Τουρισμός

    Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
  • 20:26
    Ενισχύσεις σε μεταποίηση και τουρισμό

    Ενισχύσεις σε μεταποίηση και τουρισμό

    Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού από 100.000 έως και 600.000 ευρώ επιδοτεί το πρόγραμμα «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »