Skip to main content

ΑΑΔΕ: ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα και… 179.100 έλεγχοι ως το τέλος του 2023

Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Φορολογικής Διοίκησης για το τρέχον έτος.

Τη διενέργεια 179.100 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, την έκδοση 25.000 πράξεων επιβολής επιπλέον φόρων και προστίμων για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και την πραγματοποίηση 80.000 τηλεφωνικών κλήσεων σε φορολογούμενους που είτε δεν εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους είτε εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προγραμματίζει για το τρέχον έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το πλήρες κείμενο του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου της.

Επιπλέον, βάσει των όσων αναφέρονται στο νέο Ε.Σ., κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα ενεργοποιηθούν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το «ΕΛΕΓΧΟΣLive» το οποίο από το Μάιο θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που διενεργούν επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους με tablet να έχουν πρόσβαση στο οικονομικό προφίλ και το φορολογικό παρελθόν του ελεγχόμενου επαγγελματία ή της ελεγχόμενης επιχείρησης, να προχωρούν επί τόπου και με ταχείς διαδικασίες σε διασταυρώσεις στοιχείων και να εκδίδουν επιτόπου σημειώματα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Στο πλαίσιο, επίσης, των προσπαθειών για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των φορολογουμένων και των οικογενειών τους, η Α.Α.Δ.Ε. σχεδιάζει τη χορήγηση ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα τέκνα το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023. Με στόχο, ακόμη, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προγραμματίζονται η εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας χορήγησης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου, η ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση, η ενημέρωση ανά 3μηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους και η αυτόματη ενημέρωση των δεδομένων του εντύπου Ε9 με τις μεταβολές που επέρχονται στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, όπως αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023 προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, και τις εξής δράσεις:

–        Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Διακίνησης Αγαθών (Δελτία Αποστολής)

–        Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων.

–        Αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

–        Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

–        Ταυτοποίηση επωνυμικών στοιχείων με αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας.

–        Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων.

–        Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) -Ανώνυμες Εταιρείες

–        Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης

–        Βεβαιώσεις Μητρώου με ενσωμάτωση QR Code

–        Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας σε αναπήρους

–        Επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων και για τροποποιητικές δηλώσεις και για λοιπές περιπτώσεις αρχικών δηλώσεων (μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου)

–        Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκτός αυτών που εκδίδονται μετά από έλεγχο)

–        Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) -Διασύνδεση με Κτηματολόγιο.

–        Επέκταση εφαρμογής για ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς για έτη προγενέστερα του 2022 έτη

–        Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά – Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου

–        Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων.