Skip to main content

Προ των πυλών οι εταιρείες χρηματοδοτήσεων για κόκκινα δάνεια

Τέσσερις άδειες στα σκαριά - Πώς θα λειτουργήσουν- Πώς θα δίνεται η λύση leasing

Λύσεις σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες δανειολήπτες αναμένεται να δώσουν φέτος οι εταιρείες χρηματοδότησης κόκκινων δανείων που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο 2024 και βολιδοσκοπούν ήδη  την αγορά. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που συνομιλούν με συμβούλους των εταιριών αυτών για την τρέχουσα χρήση, η εκτίμηση θέλει ο αριθμός τους να ανέρχεται σε τέσσερις κατ’ αρχήν. Τα νήματα κινούν άνθρωποι πολύ γνωστοί από τον τον ευρύτερο τραπεζικό χώρο αλλά ακόμη και από θέσεις θεσμικές (πρώην υπάλληλοι του ΤΧΣ) που οδηγήθηκαν προς τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς οργανώνονται οι εταιρείες αυτές

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη σχέσεις με servicers και με τράπεζες. Θα λειτουργήσουν και  κάτω από τη λογική του sales and lease back επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μεγάλο μέγεθος κινδύνων. Άλλωστε από την Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζουν αυτό που λέμε «μικρή» άδεια.

Θα αγοράζουν λοιπόν το δάνειο από την τράπεζα ή τον servicer με σχετικό κούρεμα και ο ιδιώτης δανειολήπτης θα τους εκχωρεί στις περισσότερες περιπτώσεις το ακίνητο που είναι συνδεδεμένο με το δάνειο αυτό. Στη συνέχεια θα συνάπτουν με τον ιδιώτη σύμβαση  leasing για το ακίνητο αυτό, εξοφλώντας με έκπτωση το κόκκινο δάνειο.

Στην τελευταία δόση του leasing το ακίνητο θα επιστρέφει στον αρχικό του κύριο.
Προϋπόθεση σημαντική αποτελεί το ακίνητο να είναι εμπορεύσιμο, ούτως ώστε αν ο ιδιώτης δεν καταφέρει να πληρώνει το μίσθωμα του leasing, το ακίνητο χωρίς διατυπώσεις και διαδικασίες να περιέρχεται στην εταιρεία η οποία θα μπορεί αυτομάτως να το πουλήσει από το χαρτοφυλάκιό της.

Σε ποιους απευθύνονται – Ποια δάνεια καλύπτουν

Πρόκειται για μια κατάσταση win win που ωστόσο δεν απευθύνεται σε κάθε δανειολήπτη ή σε κάθε ακίνητο.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε αφορά ακίνητα εμπορεύσιμα και δανειολήπτες οι οποίοι χρειάζονται ανάσες χρηματοδότησης, δεν βρίσκονται ωστόσο εκτός αγοράς.

Επιπλέον ο δανειολήπτης θα πρέπει να μπορεί να ξεπεράσει και ψυχολογικά το πρόβλημα πως εκχωρεί το ακίνητό του για κάποιο διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάποια τρίτη εταιρία.

Ελβετικό φράγκο

Απευθύνεται επίσης σε δανειολήπτες ελβετικού φράγκου αφού όπως εξηγούσαν στη «Ν» άνθρωποι με γνώση της αγοράς αυτήν την στιγμή οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες που συνεχίζουν να καταβάλουν είτε με ρύθμιση είτε με άλλο τρόπο τις δόσεις του δανείου τους δεν βλέπουν απομείωση του δανείου αυτού, αφού η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ έχει οδηγήσει σε μια αύξηση του άληκτου κεφαλαίου ύψους 70%. Επομένως είναι σαν να πληρώνουν μια δόση με επιτόκιο της τάξης του 11% ενώ θα μπορούσαν να πληρώνουν μια δόση με επιτόκιο 7% αποκτώντας ρευστότητα και στο τέλος της διαδρομής παίρνοντας πίσω το ακίνητό του.

Απευθύνεται επίσης σε εταιρείες οι οποίες δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τη δόση του δανείου τους αλλά μπορούν πολύ εύκολα να εξυπηρετήσουν πιο περιορισμένες δόσεις αναλόγως των εργασιών τους.

Όπως και να έχει το νέο θεσμικό πλαίσιο έβαλε στην οικονομική ζωή του τόπου τις συγκεκριμένες εταιρίες, η δράση των οποίων μπορεί να αποδειχθεί σε όφελος του κοινωνικού συνόλου αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001 «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)» (L 294), με πραγματική και καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων παρέχουν πάσης φύσεως πιστώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων στεγαστικής πίστης, ως εξής:

  1. ως προς την παροχή δανείων σε νομικά πρόσωπα, η παροχή πίστωσης αφορά είτε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου, χορηγηθέντος από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, είτε στην παροχή πίστωσης σε πιστούχο που έχει δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή με σκοπό την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης,
  2. ως προς την παροχή δανείων σε φυσικά πρόσωπα, η παροχή πίστωσης αφορά στην αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου του δανειολήπτη, χορηγηθέντος από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Διαβάστε επίσης:

Η «κυπριακή λύση» για τους ευάλωτους δανειολήπτες

15 δισ. κόκκινα δάνεια στην πρωτογενή αγορά