Skip to main content

Επενδύσεις 1,2-1,5 δισ. ευρώ για 1.300 MW ΑΠΕ στην τριετία

Από την έντυπη έκδοση 

Του Κώστα Δεληγιάννη 
[email protected]

Διαγωνισμούς για την αδειοδότηση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 1.300 MW περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην Κομισιόν για την έγκριση νέων έργων ΑΠΕ την τριετία 2018-2020. Μία ισχύς που, με βάση κύκλους της αγοράς, θα δώσει επιπλέον ώθηση στην εγχώρια αγορά ΑΠΕ, αφού «μεταφράζεται» σε καινούριες επενδύσεις 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ στην «πράσινη» ενέργεια.

Το σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά μια αιτιολογική έκθεση με την οποία η Ελλάδα αιτείται να μην ακολουθήσει τον τρόπο διεξαγωγής που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε διαγωνισμό θα πρέπει να συμμετέχουν από κοινού όλες οι κατηγορίες ΑΠΕ, χωρίς να εξαιρείται καμία τεχνολογία (π.χ. βιομάζα, γεωθερμία). Με δεδομένο ωστόσο πως η Ε.Ε. προβλέπει την παρέκκλιση των κρατών που θα προβάλλουν επαρκή επιχειρήματα γι’ αυτό τον σκοπό, η πρόταση της ελληνικής πλευράς στοιχειοθετεί κατ’ αρχάς τον λόγο για τον οποίο στη χώρα μας θα πρέπει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να παραμείνουν εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών όλα τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ, πλην των φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, όσον αφορά τις δύο αυτές τεχνολογίες, περιλαμβάνει διαγωνισμούς για κάθε μία ξεχωριστά, όσο και ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες θα πάρουν μέρος από κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει για την τριετία 2018-2020 διαγωνισμούς που θα αφορούν αποκλειστικά την αιολική ενέργεια, για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 300 MW. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά πάρκα επίσης συνολικής ισχύος 300 MW, όπου θα μπορούν να πάρουν μέρος μόνον εταιρείες και άλλα σχήματα που θέλουν να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια.

Παράλληλα, όμως, μέσα στην τριετία, θα διεξαχθούν και «μικτοί» διαγωνισμοί συνολικής ισχύος 400 MW, στους οποίους θα μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι επενδυτές και για τις δύο ΑΠΕ. Επίσης, ειδικά για την αιολική ενέργεια προβλέπονται και ανταγωνιστικές διαδικασίες «site specific», δηλαδή για την αδειοδότηση πάρκων συνολικής ισχύος 300 MW, σε περιοχές από τις οποίες θα περνούν νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με διαθέσιμη «ελεύθερη» χωρητικότητα. Τέτοιες περιοχές είναι οι Κυκλάδες, όπως και τα σημεία που διατρέχει η διασύνδεση Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη.

Η πρόταση συντάχθηκε σε «ανοικτή επικοινωνία» με την Κομισιόν, ώστε ουσιαστικά η τελική της μορφή να έχει πάρει το «πράσινο φως» των Βρυξελλών πριν από την κατάθεσή της. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα, βιοαέριο, μικρά υδροηλεκτρικά) που θα εξαιρεθούν από ανταγωνιστικές διαδικασίες, το αιτιολογικό είναι πως η διείσδυσή τους στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα είναι ακόμη αρκετά μικρή, με συνέπεια να είναι προβληματική και πιθανότατα αναποτελεσματική η επίτευξη βέλτιστων τιμών αποζημίωσης μέσω μειοδοτικών προσφορών. Πάντως, αυτό είναι πιθανόν να αλλάξει στο μέλλον για οποιαδήποτε από αυτές τις τεχνολογίες, στην περίπτωση που αυξηθούν οι εγκατεστημένες μονάδες που βασίζονται στη συγκεκριμένη ΑΠΕ, και επομένως ενισχυθεί σημαντικά η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της.

Υπενθυμίζεται πως οι ανταγωνιστικές διαδικασίες προβλέπονται στο νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ που έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα μας, το οποίο προσομοιάζει με τα δεδομένα σε όλη την Ε.Ε. Το νέο καθεστώς προβλέπει επίσης την αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ, αφού δίνει τέλος στις σταθερές εγγυημένες τιμές (feed in tarriff), εισάγοντας την προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής (feed in premium).

Πρακτικά, ο συνδυασμός των δύο παραπάνω σημαίνει ότι μέσω των διαγωνισμών θα προκρίνονται τα έργα των υποψήφιων παραγωγών που διεκδικούν τη μικρότερη προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής. Ακόμη πάντως και στην περίπτωση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας υπάρχουν έργα τα οποία θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από διαγωνισμούς, όπως τα φωτοβολταϊκά στη στέγη ή τα αιολικά ισχύος έως 3 MW και, στην περίπτωση των ενεργειακών συνεταιρισμών, έως 6 MW.