Skip to main content

Ταλαντούχοι εργαζόμενοι και εταιρική ευθύνη οι πονοκέφαλοι των CEOs παγκοσμίως

Η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρική ευθύνη βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των CEOs παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας «2020 CEO Outlook» της KPMG.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η ατζέντα των ηγετών έχει μεταβληθεί δραστικά από την αρχή της χρονιάς, καθώς προϋπάρχουσες τάσεις, όπως οι παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), η ευέλικτη εργασία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν επιταχυνθεί. Κατά την εξέταση των προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα τρία χρόνια, το 32% των CEOs εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα τώρα από ότι στην αρχή του χρόνου για την παγκόσμια οικονομία. Οι CEOs ωστόσο είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους χωρών (45% βεβαιότητα), και εκφράζουν μεγαλύτερη βεβαιότητα επίσης για την ανθεκτικότητα της δικής τους επιχείρησης κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικότερα στα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

– Η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού ανέβηκε έντεκα θέσεις, και προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Τον Ιανουάριο, οι CEOs κατέταξαν την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού 11 θέσεις χαμηλότερα από τους υπόλοιπους κινδύνους για την ανάπτυξη. Ωστόσο, από την αρχή της πανδημίας, το ταλαντούχο δυναμικό κατονομάζεται πλέον ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις τους, πάνω από την εφοδιαστική αλυσίδα και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο.

– Προσωπικές επιπτώσεις της νόσου Covid-19 για τους CEOs

Για τέσσερις από τους δέκα ερωτηθέντες (39%), η υγεία τους ή η υγεία ενός μέλους της οικογένειάς τους επηρεάστηκε από τον ιό και ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 55% άλλαξαν την απάντησή τους όσον αφορά στην στρατηγική τους στην πανδημία. Τα στελέχη παγκοσμίως έχουν επίσης επηρεαστεί οικονομικά, με σχεδόν δύο τρίτα (63%) να αναφέρουν ότι τροποποίησαν τις απολαβές τους ως αποτέλεσμα της κρίσης της νόσου Covid-19.

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κλειδί για τη βελτίωση της λειτουργικής ανθεκτικότητας (operational resilience)

Οι CEOs έχουν επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία κατά την περίοδο του lockdown, και ποντάρουν σε βασικές διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού για να καταστήσουν τις εταιρείες τους περισσότερο ανθεκτικές από λειτουργική άποψη, πιο ευέλικτες και πιο πελατοκεντρικές. Η πλειοψηφία (80%) των ηγετών είδαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις έχουν σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών, όπου 30% αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τους έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο όπου περίμεναν να είναι αυτήν τη στιγμή. Τα δύο τρίτα (67%) των CEOs είναι πιθανόν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην τεχνολογία από ότι στους ανθρώπους, ποσοστό που δεν έχει αλλάξει καθόλου από την αρχική έρευνα.

– Μεγαλύτερη έμφαση στον σκοπό και τους ESG παράγοντες

Νωρίτερα φέτος, οι CEOs ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνία. Τα δύο τρίτα (65%) των CEOs σχολιάζουν ότι ο κόσμος περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, με τα τρία τέταρτα (76%) να συμφωνούν ότι ως επικεφαλής είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αλλαγή σε κοινωνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πανδημία έχει επιταχύνει την εστίαση των παγκόσμιων στελεχών στον ρόλο τους στην κοινωνία και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο των επιχειρηματικών τους πρακτικών. Οι CEOs αισθάνονται ότι οι πρόσφατες εξελίξεις τους ανάγκασαν να εξετάσουν εάν ο σκοπός της εταιρείας τους πληροί τα πρότυπα που αναμένουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, με 79% να δηλώνουν ότι χρειάστηκε να επανεξετάσουν το σκοπό της επιχείρησής τους ως αποτέλεσμα της κρίσης της νόσου Covid-19 και κατά την ίδια πλειοψηφία (79%) ότι αισθάνονται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση.

Η εξέλιξη έχει θέσει τους παράγοντες ESG σχεδόν στην κορυφή της ατζέντας των CEOs, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των επικεφαλής έχουν στρέψει την προσοχή τους προς την κοινωνική διάσταση των ESG κατά την παρούσα περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας. Παρά την αυξημένη έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, πολλοί τομείς κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Μια μεγάλη ομάδα των CEOs (65%) αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση του κινδύνου αυτού θα αποτελέσει βασικό παράγοντα της επιτυχίας τους, ειδικά για το εάν θα μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά τους κατά την επόμενη πενταετία.

Πηγή: ΑΜΠΕ