Skip to main content

ΣΕΤΕ: Σημαντικές αυξήσεις στους δείκτες αεροπορικών, οδικών και θαλάσσιων αφίξεων

Σημαντικές αυξήσεις στους δείκτες αεροπορικών, οδικών και θαλάσσιων αφίξεων καταγράφει -επικαλούμενο διοικητικά στοιχεία- το Sete Intelligence, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στο μηνιαίο στατιστικό του δελτίο.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΤΕ, στα κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε τον Αύγουστο αύξηση των διεθνών αφίξεων +5,9% (+8% από την αρχή του έτους)˙η αύξηση στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο +5,4% και στην Αθήνα στο +8,3%, ενώ από την αρχή του έτους στο +9,2% και +4,7% αντίστοιχα. 

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία προγραμματισμού θέσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια που από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο παρουσίασαν αύξηση +8,3%. Επίσης, όπως σημειώνει ο ΣΕΤΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 31/8, η αναμενόμενη αύξηση θέσεων σε πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια για το σύνολο της θερινής περιόδου 2017 (Μάρτιος – Οκτώβριος) αναμένεται σε +8,6%.

Κατά τον ΣΕΤΕ, ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης των αφίξεων στα Περιφερειακά αεροδρόμια σε σχέση με αυτόν του αριθμού προγραμματισμένων θέσεων υποδηλώνει αυξημένες πληρότητες των αεροπλάνων.

Εξάλλου, υψηλότερη (+14,5%) ήταν η αύξηση των διεθνών οδικών αφίξεων τον Αύγουστο, ενώ από την αρχή του έτους πλησιάζει πλέον το +10%.

Στις θαλάσσιες αφίξεις από Ιταλία παρατηρείται αύξηση +14% τον Ιούνιο και +12,4% από την αρχή του χρόνου.

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) και όπως αναφέρει ο ΣΕΤΕ, τον Ιούλιο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε +10,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (+8,0% στο 7μηνο) και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +5,3% (+6,4% στο 7μηνο), παρουσιάζοντας όμως σημαντική πτώση της Μέσης κατά Κεφαλήν Δαπάνης (ΜΚΔ) τόσο τον Ιούλιο όσο και από την αρχή του έτους.

Βελτίωση, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, δείχνει ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στις περισσότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξαίρεση αποτελούν οι -σημαντικές για την Ελλάδα- αγορές της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Βρετανίας που ο αντίστοιχος δείκτης είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι.  

Όπως συμπληρώνει ο ΣΕΤΕ, ευρύτερα στον ελληνικό τουρισμό, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση της συμφωνίας για την ανάπτυξη της πρώτης μονάδας Four Seasons στον Αστέρα Βουλιαγμένης, που συνοδεύτηκε και από την πώληση τριών βιλών στον χώρο του συγκροτήματος έναντι 120 εκατ. ευρώ (περίπου 40.000 ευρώ/ τ.μ.).

Ευρύτερα στην οικονομία, ο ΣΕΤΕ παρατηρεί ότι η αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 6μηνο περιορίστηκε στο +0,64% σε ετήσια βάση. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, κατά τον ΣΕΤΕ, αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι σημειώθηκε υπέρμετρα μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά +9,4% σε σταθερές τιμές 2010, αλλά και εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά +8,3%.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, δεν αντικατοπτρίστηκαν στην εκτιμώμενη από την ΕΛΣΤΑΤ αύξηση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,8%), των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (+3%) και των επενδύσεων σε αποθέματα (-1,9%). Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών, αλλά και των εξαγωγών, και, επιπλέον, η σημαντική αύξηση της εγχώριας παραγωγής, κατά τον ΣΕΤΕ δεν μπορεί παρά να συνδυάζονται με σημαντική αύξηση και της εγχώριας ζήτησης (από τα πολύ χαμηλά επίπεδά της το 2016) και του ΑΕΠ που ενδεχομένως θα καταγραφεί και στις επίσημες στατιστικές της χώρας στα επόμενα 3μηνα.

Επιπροσθέτως, πέραν της αύξησης των εξαγωγών, ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι παρατηρείται και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων), αξιοσημείωτη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και του τουρισμού, ενώ ανακάμπτουν και οι κατασκευές με διαφαινόμενη ανάκαμψη και των επενδύσεων σε κατοικίες από τα υπέρμετρα χαμηλά επίπεδά τους το 2016. Παράλληλα υπάρχει σημαντική και σταθερή αύξηση της απασχόλησης που συνοδεύεται και με (έστω μικρή ακόμη) αύξηση και των μισθών (2016: +1,3%, 1ο 6μηνο 2017: +0,6% μετά την αύξησή τους κατά 2,6% στο 1ο 6μηνο 2016).

Αναφορικά με τον Προϋπολογισμό, ο ΣΕΤΕ επισημαίνει ότι διαφαίνεται ως λίαν πιθανή η επίτευξη Πρωτογενούς Πλεονάσματος άνω του 3,5% του ΑΕΠ και το 2017, μετά το 4,2% του 2016. Παράλληλα, οι Ελληνικές τράπεζες έχουν επανέλθει σε θετική κερδοφορία και εφαρμόζουν επιτυχώς και με συνέπεια το πρόγραμμα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους, ενώ οι Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας εκτιμούν ότι διαθέτουν επαρκή Ίδια Κεφάλαια και Προβλέψεις.