Skip to main content

Η μερισματική απόδοση κυρίαρχη στην ατζέντα θεσμών με τράπεζες

Αύριο 11 Ιανουαρίου η κρίσιμη συνάντηση

Το πολυπόθητο «ναι» στα μερίσματα αναμένεται από τους θεσμούς που έχουν κλείσει ήδη το μάτι προς τις τράπεζες οι οποίες διαθέτουν κεφαλαιακό πλεόνασμα.

Ο μέσος όρος  της  μερισματικής απόδοσης εκτιμάται πως θα είναι της τάξεως του 15% έως 20% ενώ  οι οίκοι μιλούν  για αυξημένα κεφάλαια από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα  κάτι που αναμένεται ότι θα δώσει στις τράπεζες περαιτέρω δυνατότητες για επαναγορά μετοχών. Με βάση τις εκτιμήσεις οίκων και τραπεζών θα καταγραφούν 250-300 μονάδες βάσης πλεονάζοντος κεφαλαίου σε σχέση με τους στόχους CET1 το 2025.

Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης  θα πραγματοποιήσουν αύριο, 11 Ιανουαρίου, οι τράπεζες με το Single Resolution Board και τον SSM και ατζέντα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό πιστωτικό σύστημα το οποίο αλλάζει με ρυθμούς ραγδαίους παρουσιάζοντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών

Έμφαση εκτός του κρίσιμου θέματος των μερισμάτων θα δοθεί στην πιστωτική επέκταση αλλά και στα κόκκινα δάνεια παλιά και νέα μιας και η χώρα μας παραμένει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στην Ε.Ε.  Θετικά θα κλείσει η πιστωτική επέκταση  παρά τις γιγάντιες αποπληρωμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου η πιστωτική επέκταση ήταν ελαφρώς θετική στα 230 εκατ. ευρώ αλλά με την βοήθεια των κοινοτικών πόρων και του ΤΑΑ εκτιμάται πως θα δούμε για το 2023 μια πιστωτική επέκταση στο ύψος των 3 δις. ευρώ.

Ωστόσο τα υψηλά επιτόκια έχουν αφήσει πίσω τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες θεωρείται απαραίτητο να επιταχυνθούν προκειμένου οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας να μην υποχωρήσουν.

Στη συνάντηση θα μετέχουν οι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών  μέσω του προέδρου της κ. Γκίκα Χαρδούβελη και της γενικής διευθύντριας Χαρούλας Απαλαγάκη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών  κ.κ. Μυλωνάς, Καραβίας, Ψάλτης Μεγάλου αλλά και  η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank κα Βρεττού.

Πιστωτική επέκταση

Η χορήγηση τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις στηρίχθηκε το 2023 κυρίως από τα προγράμματα του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά εμφάνισαν μεγαλύτερους ρυθμούς μείωσης  το 2023.

Έσοδα από τόκους

Αυτά αναμένονται αυξημένα και το 2024 παρά το γεγονός πως θα υπάρξει μια ενίσχυση του κόστους των καταθέσεων (15%) χαμηλότερη ωστόσο από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή (20%).

Ωστόσο αναμένεται ενισχυμένη πιστωτική επέκταση ενώ οι τράπεζες διαθέτουν ε μεγάλα χαρτοφυλάκια τίτλων  που φθάνουν στο 20% του ενεργητικού τους τα οποία μπορούν να επανεπενδυθούν  με μεγαλύτερες αποδόσεις.

Επενδύσεις

228 επενδυτικά έργα έχουν υπαχθεί στο ΤΑΑ, για επενδύσεις 8 δις.

Από αυτά τα 4 δις έχουν καλυφθεί από τον τραπεζικό κλάδο. Έχει εκταμιευθεί το 25% και θα έρθουν ακόμη 8 δις.

Κόκκινα δάνεια

Οι τράπεζες θα επιτύχουν φέτος το μέσο κοινοτικό όρο σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν νέα NPEs σε όλους τους κλάδους και γι’ αυτό απαιτείται προσοχή ωστόσο στα πιστωτικά ιδρύματα δεν το θεωρούν θέμα μη αντιμετωπίσιμο.

Σύμφωνα με κάποια ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν την τάση: To  ποσοστό των δανείων stage 2 επί του συνόλου των δανείων διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 σε 9,6%, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022 (10,7%). Επιπρόσθετα το ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων με καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών επί του συνόλου των δανείων μειώθηκε σε 2,3% το Σεπτέμβριο του 2023 από 3,2% το Δεκέμβριο του 22.

Η στενή παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων είναι αναγκαία, καθώς το περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας δύνανται να ασκήσουν αυξητικές πιέσεις στο δείκτη ΜΕΔ».

Mε βάση τα  πλέον πρόσφατα στοιχεία  (2/1/2024)  σε ότι αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν ολοκληρωθεί 5.466 ρυθμίσεις (πολυμερείς, δηλαδή δημόσιο, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης) συνολικού ποσού 1, 578 δις και 6.671 διμερείς (δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς), συνολικού ποσού 1,049 σύνολο 2, 628 δις δηλαδή υπήρξε υπέρβαση του στόχου των 2 δις. Αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα περαιτέρω ρύθμιση για τον εξωδικαστικό ποσού 472 εκ. Το ποσοστό redefault του εξωδικαστικού για τις συστημικές τράπεζες (τελευταία στοιχεία Νοέμβριος 23 κυμαίνεται μεταξύ 12 και 21%).

Σε ότι αφορά τον Ηρακλή άμεση είναι η ανάγκη να τρέξει το τρίτο πρόγραμμα να συμπεριλάβει τα κόκκινα των συστημικών τραπεζών που έμειναν εκτός του Ηρακλή ΙΙ αλλά και των μη συστημικών τραπεζών.

Κρίσιμο θέμα θεωρούν οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης την ανάγκη βελτιώσεων  στο θέμα των πλειστηριασμών μιας και οι απεργίες (συμβολαιογράφων δικηγόρων)  πήγαν αρκετά πίσω τις ανακτήσεις.

Τέλος αναμένεται η  έκβαση της διαδικασίας για την δημιουργία του Φορέα απόκτησης ακινήτων η οποία σημειώνει καθυστερήσεις.

Ρευστότητα τραπεζών

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας και ο δείκτης σταθερής χρηματοδότησης αυξάνονται και παραμένουν σε υψηλότερο επίπεδο από τους αντίστοιχους δείκτες των τραπεζών της ευρωζώνης  .

MREL

Σε ότι αφορά τα MREL οι ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, οφείλουν να συνεχίσουν τις εκδόσεις ομολόγων με σκοπό την κάλυψη της ελάχιστης απαίτησης ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL σε ένα περιβάλλον αυστηροποίησης των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς.

Επιπλέον σημαντικά θέματα

Η  κανονικοποίηση του τραπεζικού συστήματος μέσω της αποεπένδυσης του ΤΧΣ αποτελεί ένα από τα σημαντικά θέματα συζήτησης όπου θα λάβει χώρα τόσο η παρουσίαση των πεπραγμένων όσο και των προγραμματισμένων αποκρατικοποιήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε θέματα ΕSG και στην υλοποίηση της διατραπεζικής πρωτοβουλίας προς 607 επιχειρήσεις να απαντήσουν  στο διατραπεζικό ερωτηματολόγιο.