Skip to main content

Πώς θα περάσει ιδιωτικό «ρεύμα» στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Από την έντυπη έκδοση 

Του Κώστα Δεληγιάννη 
[email protected]

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα «τρέξει» ο διαγωνισμός πώλησης, αλλά και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες περιγράφονται μεταξύ άλλων στην εισήγηση που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αναφορικά με την αποεπένδυση του 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, το Δ.Σ. έδωσε το «πράσινο φως» σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αποεπένδυση, όπως η διαδικασία της απόσχισης των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη της Φλώρινας, καθώς και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΗ για την προκήρυξη του διαγωνισμού.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, ενώ δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση την εισήγηση που εγκρίθηκε, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 31 Μαΐου, ώστε να ξεκινήσει η πρώτη φάση της διαδικασίας, για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος από υποψήφιους επενδυτές. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου, ενώ στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι προεπιλεγέντες επενδυτές, με τη σχετική λίστα να εγκρίνεται στη συνέχεια με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. 

Μετά θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου, θα γίνει η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή. Έτσι, εκτιμάται πως θα υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε η μεταβίβαση και οι απαραίτητες εγκρίσεις να γίνουν έως το τέλος της χρονιάς, όπως είναι ο στόχος. 

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, όσον αφορά τα κριτήρια των συμμετεχόντων, δεν θα υπάρχει κανενός είδους απαγόρευση για εταιρείες από τρίτες χώρες (π.χ. Κίνα). Παράλληλα, οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να είναι επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, όπου τουλάχιστον μία από αυτές θα έχει εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, πέρα από την κατοχή ή τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, ως εμπειρία θα λογίζεται και η δραστηριοποίηση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 
Από την άποψη των χρηματοοικονομικών μεγεθών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, κατά τα 3 τελευταία διαχειριστικά έτη. Επίσης, στην περίπτωση κοινοπραξιών στα οποία μετέχουν funds, θα πρέπει αυτά να διαθέτουν ενεργά διαθέσιμα ύψους τουλάχιστον 100 εκατ. 

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους για τις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ στις οποίες θα εισφερθούν οι προς πώληση μονάδες, τα ορυχεία, ο εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό – μία για τα περιουσιακά στοιχεία του Βορρά (δηλαδή του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της Μεγαλόπολης) και μία για του Νότου (του Σταθμού της Μελίτης). Στο πλαίσιο της εισήγησης, χθες εγκρίθηκε η απόσχιση των παραπάνω περιουσιακών και η σύσταση των δύο εταιρειών. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του Βορρά (με την επωνυμία «Μελίτη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε.») θα είναι 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτής του Νότου («Μεγαλόπολη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε.») 99,130 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Μεγαλόπολης, βασικό κριτήριο ήταν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας «Μεγαλόπολη V», η οποία θα παραμείνει στη ΔΕΗ. Έτσι, αποφασίστηκε να παραμείνουν στην εν λόγω μονάδα 114 εργαζόμενοι, ενώ επελέγησαν οι νεότεροι σε ηλικία. Από το υπόλοιπο προσωπικό, η συντριπτική πλειονότητα θα ενταχθεί στις δύο θυγατρικές, που θα περιλαμβάνουν τις προς παραχώρηση μονάδες («Μεγαλόπολη ΙΙΙ» και «Μεγαλόπολη IV»). 

Όσον αφορά τις κοινές δραστηριότητες της «Μεγαλόπολη V» με τις παρακείμενες εγκαταστάσεις που θα πουληθούν (όπως την υδροδότηση ή τη διαχείριση των απορριμμάτων), η λύση που προβλέπεται είναι να συναφθούν συμβόλαια παραχώρησης υπηρεσιών. Επίσης, στις δύο νέες εταιρείες θα χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως θυγατρικές της ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Έτσι, θα λάβουν συνολικά 13,3 εκατ. ευρώ. 

Οι παραπάνω αποφάσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τους μετόχους της ΔΕΗ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία, όπως αποφασίσθηκε επίσης χθες, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε επίσης η νέα τριετής συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα καλύπτει και τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στις δύο θυγατρικές.

Υψηλή τάση
Η παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 των εκπτώσεων όγκου που παρέχονται στις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας (υψηλή τάση) συγκαταλέγεται στα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης της ΔΕΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου, όπως αναφέρει η επιχείρηση  σε ανακοίνωση με την οποία παρέχει επεξηγήσεις για τα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου, στην οποία εγκρίθηκε και η παράταση των υφιστάμενων βιομηχανικών τιμολογίων έως τον Δεκέμβριο του 2018.