισαγωγή έως την παράδοση, τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα.

Πολλές φαρμακευτικές αλυσίδες εφοδιασμού επηρεάστηκαν όπως αναφέρει, με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό. Η έκθεση παρέχει επίσης σκέψεις για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων για μη μεταδοτικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών, των κατασκευαστών και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα για βελτιωμένη ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο διευθυντής του Τμήματος Μη Μεταδοτικών Ασθενειών στον ΠΟΥ Δρ Μπέντε Μίκελσεν στην εισήγησή του ανέφερε «Η πανδημία του COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με μη μεταδοτικά νοσήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα. Πολλοί ασθενείς έχουν διαταράξει τη θεραπεία τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο η θεραπεία και η φροντίδα των ατόμων που ζουν με μη μεταδοτικά νοσήματα να περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανταπόκρισης και ετοιμότητας, αλλά και να βρεθούν καινοτόμοι τρόποι για την εφαρμογή τους αυτών των σχεδίων»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η διαφάνεια της συνολικής φαρμακευτικής πληροφόρησης ως θεμέλιο για τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Εάν δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε αδυναμίες στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού για τα μη μεταδοτικά νοσήματα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τις διορθώσουμε. Χωρίς αποτελεσματική παρακολούθηση, διαφανή δεδομένα, είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι αδυναμίες στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων των μη μεταδοτικών νοσημάτων. Αυτό απαιτεί από τις χώρες να εξετάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους, να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα συστήματα ειδοποίησης έλλειψης φαρμάκων, να ενισχύσουν την ευελιξία στα τακτικά μέτρα τους και να ελαχιστοποιήσουν τα εμπόδια στο εμπόριο» επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Ο Δρ Clive Ondari, Director Policy and Standards προϊόντων Υγείας του ΠΟΥ τόνισε χαρακτηριστικά «Απαιτούνται δράσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων παγκοσμίως για να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες και να προετοιμαστούν για τις αναδυόμενες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων περιστατικών και των πανδημιών».

Κλείνοντας η έκθεση του ΠΟΥ επισημαίνει ότι παγκοσμίως, δαπανώνται περισσότερα για φάρμακα για Μη Μεταδοτικά Νοσήματα από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική κατηγορία. Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η αξιολόγηση των επιτυχιών και των αποτυχιών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας προς τη βελτίωση της πρόσβασης και των υπηρεσιών σε φάρμακα για τα ΜΜΝ καθώς εξελίσσεται η πανδημία COVID-19. Παρόλο που καθιερώθηκαν μερικές βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να ανταποκριθούν σε άμεσες ανάγκες πανδημίας, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόσβασης και παροχής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον μετριασμό μελλοντικών κρουσμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και βιώσιμης παροχής φαρμάκων και προϊόντα που απαιτούνται για τη διάγνωση και τη θεραπεία χρόνιων ασθενειών.

«Ας μην ξεχνάμε ότι ο COVID-19 μπορεί να είναι αόρατος, αλλά η πρόσβαση σε φάρμακα για μη μεταδοτικά νοσήματα εξακολουθεί να είναι απρόσιτη για πολλούς», σημείωσε ο Δρ Μίκελσεν.