Skip to main content

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: «Θρίλερ» με τους υπόχρεους επιστροφής των ενισχύσεων

Εκκρεμότητες στο «παρά πέντε» με τα εκκαθαριστικά προς όσους πρέπει να την επιστρέψουν

Με την «πλάτη στον τοίχο» βρίσκονται ακόμη και σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις μία μέρα προτού λήξει η προθεσμία για την επιστροφή του συνόλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που είχαν λάβει, καθώς τελικά δεν τήρησαν τους όρους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει την έκδοση όλων των νέων εκκαθαριστικών για τους «παραβάτες» και ως εκ τούτου χιλιάδες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν εάν και τι οφείλουν τελικά στις εφορίες για την κρατική ενίσχυση που έλαβαν. Το «κώλυμα» στην όλη διαδικασία οφείλεται στο γεγονός ότι ναι μεν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν περίπου 18.000 επιχειρήσεις που δεν είχαν τηρήσει τη βασική ρήτρα απασχόλησης, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν στις 31 Ιανουαρίου ολόκληρο το ποσό που έλαβαν και εντόκως, ωστόσο, ύστερα από εμπεριστατωμένους δεύτερους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές μόνο για τυπικούς λόγους εμφανίζονται στις «λίστες» με τα ονόματα όσων δεν τήρησαν τους όρους. Επομένως οι εν λόγω υπόχρεοι θα έπρεπε να εξαιρεθούν, με νεότερη διορθωτική απόφαση, η οποία ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί για να καλύψει τα «κενά».

Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη της ΑΑΔΕ, στόχος της απόφασης αυτής είναι να μην αναγκαστούν και πάλι αρκετές επιχειρήσεις για καθαρά και μόνο τυπικούς λόγους να επιστρέψουν τα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που έλαβαν σε έναν ή περισσότερους κύκλους, εφάπαξ, καθώς μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σοβαρά προβλήματα ρευστότητας χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παράλληλα ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών «τρέχει» και τον έλεγχο των αιτήσεων και ενστάσεων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από την πανδημία αλλά «κόπηκαν» από τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση των ανωτέρω αιτήσεων έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι υπόχρεοι δικαιωθούν -δηλαδή έπρεπε να είχαν λάβει τις κρατικές ενισχύσεις αλλά, για κάποιους «λάθος» λόγους, δεν τις έλαβαν- θα λάβουν το σύνολο των ποσών που δικαιούνταν άμεσα και θα καλούνται να αρχίσουν την εξόφληση της οφειλής τους από τον προσεχή Ιούνιο, με «κούρεμα» των ποσών έως και 75%. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται από τη αρμόδια ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση.

Ποια ποσά θα πρέπει να καταβληθούν

Υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας:

1. Για επιχειρήσεις που είχαν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

2. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

3. Για νέες επιχειρήσεις που είχαν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Με βάση λοιπόν το εν λόγω καθεστώς που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση υπολογίζεται ότι:

  • το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το εν τέταρτο (25%),
  • το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το εν τρίτο (33,3%),
  • το 33% θα επιστρέψει το 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους κύκλους 1 έως 3 της Επιστρεπτέας επιστρεφόταν από 50% έως και 100%, ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στους κύκλους 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%.

Νέος αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων

Εκ νέου προβαίνει σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά γενικότερα την πορεία των Επιστρεπτέων Προκαταβολών με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι υπόχρεοι κλήθηκαν από τα συνολικά 8,3 δισ. ευρώ που ήταν το κονδύλι της κρατικής ενίσχυσης να εξοφλήσουν τα 3 δισ. ευρώ, αφού η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε «κούρεμα» των οφειλόμενων ποσών ύψους 5,3 δισ. ευρώ. Κίνηση η οποία είχε φυσικά ως αποτέλεσμα τη μείωση των οφειλόμενων ποσών από τις επιχειρήσεις κατά 64%, που γίνονται «μη επιστρεπτέα» και διαγράφονται, ενώ τα υπόλοιπα ποσά των δανείων που απομένουν είναι και αφορολόγητα.