Skip to main content

Επιτόπιοι φορο-έλεγχοι με tablets – laptops

Στο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ μπαίνει το ElenxisLive από τον Μάρτιο του 2023, με άμεση κοινοποίηση προστίμων

Εξπρές επιτόπιους ελέγχους σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με τα tablets ανά χείρας, ετοιμάζουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εν όψει των νέων ηλεκτρονικών ελέγχων που θα θέσουν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2023.

Το νέο ηλεκτρονικό «οπλοστάσιο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να διενεργούν μέσω των tablets επιτόπου και διασταυρώσεις στοιχείων, αλλά ταυτόχρονα να εκδίδουν και να κοινοποιούν τα σημειώματα με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, το ElenxisLive, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο του 2023, θα δίνει άμεση πληροφόρηση στα tablets ή στα laptops των ελεγκτών για το οικονομικό προφίλ και το φορολογικό «παρελθόν» του επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Ειδικότερα, με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ το ElenxisLive θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να ελέγχουν επιτόπου και με αυτόματες διαδικασίες τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στην πλατφόρμα myData.

Στο πλαίσιο αυτό, μόλις εντοπιστούν παρατυπίες, οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να εκδώσουν αναφορά για τα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουν απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης ότι οι έλεγχοι με laptops και tablets θα επεκταθούν, σε πρώτο χρόνο, και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διάθεσης καυσίμων. Κίνηση η οποία ουσιαστικά εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δράσης για περιορισμό της φοροδιαφυγής και αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά κυρίως στο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά που πλήττεται από «κύμα» ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Κεντρικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η γενική ψηφιοποίηση των ελέγχων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του χρόνου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Το πλάνο του 2023

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προγραμματίσει και τους «παραδοσιακούς» ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς κατά τη διάρκεια του 2023, αφού οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης για αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και στήριξη των αυξημένων αναγκών του προϋπολογισμού, θα διενεργήσουν τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, καθώς και τουλάχιστον 900 ελέγχους – έρευνες φοροδιαφυγής.

Οι εν λόγω, μάλιστα, έλεγχοι θα εστιάσουν κυρίως στον εντοπισμό και στην εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη, στην έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία, στην αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, στην επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Ανά πάσα στιγμή

Οι ελεγκτές των ΥΕΔΔΕ θα μπορούν, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνουν γνώση, να ελέγχουν και να θεωρούν όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τη νομοθεσία, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

Παράλληλα, θα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ενώ θα παρέχουν συνδρομή και θα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες (τελωνειακές, φορολογικές κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Πλατφόρμα καταγγελιών

Μετά και την ψηφιακή εφαρμογή Αppodixi, μέσω της οποίας οι πολίτες σκανάρουν τις αποδείξεις από το κινητό τους και μπορούν να ελέγξουν τη γνησιότητά τους, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει ακόμη μια νέα πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν, επώνυμα ή ανώνυμα, φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Από την έντυπη έκδοση