Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Εισφορά μετρητών σε κεφάλαιο εταιρείας

*Με την υπ’ αριθ. 713/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β’) κρίθηκε ότι δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η εισφορά σε μετρητά ποσού σε κεφάλαιο της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω υπόθεση κρίθηκε ότι η εισφορά κεφαλαίων των ιδρυτών της συγκεκριμένης ναυτικής εταιρείας μπορούσε να είναι γνωστή στη φορολογική αρχή, εν όψει του δημόσιου χαρακτήρα του Ειδικού Μητρώου ΝΕΠΑ. Έγινε δεκτό ότι η επίμαχη δαπάνη (εισφορά 4.500.000 ευρώ στο κεφάλαιο) αναγραφόταν και, επομένως, προέκυπτε από το νομίμως δημοσιευμένο (ήδη από το έτος 2007) καταστατικό της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ελέγχου, και, επομένως, ο έλεγχος μπορούσε ήδη από το έτος 2007 να εξετάσει την πηγή προέλευσης του ανωτέρω ποσού, το οποίο οι αναιρεσίβλητοι είχαν εισφέρει στην προαναφερθείσα εταιρεία. Το γεγονός ότι χρειαζόταν περαιτέρω έλεγχος και ότι, ενδεχομένως, η φορολογική αρχή προέβαινε σε τέτοιου είδους ειδικότερους και εκτεταμένους ελέγχους μόνον αν υπήρχε σχετικό «κίνητρο» δεν καθιστά το ανωτέρω στοιχείο (εισφορά χρηματικού ποσού στο κεφάλαιο εταιρείας) «συμπληρωματικό» δυνάμενο να οδηγήσει σε παρέκταση του χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία.

Κοινοί λογαριασμοί και άτυπη δωρεά

*Με την υπ’ αριθ. 1359/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι, κατά ρητό ορισμό του άρθρου 2 παρ. 2 εδ β’ του ν. 5638/1932 η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό περιέρχεται στους δικαιούχους ελεύθερη από κάθε φόρο κληρονομίας ή τέλος και η ρήση αυτή του νόμου έχει την έννοια ότι η ενάσκηση του ενοχικού δικαιώματος της ανάληψης και η λήψη χρημάτων από (οποιοδήποτε) δικαιούχο δεν θα φορολογηθεί. Παρατηρείται όμως ότι ο νόμος σταματά στο σημεία αυτό (δηλ. θέλει αφορολόγητη την ανάληψη) και δεν προχωρεί προδήλως σκόπιμα, γιατί ενόσω η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό μπορεί να περικλείει δωρεά ή περαιτέρω διάθεση των χρημάτων (που αναλήφθηκαν αφορολογήτως) δεν θα πρέπει να διαφεύγει από τη φορολογία του ν. 2961/2001 (προϊσχύον Ν.Α. 118/1973), όταν εμφανίζει στοιχεία άτυπης δωρεάς. Περαιτέρω, με την απόφαση διατυπώνεται ότι «ο έλεγχος της υπηρεσίας τονίζει ότι ναι μεν τα χρήματα που αναλαμβάνονται από τέκνο από κοινό λογαριασμό Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φορολογία, όμως όταν εμφανισθούν αξιοποιούμενα, δηλαδή αγορασθεί με αυτά ακίνητο, θα πρέπει να φορολογηθούν, γιατί λαμβάνει χώρα άτυπη δωρεά η οποία φορολογείται αυτοτελώς». 

Πιστεύουμε ότι η κρίση αυτή είναι η ορθή, αν και πολλές φορές δεν εφαρμόζεται ορθά από τα ελεγκτικά όργανα. Πράγματι, δεν είναι η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό φορολογητέα πράξη, εκτός αν προκύπτει ότι έγινε στα πλαίσια άτυπης δωρεάς, δηλαδή το ποσό χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από το τέκνο.

Δημοφιλή Ερωτήματα

* Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. μπορεί να γίνει μόνο μετά τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου. Το αποδεσμευμένο με τη μείωση ποσό δεν επιτρέπεται να καταβληθεί στους μετόχους πριν παρέλθει η προθεσμία και τελεσφορήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 4548/2018, για την προστασία των δανειστών.