Skip to main content

Η πλήρης εμπιστοσύνη του ξένου κεφαλαίου στην κινεζική αγορά

Γουάνγκ Γκανγκ/Economic Daily

Η εμπιστοσύνη αυτή πηγάζει από την οικονομική ανάκαμψη της Κίνας.

Πρόσφατα, ορισμένες ξένες επενδύσεις επιτάχυναν τη διείσδυσή τους στην κινεζική αγορά. Η Standard Chartered ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτηση για τη σύσταση εταιρείας κινητών αξιών στο Πεκίνο. Ο Όμιλος Goldman Sachs δήλωσε ότι εγκρίθηκε η λειτουργία της Goldman Sachs ICBC Wealth Management, μιας κοινοπραξίας κινεζικών και ξένων συμφερόντων. Τέλος, η Fidelity International ανακοίνωσε ότι αποτελεί την πρώτη διεθνή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ίδρυσε μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων στην Κίνα. Τα τρία αυτά παραδείγματα αντανακλούν την ακλόνητη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην κινεζική αγορά.

Η εμπιστοσύνη αυτή πηγάζει από την οικονομική ανάκαμψη της Κίνας. Από το 2022, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, λαμβάνοντας υπόψη τις εγχώριες και διεθνείς συνθήκες, συντόνισε την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, και την ανάπτυξη με την ασφάλεια, αυξάνοντας ταυτοχρόνως τις προσπάθειές της για τον μακροπρόθεσμο έλεγχο και διατήρηση της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας. Σήμερα η ανάκαμψη και βελτίωση της εθνικής μας οικονομίας συνεχίζεται. Η επανέναρξη της εργασίας και της παραγωγής σε διάφορες περιοχές της χώρας εξελίσσεται ομαλά, και αναμένεται αύξηση της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των εισαγωγών και την εξαγωγών. Πολλές επαρχίες που προσανατολίζονται στο εξωτερικό εμπόριο οργάνωσαν αποστολές στο εξωτερικό με στόχο τη δυναμική επέκταση των διεθνών αγορών τους. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονται, παρέχοντας ισχυρή στήριξη στην οικονομική ανάκαμψη.

Η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών βασίζεται στην ανθεκτικότητα και τις δυνατότητες της κινεζικής οικονομίας. Σε πείσμα των δυσμενών παραγόντων, όπως τον αυξανόμενο κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η κινεζική οικονομία αντέχει τις πιέζεις και συνεχίζει να ανακάμπτει. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Κίνα διαθέτει τα πλεονεκτήματα μιας τεράστιας αγοράς. Όσον αφορά την κατανάλωση, ο πληθυσμός της χώρας ξεπερνά το 1,4 δισ. και η ομάδα μεσαίου εισοδήματός της είναι πάνω από 400 εκατ. Κάθε χρόνο η Κίνα εισάγει αγαθά και υπηρεσίες αξίας 2,5 τρισ. δολαρίων. Όσον αφορά τις επενδύσεις, η χώρα μας διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο βιομηχανικό σύστημα μεταποίησης στον κόσμο. Από το 2010 και για πολλά χρόνια, η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης της Κίνας βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Τέλος, για το εξωτερικό εμπόριο, η Κίνα εστιάζει τις προσπάθειές της στην επέκταση των εισαγωγών και την προώθηση μιας ισορροπημένης εμπορικής ανάπτυξης. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2022, οι εισαγωγές έφτασαν τα 14,9 τρισ. γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 5,2%.

Η εμπιστοσύνη των ξένων κεφαλαίων οφείλεται επίσης στο άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας και τη θέληση για συνεργασία. Το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης Κίνας. Μέσω της επέκτασης του ανοίγματος και των αμοιβαίων οφελών αυτού, η τεράστια κινεζική αγορά προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για όλο τον κόσμο. Σήμερα η Κίνα αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο για περισσότερες από 140 χώρες και περιοχές. Ο συνολικός όγκος του εμπορίου αγαθών της Κίνας βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως και η χώρα μας κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών του κόσμου στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Έχοντας διαμορφώσει ένα δικό της πρότυπο, η Κίνα διευρύνει και εμβαθύνει το άνοιγμά της. Για παράδειγμα, τα τελευταία δέκα χρόνια η Κίνα δρομολόγησε πάνω από πενήντα πολιτικές με στόχο το άνοιγμα του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου, με πολλά ιδρύματα ξένων συμφερόντων να εισέρχονται στη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας και να αποκομίζουν πλούσια κέρδη. Μόνο για το 2021, το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία των ξένων τραπεζών στην Κίνα αυξήθηκαν πάνω από 50% σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν, ενώ το διάστημα των τελευταίων δέκα ετών είχαν αυξηθεί κατά 1,3 και 6 φορές αντίστοιχα.

Όσο μεγαλύτερη η ενσωμάτωση των ξένων επενδυτών στην κινεζική αγορά τόσο πιο ισχυρή η εμπιστοσύνη τους προς αυτή. Στο μέλλον η Κίνα θα προωθήσει απαρέγκλιτα το άνοιγμα υψηλού επιπέδου με απεριόριστες δυνατότητες για την αγορά της. Η έκθεση του 20ού Εθνικού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας αναφέρεται στη σταθερή επέκταση του ανοίγματος των κανόνων, των κανονισμών, της διαχείρισης και των προτύπων. Στο πνεύμα αυτό, θα περιορίσουμε τον αρνητικό κατάλογο επενδύσεων και θα προστατέψουμε τα δικαιώματα και συμφέροντα των ξένων επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο, δημιουργώντας ένα υψηλού επιπέδου επιχειρηματικό περιβάλλον, προσανατολισμένο στην αγορά, που διέπεται από το νόμο και συνεχώς διεθνοποιείται. Με την κινεζική οικονομία να ανακάμπτει, η υλοποίηση ξένων επενδύσεων στην κινεζική αγορά θα επιταχυνθεί.