Skip to main content

Α’ κατοικία: Καθυστερεί η πλατφόρμα, ανησυχούν οι τράπεζες

Από την έντυπη έκδοση 

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται σταδιακά να λειτουργήσει η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και παρά τις ανοχές που αναμένεται να επιδείξουν οι θεσμοί στο θέμα, οι στόχοι για τη μείωση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων» δανείων παραμένουν σε ισχύ. Όπως παρατηρούσαν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες, εάν η πλατφόρμα δεν καταφέρει να είναι σε λειτουργία «on time», θα υπάρξουν αποκλίσεις, καθώς τα δικαστήρια τον Ιούλιο υπολειτουργούν, ενώ τον Αύγουστο είναι κλειστά.

Έτσι από τη μία οι μεν τράπεζες δεν θα μπορούν να προχωρήσουν υποθέσεις πλειστηριασμών, οι δε δανειολήπτες δεν θα μπορούν να αναζητήσουν στα δικαστήρια μια διαφορετική λύση από εκείνη που προτείνουν οι τράπεζες.

Χθες, το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων τραπεζών και της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Η προετοιμασία των συστημάτων αποτελεί μία εκ των εξαιρετικά βασικών προϋποθέσεων προκειμένου τα σχέδια των τραπεζών για την εκκαθάριση των ισολογισμών τους σε ό,τι αφορά τις προβληματικές στεγαστικές πιστώσεις να υλοποιηθούν.

Συζητήσεις με τον SSM για επιπλέον προβλέψεις
Άλλωστε, ο SSM έρχεται μέσα στον Μάιο και ένα από τα θέματα που ήδη φαίνεται να συζητά με κάποιες από τις τράπεζες είναι αν χρειαστεί αυτές να λάβουν περαιτέρω προβλέψεις σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς τους, κυρίως λόγω της προβληματικής διαχείρισης που υπήρξε στο ΝPE στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 προς την ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος τους αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους τους για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενσωματώνοντας τις πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά και τυχόν διαφορετικές παραδοχές για το μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την προηγούμενη υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. 

Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από το 20%. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό αυτό παραμένει περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε.-28, συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του.

Πυρετωδώς ετοιμάζεται η δευτερογενής αγορά 
Το κρίσιμο θέμα της πρώτης κατοικίας είναι από αυτά που απασχολούν και τους διαχειριστές των «κόκκινων» δανείων, καθώς γύρω από τη στεγαστική πίστη αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς μια σημαντική δευτερογενής αγορά, η οποία αναμένεται να μεγαλώσει στο εγγύς μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας πολύ λίγα έχει επιτρέψει να διενεργηθούν μέχρι αυτήν την στιγμή.

Τιτλοποιήσεις, πλειστηριασμοί, πωλήσεις βρίσκονται σε φάση παγώματος και θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να πάρει μπροστά η συγκεκριμένη αγορά.

Πρόγραμμα πιστοποίησης από ΕΕΤ και Moody’s 
Πάντως, πανευρωπαϊκά κινούνται μηχανισμοί τόσο στις τράπεζες όσο και στις εταιρείες διαχείρισης για το θέμα της στεγαστικής πίστης που η κρίση ανέδειξε ως ένα από τα πιο ακανθώδη στην πολιτική, αλλά και οικονομική του διαχείριση.

Μόλις προχθές, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο που αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και η Moody’s Analytics (ΜΑ) παρουσίασαν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών που σχεδίασαν από κοινού.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας που προβλέπονται στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ενυπόθηκη Πίστη και τον νόμο 4438/2016. Ειδικότερα, αφορά:

α) το προσωπικό των τραπεζών που παρέχει υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την προσφορά ή τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε καταναλωτές,
β) τους μεσίτες πιστώσεων στεγαστικής πίστης που προτείνουν ή προσφέρουν στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές,
γ) όσους διευθύνουν στο εσωτερικό της τράπεζας ή της μεσιτικής εταιρείας τα ως άνω στελέχη και επαγγελματίες, 
δ) όσους επιθυμούν να εργαστούν στην ελληνική αγορά ενυπόθηκης πίστης.

Πέρα από την εκπλήρωση των όποιων κανονιστικών απαιτήσεων, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως υπεύθυνων συμβούλων των πελατών τους, σύμφωνα με τους στόχους των τραπεζών και τις εξελισσόμενες προσδοκίες της εγχώριας αγοράς στεγαστικής πίστης.