Skip to main content

Χρηματιστήριο: Ο ΓΔ άνω των 1280 ξανά

Nikos Libertas / SOOC

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 408,162 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταία εβδομάδας του Αυγούστου είχαμε από την αρχή σχεδόν ως το τέλος κυριαρχία της ζήτησης αφού άνθρωποι και μηχανάκια, καταπιάστηκαν με την εισαγωγή εντολών αγοράς με ένταση και νευρικότητα που οδήγησε τον ΓΔ χονδρικά από στις 1264,5 μονάδες 30 ψηλότερα στις 1294,70. Το κλείσιμο έγινε με κέρδη +1,74% στις 1285,27 από 1263,34 μονάδες, με ανώτερο ημέρας που ορίστηκε στις 14:21 ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1295 μονάδες, ενώ το κατώτερο μέρας και εβδομάδας που ορίστηκε στις 10:30 ήταν το άνοιγμα στις 1264,47 μονάδες.

Οι επενδυτές που υποστήριζαν ότι θα σπάσει η επίπεδη κίνηση το ΧΑ με διόρθωση ικανοποιητικών διαστάσεων, απογοητεύθηκαν στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας. Αφού την κάθοδο αντικατέστησαν οι θεσμικοί με ξεκάθαρη άνοδο που εκδηλώθηκε στις δυο πρώτες ώρες της συνόδου της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια άνοδος του ΓΔ της τάξης του +1,7%. Στα διεθνή υπήρξε αρχικά υπολογίσιμη άνοδος αλλά στη συνέχεια φάνηκε πιθανή η συνέχεια στην καθοδική αλυσίδα λόγω της κάμψης του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Το κλείσιμο έγινε με κέρδη +1,74% στις 1285,27 από 1263,34 μονάδες, με ανώτερο ημέρας που ορίστηκε στις 14:21 ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1295 μονάδες, ενώ το κατώτερο μέρας και εβδομάδας που ορίστηκε στις 10:30 ήταν το άνοιγμα στις 1264,47 μονάδες. Απομακρύνθηκε η αγορά από τον πυθμένα της πρόσφατης καθόδου ως τις 1262 μονάδες χονδρικά που είναι το νέο χαμηλό μήνα, τελευταίων 30 ημερών και τριμήνου.

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταία εβδομάδας του Αυγούστου είχαμε από την αρχή σχεδόν ως το τέλος κυριαρχία της ζήτησης αφού άνθρωποι και μηχανάκια, καταπιάστηκαν με την εισαγωγή εντολών αγοράς με ένταση και νευρικότητα που οδήγησε τον ΓΔ χονδρικά από στις 1264,5 μονάδες 30 ψηλότερα στις 1294,70. Ακολούθησε ενδοσυνεδριακή διόρθωση με μόνιμη παραμονή σε θετικό πεδίο και συγκεκριμένα οδήγησαν τον ΓΔ ως τις 1285,5 μονάδες με κλείςιμο την Παρασκευή στις 1263,34. Η κίνηση αμέσως μετά ήταν πλάγια μεταξύ των 1286,6 και 1288,4 και όρισε στις 17:00 στάθμευση στις 1287,11 μονάδες αλλά με επιπλέον πιέσεις στις δημοπρασίες ήρθε το κλείσιμο με κέρδη +1,74% και η Αθήνα αποτέλεσε εξαίρεση στην συντονισμένη μείωση των κερδών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με μετατροπή τους σε οριακά. Η τάση στα ξένα δείχνει πως η κατεύθυνση που επέλεξαν στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά διέφερε σε Ευρώπη από ΗΠΑ. Η ζήτηση υπερέχει της προσφοράς στην ευρωζώνη ενώ παρά το ανοδικό άνοιγμα στην Wall Street οι απώλειες εκεί είναι οριακές όταν έκλεινε το ΧΑ.

Έχοντας τοποθετηθεί ο ΓΔ από την έναρξη σε θετικό πεδίο οι θεσμικοί γρήγορα έδειξαν πως τους διακατείχε η διάθεση για αναζήτηση οροφής μετά από την εγγραφή πυθμένα την περασμένη βδομάδα. Επέλεξαν να αντιδράσουν αποφασιστικά στην πρόσφατη καθοδική δυναμική υπογραμμίζοντας την πρόθεση για επίσκεψη σε νέα υψηλά ως τις 1295 μονάδες περίπου.

Η αγορά

Η διαμορφωμένη κίνηση προέκυψε από την υπεροχή της ζήτησης στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά με κίνηση των βασικών δεικτών σε θετικό πεδίο σχεδόν μόνιμα με οριακές απώλειες σε ορισμένα στη συνέχεια. Αυτό κατά την εκτίμησή μας επηρέασε θετικά το πρόσημο μεταβολής των βασικών δεικτών στην Αθήνα.

Ήταν ενισχυτική η συνεισφορά των κερδών σε τραπεζικά blue chip αν και από τα 20 ανοδικά, 7 είχαν άνοδο της τάξης του +3% και άνω. Ενώ υπήρξε πτώση και επιλεκτικά ισχυρές πιέσεις για μόνο

3 από τα 5 καθοδικά blue chip. Ξεχώρισαν για τα μεγάλα κέρδη τους οι ΠΕΙΡ +4,72%, ΑΛΦΑ +4,17%, και ΣΕΝΕΡ +4,06%, ΜΠΕΛΑ +3,92%, ΕΤΕ +3,23%, ΕΛΧΑ +3,17% και ΤΕΝΕΡΓ +3,08%. Ανάμεσα στα 5 πτωτικά blue ξεχώρισαν οι ΣΑΡ -2,69%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,09%, ΟΤΕ -1,81%.

Οι συναλλαγές διέφεραν πολύ, από όσα έγιναν στις διεθνείς αγορές μετοχών όπου οι μεταβολές των ευρωπαϊκών ήταν θετικές και δεν άλλαξαν μετά το νευρικό αλλά επίσης ανοδικό άνοιγμα της Wall Street. Στην Ευρωζώνη εμφάνιζαν πτωτικές μεταβολές της τάξης του +0,01% ως +0,9% όταν έκλεινε η Αθήνα.

Ο ΔΤΡ εμφάνισε μεγαλύτερη από αυτή των βασικών δεικτών αύξηση και βοηθητική για τον ΓΔ ημερήσια μεταβολή +3,10% και ήταν φανερό ότι ήταν ο δείκτης δεικτοβαρούς κλάδου, με σαφή τάση για απομάκρυνση από τον πυθμένα στις 1011,83 μονάδες που εμφάνισε σήμερα. Στην πρόσφατη διόρθωση του κλάδου το κατώτερο ήταν οι 1013,34.

Οι πρωταγωνιστές

Εμφανίστηκαν 5 πτωτικά blue chip και με απώλειες άνω του -1,8% ήταν οι ΣΑΡ -2,69%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,09%, και ΟΤΕ -1,81%. Στον αντίποδα οι ανοδικές ήταν 20 και από αυτές ξεχώρισαν οι ΠΕΙΡ +4,72%, ΑΛΦΑ +4,17%, και ΣΕΝΕΡ +4,06%, ΜΠΕΛΑ +3,92%, ΕΤΕ +3,23%, ΕΛΧΑ +3,17% και ΤΕΝΕΡΓ +3,08%.

Στις μετοχές του FTSEM οι πιέσεις και οι εντολές αγοράς προκάλεσαν σχέση ανοδικών πτωτικών του 15 προς 4 ως προς το πλήθος από νικητές και ηττημένους και υπήρξε 1 μετοχή DIAMAND με μηδενική μεταβολή. Με σημαντική πτώση κατέληξε μόνο η ΙΝΚΑΤ -3,02%. Στον αντίποδα υπήρξαν 5 από τις 15 κερδισμένες με κέρδη ήτοι οι ΟΛΠ +5,97%, ΕΧΑΕ +3,92% ΠΡΟΦ +2,33% ΦΡΛΚ +2,30% και ΠΛΑΘ +2,28%. Η εικόνα στο κλείσιμο υπογραμμίζει την ένταση στις εντολές αγοράς από πλευράς θεσμικών.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 408,162 εκατ. ευρώ. Με αξία πακέτων 15,184 εκατ. ευρώ και τα κυριότερα ήταν τα αξίας 14,409 εκατ. ευρώ για ΜΠΕΛΑ, τα αξίας 640.000 ευρώ για ΕΤΕ, και τα αξίας 134.168 ευρώ για ΚΟΥΕΣ.

Στατιστικά

Σημείωσαν άνοδο 75 μετοχές και 28 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 19. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε 86,791 από 85,444 δις ευρώ.

Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 1011,88, (-0,58%) και τιμή ανοίγματος 1011,88 με μεταβολή -0,58% σημείωσε ανώτερο μέρας στις 1057,89 μονάδες (+3,95%) για να κλείσει στις 1049,25 με μεταβολή +3,10%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 30,625 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ +4,17% αφορούσαν 6,813 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ +3,23% ήταν 7,764 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ +1,17% ήταν 4,079 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +4,72% ήταν 11,329 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE25 έκλεισε με μεταβολή +1,95% στις 3123,55 από 3063,77 μονάδες ήτοι 59,78 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της 18/8/23, ενώ ο FTSEΜ είχε μεταβολή +1,60%.