Skip to main content

EKΤ: Κατευθυντήριες γραμμές για καθυστερούμενες πιστωτικές υποχρεώσεις

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον καθορισμό του ορίου, βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο καθορισμός του ορίου θα έχει τη μορφή κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) με σκοπό τη θέσπιση ενιαίου ορίου, βάσει του οποίου θα εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων όλων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), τόσο για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής όσο και για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες θα αποτελείται από μια απόλυτη συνιστώσα, εκφρασμένη ως συγκεκριμένο μέγιστο ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των ληξιπρόθεσμων ποσών που οφείλει ο οφειλέτης, και από μια σχετική συνιστώσα, εκφρασμένη ως ποσοστό που αντανακλά το ποσό της καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης σε σχέση με το συνολικό ποσό όλων των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του πιστωτικού ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή οποιασδήποτε θυγατρικής του έναντι του εν λόγω οφειλέτη.

Το εν λόγω όριο, το οποίο ορίζεται για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται από την ΕΚΤ για τα σημαντικά ιδρύματα στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1845. Με αυτό θα διασφαλίζεται η συνέπεια στον τρόπο ορισμού των υπό αθέτηση ανοιγμάτων τόσο για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα όσο και για τον ΕΕΜ, βελτιώνοντας έτσι τη συγκρισιμότητα.

Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020. Τα σχόλια αυτά θα ληφθούν υπόψη κατά την ολοκλήρωση της κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ. Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής μαζί με απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

naftemporiki.gr