Skip to main content

Κομισιόν: Ανοίγει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για Γαλλία, Ιταλία και ακόμη 5 χώρες – Τι επισημαίνει για Ελλάδα

Ανισορροπίες βλέπει η Κομισιόν στη χώρα μας, οι οποίες πάντως έχουν περιοριστεί σε σχέση με πέρυσι

Λίγο πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές κάλπες, τις οποίες αποφάσισε ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ένα πολιτικό στοίχημα υψηλού ρίσκου, η Γαλλία έρχεται αντιμέτωπη με πειθαρχική διαδικασία από την Κομισιόν για τα δημοσιονομικά της.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, ανοίγει κατά της Γαλλίας και ακόμη 6 κρατών – μελών διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η Ελλάδα δεν είναι μεταξύ αυτών.

Η Κομισιόν ετοίμασε την αναφορά της στο πλαίσιο του Άρθρου 126 για συνολικά 12 χώρες, προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Στην αξιολόγησή της λαμβάνει υπόψη τις κινήσεις που έχουν γίνει από τα κράτη – μέλη προκειμένου να οδηγήσουν το δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ και το έλλειμα κοντά στο 3% του ΑΕΠ.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ανοίγει για Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Σλοβακία. Όσον αφορά στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι αντιμετωπίζει ανισορροπίες, που έχουν αμβλυνθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Αντίστοιχες ανισορροπίες αντιμετωπίζουν επίσης Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σουηδία και Σλοβακία. Υπερβολικές ανισορροπίες αντιμετωπίζει η Ρουμανία, για την οποία και χτυπάει καμπανάκι.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - έκθεση

10 κράτη – μέλη πάνω από το όριο του 3%

Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά δέκα κράτη-μέλη υπερέβησαν πέρυσι το όριο του 3% του ΑΕΠ: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Σλοβακία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Ισπανία και Τσεχία, ενώ το 2024 αναμένεται υπέρβαση του ορίου από τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, το 2023 η Ιταλία κατέγραψε έλλειμα 7,4% του ΑΕΠ, η Γαλλία (5,5%), η Σλοβακία και η Μάλτα (4,9%) και το Βέλγιο (4,4%).

Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας απαιτούν από τις χώρες με υπερβολικά ελλείμματα να μειώνουν το έλλειμμα κατά τουλάχιστον 0,5 μονάδα ετησίως. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν οικονομικές κυρώσεις 0,1% του ΑΕΠ ετησίως για χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις για διορθώσεις του δημοσιονομικού τους ελλείμματος.

Εκθέσεις μετα-προγραμματικής εποπτείας

Η εποπτεία μετά το πρόγραμμα αξιολογεί την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών μελών
που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής βοήθειας, με έμφαση στην ικανότητα αποπληρωμής τους. Με βάση την αξιολόγηση Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Πορτογαλία διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους τους.

Αξιολόγηση των προκλήσεων κοινωνικής σύγκλισης

Σε αυτόν τον κύκλο του εξαμήνου, η Επιτροπή πραγματοποίησε για πρώτη φορά ανάλυση σε δύο στάδια απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνικές προκλήσεις σε κάθε κράτος μέλο.

Η ανάλυση πρώτου σταδίου περιλαμβάνεται στην Κοινή Έκθεση Απασχόλησης, ενώ μια πιο λεπτομερής ανάλυση δεύτερου σταδίου
δημοσιεύθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Μάιο του 2024 για επτά κράτη μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Ρουμανία).

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Η Επιτροπή προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών το 2024. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θέτουν κοινές προτεραιότητες για την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών με στόχο ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό πλαίσιο.

Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση των βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται σε πρόσφατες πρωτοβουλίες πολιτικής, σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας, όπως η εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες και η οικονομικά προσιτή στέγαση.

Οι κορυφαίες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Μπροστά στην τρέχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα και τις σύνθετες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, η Ε.Ε επιδιώκει να οικοδομήσει μια εύρωστη και βιώσιμη οικονομία που να εξασφαλίζει ανταγωνιστικότητα και μακροπρόθεσμα ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλους τους τομείς πολιτικής για να αυξηθούν η παραγωγικότητα, η ανθεκτικότητα, η δικαιοσύνη.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο συντονισμού των πολιτικών για τον σκοπό αυτό, ενσωματώνοντας επίσης την εφαρμογή του NextGenerationEU, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στον πυρήνα των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. «Ενώ η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRPs) βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων. Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επικεντρώνονται πλήρως και έγκαιρα στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων έως το 2026 και των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής», προειδοποιεί η Κομισιόν, υπενθυμίζοντας έτσι ότι τα περιθώρια για την απορρόφηση και αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης στενεύουν. Είναι ένα στήριγμα, που μετά το 2026, παύει να υπάρχει.

Σημειώνεται ότι το φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή ζητεί φιλόδοξη δράση από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.