Skip to main content

Δείκτης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας EY: Πρωτιά της Ελλάδας στον προσαρμοσμένο ως προς το ΑΕΠ δείκτη

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα που δίνουν ώθηση στην αγορά ΑΠΕ

Στην κορυφή του προσαρμοσμένου δείκτη της EY για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που εξετάζει τις επιδόσεις των χωρών προσαρμοσμένες σύμφωνα με το μέγεθος του ΑΕΠ τους, βρέθηκε για πρώτη φορά η Ελλάδα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Παράλληλα, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της εξαμηνιαίας έκθεσης, EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI 61), η Ελλάδα διατηρεί τη 16η θέση της γενικής κατάταξης. Σημειώνεται ότι ο δείκτης αξιολογεί τις 40 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου και τις κατατάσσει ως προς την ελκυστικότητα των επενδυτικών ευκαιριών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο προσαρμοσμένος δείκτης, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ελλάδα, δίνει μια πιο αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας, αποτυπώνοντας τις επιδόσεις των χωρών σε σχέση με το οικονομικό τους μέγεθος, καθώς ο βασικός δείκτης, από τη φύση του, πριμοδοτεί τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, αφού λόγω μεγέθους, έχουν και τις μεγαλύτερες αγορές ΑΠΕ. Στην προηγούμενη έκδοση της έρευνας, που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο του 2022 η Ελλάδα κατέλαβε τη 16η θέση της γενικής κατάταξης (βασικός δείκτης) για πρώτη φορά στην τριακονταετή ιστορία του RECAI, ανεβαίνοντας πέντε θέσεις και επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των χωρών του δείκτη.

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα που δίνουν ώθηση στην αγορά ΑΠΕ

H έκθεση σημειώνει ότι η ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να εφαρμόζει μία πολιτική για την υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς των ΑΠΕ. Με την ανακοίνωση του νέου πλαισίου αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, οι οικιακοί και αγροτικοί καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικούν επιδοτήσεις για την κάλυψη έως και 65% του κόστους εγκατάστασης πάνελ και μπαταριών στέγης.

Όπως επισημαίνεται επιπλέον, έχει δημοσιευτεί το πλαίσιο για τη διεξαγωγή τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW εντός του 2023. Η εν λόγω ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη σταθερότητα και αποσυμφόρηση του δικτύου, ιδιαιτέρως σε περιόδους αιχμής.

Παράλληλα, έχει δημοσιευτεί η περίμετρος των μελλοντικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για μεμονωμένα έργα ΑΠΕ, αλλά και για τα πρώτα έργα ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση για το 2023 και 2024, ενισχύοντας το ήδη εξόχως θετικό κλίμα για την υλοποίηση νέων επενδύσεων στον κλάδο της πράσινης ενέργειας, στο πλαίσιο των νέων φιλόδοξων εθνικών στόχων του ΕΣΕΚ.

Η έκθεση, επίσης, αναφέρει ότι μία νέα πολιτική που εισήχθη προσφάτως, επιτρέπει στις ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες να μετακινηθούν σε απομονωμένα νησιά, για να ενισχυθεί η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε αυτές τις τοποθεσίες και να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή των ανεμογεννητριών.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ωριμάσει η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα, ενώ προχωρούν με αρκετά ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες και για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, με τον καθορισμό των περιοχών της πρώτης φάσης ανάπτυξής τους σε Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Ανατολική Κρήτη, Κεντρικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα – έργα τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών ανά τον κόσμο.

«Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί κύριος πόλος έλξης επενδύσεων καθαρής ενέργειας»

Όπως σημείωσε ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος, επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας «η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον προσαρμοσμένο ως προς το ΑΕΠ δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας RECAI, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα μας και την επιβράβευση μίας συνεπούς πολιτικής ενίσχυσης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα».

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση πως «η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καταστεί κύριος πόλος έλξης επενδύσεων καθαρής ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μας, την απασχόληση και το εμπορικό ισοζύγιο, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Απαιτείται προσήλωση στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του δικτύου, ώστε να επιταχυνθεί η σύνδεση των νέων έργων, οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, καθώς και η προώθηση και αξιοποίηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της χώρας».

Οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτιά στον βασικό δείκτη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα σημειώνει ότι οι προσπάθειες για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και το αναδυόμενο περιβάλλον ύφεσης, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η σημερινή πεπαλαιωμένη διάρθρωση της αγοράς, δε θεωρείται πλέον βιώσιμη. Συγχρόνως, η εγχώρια παραγόμενη, χαμηλού κόστους, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και – σε ορισμένες περιπτώσεις, χαμηλών χρόνων ολοκλήρωσης των επενδύσεων – ενέργεια, φαίνεται πιο ελκυστική από ποτέ. Όπως αποκαλύπτει η 61η έκδοση του δείκτη, η ανάπτυξη πολιτικών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ, έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας πολλών κυβερνήσεων παγκοσμίως.

Ωστόσο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ανισορροπία στη διεθνή κατανομή κεφαλαίων και να θέσουν εν αμφιβόλω την επίτευξη των στόχων για μηδενικές εκπομπές άνθρακα, εάν δεν τεθούν σε εφαρμογή τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού αρκετά σύντομα.

Οι ΗΠΑ διατηρούν την κορυφαία θέση τους στον βασικό δείκτη, ενισχυμένες από την ψήφιση του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού τον Αύγουστο του 2022, ο οποίος προβλέπει συνολικά 369 δισ. δολ. για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Η Γερμανία ξεπερνά την Κίνα στην κατάταξη

Η Γερμανία κατέλαβε, για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία, τη δεύτερη θέση του βασικού δείκτη, ξεπερνώντας την Κίνα. Αυτό οφείλεται στις προσπάθειες της χώρας να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, απομακρύνοντας τα ορυκτά καύσιμα, καθώς επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 80% του ενεργειακού της μείγματος μέχρι το 2030.

Η Ιαπωνία έχει υποχωρήσει κατά μία θέση, στη 10η, κάτω από την Ολλανδία, η οποία προγραμματίζει να αναπτύξει πάνω από 800 MW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μέχρι το τέλος του 2023. Άλλες αξιοσημείωτες αγορές είναι η Αίγυπτος, η οποία έχει θέσει σε κίνηση σχέδια για να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην αιολική ενέργεια, με βάση και τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του COP27. Η Αργεντινή υποχωρεί τέσσερις θέσεις, στην 13η, καθώς απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές δικτύου για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για τις ΑΠΕ. Η Ινδία αντικαθιστά την Αυστραλία, στην 6η θέση του δείκτη, με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από οποιαδήποτε μεγάλη οικονομία, επιδιώκοντας να καταστεί σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας πράσινου υδρογόνου.