Skip to main content

Mέσω POS η ΑΑΔΕ σκανάρει το σύνολο της αγοράς

© Intime p.a.

Έως το τέλος Ιουλίου όλες οι ταμειακές μηχανές συνδεδεμένες με τα POS

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη διασύνδεση των περίπου 300.000 φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα τερματικά αποδοχής καρτών POS και πριν αρχίσει το μεγάλο «σαφάρι» για περιορισμό της φοροδιαφυγής από τη μη έκδοση αποδείξεων.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χτύπησε χθες «καμπανάκι» προς όλους τους επιτηδευματίες να έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους μέχρι το τέλος Ιουνίου, ή Ιουλίου ανάλογα με τους κύκλους εργασι- ών τους, προκειμένου να αποφύ- γουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, με χθεσινή απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προ- θεσμίες αναβάθμισης για τις περί- που 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιο- νομικές Μονάδες Επεξεργασίας).

Ταμειακές μηχανές: Έως τα τέλη Ιουλίου η αναβάθμισή τους για τη διασύνδεση με τα POS

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι υφιστάμενες εν λειτουργία ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ θα μπορούν να διασυνδέονται με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT/POS), προκειμένου να μεταδίδουν σε αυτό το ποσό πληρωμής με κάρτα και ταυτόχρονα να δια- σφαλίζεται η έκδοση απόδειξης.

Οι προθεσμίες

Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000 ευρώ, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, ενώ για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, ορίζεται η 31η Ιουλίου 2023. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι υφιστάμενοι φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω αναβάθμιση, καθότι έχουν ήδη εκδοθεί προδιαγραφές για κατασκευή νέου τύπου μηχανισμών (ΦΗΜΑΣ) και στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς για να καθορισθεί το πλά- νο μετάβασης.

Στην ίδια απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται και οι προδιαγραφές για τη διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών από τους ΦΗΜ προς την ΑΑΔΕ, σχετικές με την πληρωμή με κάρτες, και για τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού χωρίς την επιτόπια επίσκεψη τεχνικού. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, εντός του 2023, όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σύγχρονους ΦΗΜ, οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για τις συναλλαγές λιανικής που θα πραγματοποιούν, με δυνατότητα διασύνδεσης με POS για πληρωμή με κάρτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο σχέδιο διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, που θα συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Γι’ αυτό άλλωστε και έχει ήδη προετοιμαστεί κατάλληλα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός στήνοντας ήδη το «μπλόκο» του σε φοροφυγάδες, καθώς με το νέο καθεστώς που θα λειτουργεί η αγορά θα εντοπίζονται πιο εύκολα περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο πρόσφατο νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται ειδική διάταξη, που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις οι οποίες κατά τις συναλλαγές τους με πελάτες με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρ- τες δεν εκδίδουν την απόδειξη.

Βαριές «καμπάνες» έως 50.000 ευρώ

Η σχετική διάταξη με την οποία επιδιώκεται να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά τα παραβατικά φαινόμενα που καταγράφονται στην αγορά, προβλέπει ότι στις επιχειρήσεις που εντοπιστούν, μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες, να μην είναι οι ταμειακές μηχανές συνδεδεμένες με τα POS και κατ’ επέκταση με την εφορία, θα επιβάλλονται πρόστιμα που θα κυμαίνονται από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Συγκριμένα, με τα άρθρα 41 και 42 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η διαβίβαση στην ΑΑΔΕ από κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στοιχείων που αφορούν: (α) συναλλαγές που εκτελούνται μέσω τερματικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)» αποδοχής καρτών πληρωμών, (β) συναλλαγές μέσω λογαριασμών και κάθε είδους χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Στους Παρόχους που δεν συμ- μορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Επιπλέον, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελ- λάδα δύναται να επιβάλλεται η διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/ POS)», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι πάσης φύ- σεως επιχειρήσεις πρέπει να δια- συνδέονται υποχρεωτικά και να παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθο- ριζόμενες πληροφορίες συναλ- λαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρο- νικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ), εί- τε απευθείας με τα πληροφορια- κά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Σε κάθε επιχείρηση που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής και παραβαίνει τις υποχρεώσεις διασύνδεσης των τερματικών αυτών με τη Φορολογική Διοίκηση θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευ- ρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος.