Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Οφέλη επιχειρήσεων

Στο νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της απασχόλησης (100.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις) σκοπός είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών – εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά τη 18η/9/2020. Το όφελος των επιχειρήσεων είναι ότι για κάθε νέα θέση που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους η θέση επιδοτείται επιπλέον με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Είναι αυτονόητο ότι και εδώ υπάρχει ο όρος διατήρησης θέσεων εργασίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν τη 18η-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Πρόστιμο για μη τήρηση βιβλίων

Πρόστιμο ίσο με το 15% του τζίρου προβλέπεται για παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων), με βάση την προσθήκη του άρθρου 54ε στον ν. 4174/2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εάν κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία, επιβάλλεται, για κάθε έτος για το οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Το ελάχιστο ύψος του προστίμου είναι 10.000 ευρώ για τον υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 30.000 ευρώ για τον υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για φορολογικά έτη που λήγουν από τις 31.12.2020 και μετά. Μάλιστα, σημειώνεται ότι με βάση τις νέες διατάξεις, η μη ενημέρωση των βιβλίων και η μη επίδειξή τους κατόπιν πρόσκλησης εξομοιώνονται με τη μη τήρηση βιβλίων. Αυτό ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4714/2020, ήτοι από 31.7.2020.

Δημοφιλή ερωτήματα

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας, διενεργείται αυτοτελής έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως και συντάσσεται ιδιαίτερη αυτοτελής έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Δεν αρκεί ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που έχει γίνει στη φορολογία εισοδήματος και ο προσδιορισμός, με βάση τα δεδομένα του ελέγχου αυτού, των ακαθαρίστων εσόδων τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στη φορολογία προστιθεμένης αξίας, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται να συμπέσουν οι διαπιστώσεις του ελέγχου και στις δύο φορολογίες.