Skip to main content

Παράγωγα: Η αισιοδοξία διατηρείται αν και δεν δικαιώθηκε

Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε 10,210 εκατ. ευρώ.

Με προήγηση κατά 4 μονάδες όρισαν την τιμή κλεισίματος των ΣΜΕ του 25αρη σε σχέση με τον υποκείμενο δείκτη αλλά το πλήθος των ΣΜΕ που άλλαξαν χέρια υποχώρησε αισθητά.

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μετά το άνοιγμα και μετά από 45 περίπου λεπτά τον πέρασαν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο. Με το κατώτερο να εγγράφεται από το πρώτο λεπτό μετά την έναρξη των δημοπρασιών για ορισμό τιμών κλεισίματος. Το άνοιγμα στις 2934,59 (+0,04%) συνοδεύτηκε αρχικά από ζήτηση που οδήγησε στο ανώτερο μέρας τις 2956,38 μονάδες (+0,79%). Αυτό προέκυψε πριν από την εμφάνιση του κατώτερου στις 17:11 που ήταν οι 2882,11  μονάδες (-1,74%). Τον έκλεισαν τελικά στις 2882,30 μονάδες, ήτοι 51 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο με μεταβολή -1,74%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε 10,210 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου διακινήθηκαν 418 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2955,25 μονάδες και κατώτερο τις 2872,25 με τελευταίες πράξεις στις 2872,25 μονάδες  και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2886,75 μονάδες  με 2075 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 224 ΣΜΕ της σειράς Νοεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 2943,75  μονάδες και κατώτερο τις 2867,00 με τελευταίες πράξεις στις 2867,00 μονάδες  και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2878,25 μονάδες  με 441 ανοικτά ΣΜΕ.

Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 897,45, (-2,26%) και τιμή ανοίγματος  919,06 με μεταβολή +0,10% σημείωσε ανώτερο μέρας στις 932,96 μονάδες (+1,61%) για να κλείσει στις 898,56 με μεταβολή -2,13%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 21,300 εκατ. ευρώ. Την ΑΛΦΑ -2,15% αφορούσαν 3,788 εκατ. ευρώ, στην ΕΤΕ -2,32% κατευθύνθηκαν 2,994 εκατ. ευρώ, στην ΕΥΡΩΒ -1,03% 3,560 εκατ. ευρώ, και απασχολήθηκαν  για την ΠΕΙΡ -3,91% 4,619 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου  δεν άλλαξαν χέρια  συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 911,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1338.

Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, δεν διακινήθηκαν  συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά. Ενώ δεν άλλαξαν επίσης χέρια 80 ΣΜΕ για τη σειρά Νοεμβρίου.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν μέτρια. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Οκτωβρίου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 79 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2900 και τις 3000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά άλλαξαν χέρια 23 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2850 και τις 3050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν μηδενικός. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν ανύπαρκτος.

Τεχνικά ο τίτλος της ΑΛΦΑ,  παρουσιάζει εικόνα που ευνοεί τις πωλήσεις θέσεων στην υποκείμενη αγορά και την ανάπτυξη short στοιχημάτων στα παράγωγα με “stop” τα 1,38 ευρώ και με ενδιάμεση αντίσταση στη ζώνη 1,335 – 1,329 ευρώ όπου συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται από την αγοραία συναίνεση στα 1,23 ευρώ.

Σήμα πώλησης έχει δώσει και η ΕΤΕ.  Αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 5,696 ευρώ. Η ενδιάμεση αντίσταση στα 5,285 ευρώ και η επόμενη στήριξη στα 5,20 ευρώ.

Με σήμα για πώληση θέσεων και η ΕΥΡΩΒ, που για να το αναστρέψει θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 1,58 ευρώ.

Διατηρεί το ημερήσιο σήμα πώλησης η ΠΕΙΡ, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2,94 ευρώ.

Υπήρξε πτώση σε 21 blue chip με ισχυρές πιέσεις. Οι μεγαλύτερες ασκήθηκαν σε 5 από αυτά που βρέθηκαν με απώλειες άνω του -2,5% και ήταν οι ΠΕΙΡ -3,91%, ΜΥΤΙΛ -3,61%, ΒΙΟ -3,02%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,63%, ΔΕΗ -2,58%. Στα ανοδικά blue chip με κέρδη βρέθηκαν ΣΑΡ +0,82%, ΟΤΟΕΛ +0,76%, ΤΕΝΕΡΓ +0,55%.

Στις μετοχές του FTSEM οι πιέσεις και οι εντολές αγοράς προκάλεσαν σχέση ανοδικών πτωτικών του  4/12 με την άνοδο στην ΙΝΤΕΚ στο +2,21%, DIAMAND +0,85%. Από τις 12 καθοδικές ξεχώρισε η ΑΛΜΥ με το -4,56%, ΙΝΤΚΑ -3,33%, και ΕΥΑΠΣ  -2,77%  με τις ΜΠΡΙΚ ΙΝΚΑΤ και ΚΡΙ ΠΑΠ με μηδενική μεταβολή. Η εικόνα στο κλείσιμο υπογραμμίζει την εξασθένιση της διάθεσης για ρίσκο και τον  περιορισμό του εύρους των ανοδικών μετοχών με υπεροχή στις εντολές πώλησης.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι για όλες τις μετοχές ενισχύθηκαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον εκτός της σειράς Σεπτεμβρίου και για την σειρά Δεκεμβρίου.

Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 10631 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,25 ευρώ και  159.318 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 886 συμβόλαια της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 5,27 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 17.282 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΥΡΩΒ με 1763 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,44 και έγιναν 34456 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5673 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,72 ευρώ και οι  ανοικτές θέσεις έγιναν 59097 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 706 για τη σειρά Δεκεμβρίου της ΔΕΗ, και ακολούθησαν τα 290 για την ΑΡΑΙΓ για την τρέχουσα σειρά του Δεκεμβρίου.

Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων αφορούσε μόνο τα 346 συμβόλαια για τη ΔΕΗ.

Η μεγάλη εικόνα, που δικαιολογεί την αισιοδοξία των traders των παραγώγων, για αρκετούς αναλυτές διατηρήθηκε θετική όπως φαίνεται από την τοποθέτηση του Μάνου Χατζηδάκη της Beta Sec. : “Τα 9 δισ. ευρώ που χάθηκαν από την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. τιμολόγησαν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην Χώρας μας, την αύξηση του κόστους δανεισμού στην Ευρώπη και την αναβλητικότητα που παρατηρήθηκε σε εγχειρήματα εξαγορών στα οποία υπήρχε έντονη παρουσία βραχυπρόθεσμου ενδιαφέροντος.

Παρόλα αυτά ο μήνας δεν πήγε χαμένος: Η Χώρα ανέκτησε το επενδυτικό αξιόχρεο, το Χρηματιστήριο “είδε” μετά από πολλά χρόνια την ολοκλήρωση δημόσιας προσφοράς μετοχών Τράπεζας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. με σημαντική μάλιστα υπερκάλυψη και το ΤΧΣ εκκίνησε την διαδικασία αποεπένδυσης από τις Ελληνικές Τράπεζες.

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, φαίνεται ότι η υπόθεση Ιδιωτικοποίησης της μεγαλύτερης σε κεφαλαιοποίηση Τράπεζας της Χώρας θα τελειώσει, δίνοντας την σκυτάλη στην Εθνική Τράπεζα για την οποία, βάση προγραμματισμού, το ΤΧΣ θα επιδιώξει την πώληση του 20% συνδυασμένα σε Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές. Παράλληλα τον Σεπτέμβριο έτρεξε ο κύριος όγκος σε πλήθος δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων εξαμήνου, με τις Εισηγμένες να εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,72 δισ. ευρώ, για τις 110 Εταιρείες (70%) που είχαν δημοσιεύσει ως το απόγευμα της Παρασκευής”.