Skip to main content

ΕΒΙΚΕΝ: Χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών

Τα συμπεράσματα από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΒΙΚΕΝ.

Αφορμή για να διατυπώσουν άλλη μια φορά οι βιομηχανίες της χώρας την αγωνία τους για το ενεργειακό κόστος –καθώς οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου παίρνουν πάλι την ανιούσα στην Ευρώπη- στάθηκε η χθεσινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ),  λίγες ημέρες μετά την «ακρόαση» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα από το Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ.

Το συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι απαιτείται άμεσα η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών, καθώς τα μέχρι τώρα μέτρα κρίνονται ανεπαρκή για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η εξέλιξη του κόστους της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις βιομηχανίες

Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, «Το πρόβλημα είναι εδώ και θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο στο τέλος του έτους, με τη λήξη των συμβολαίων που έχουν πολλές επιχειρήσεις με τη ΔΕΗ. Και λύση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα όσο η  μοναδική διέξοδος που είναι η σύναψη PPA μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και βιομηχανιών παραμένει «κλειστή» (καθώς  τα PPA δεν εξαιρούνται από τα πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά).

Τα δε μέτρα που προτείνονται από το ΥΠΕΝ (net metering και virtual net metering για τις μεγάλες βιομηχανίες, εμπορικές ενεργειακές κοινότητες και το σχήμα κρατικής στήριξης των  πράσινων PPA Green Pool που έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι όμως μακράς πνοής και όχι «άμεσης δράσης».

Η ΕΒΙΚΕΝ σε ανακοίνωσή της παρατηρεί ότι «Ελλείψει κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στο πρόβλημα,  τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και  να αποτραπεί ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης. Τους τελευταίους μήνες  πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεσπίζουν και εφαρμόζουν εθνικά σχέδια εγγυημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες τους, ώστε να μην είναι εκτεθειμένες στις ανεξέλεγκτες, λόγω κρίσης, διακυμάνσεις της αγοράς. Δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο ασφάλειας αλλά και προβλεψιμότητας για το κόστος ενέργειας. Εκτός από μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ακόμα και η γειτονική Βουλγαρία έχει διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο, με εγγυημένες στο 100%  τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανίες της στα  120 ευρώ/MWh για φέτος αλλά και για την επόμενη χρονιά».

Η εξέλιξη του κόστους φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες

Αντιθέτως, στην Ελλάδα η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας  με την οποία επιβαρύνθηκαν οι βιομηχανίες την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, ήταν στα  172 ευρώ/ΜWh μετά την επιδότηση. Αναμένεται δε  να κυμανθεί πάνω από τα 300 ευρώ/ΜWh για το Δεκέμβριο, με δεδομένη  τη μείωση του ύψους της ενίσχυσης (και την παράλληλη αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών).  Αντίστοιχα, η μέση τιμή  προμήθειας του φυσικού αερίου κατά  την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου για τις ελληνικές βιομηχανίες είναι 160 ευρώ/ΜWh (από τις υψηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε) τη στιγμή που άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Βουλγαρία εξασφάλισε για το Νοέμβριο τιμή  φυσικού αερίου 63 ευρώ/MWh για τις δικές της βιομηχανίες.

«Είναι  προφανές ότι σε αυτά τα επίπεδα τιμών, με ανεπαρκείς επιδοτήσεις που ανακοινώνονται ανά μήνα, χωρίς ορατότητα,  οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας και κυρίως οι εξαγωγικές, έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι ομοειδών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες  όπου οι τιμές ενέργειας είναι πολύ  πιο ανταγωνιστικές. Είναι  επείγουσα η  ανάγκη να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα δίχτυ ασφαλείας για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας, ώστε να μην είναι εκτεθειμένες στις ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς. Εξίσου επείγον ζήτημα για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα της βιομηχανίας έντασης ενέργειας είναι η θέσπιση ενός λειτουργικού πλαισίου που να διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα πρόσβασή τους σε πράσινη ενέργεια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις», καταλήγει ο Σύνδεσμος των ενεργοβόρων βιομηχανιών.