Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών καυσίμων

*Με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων του πελάτη (Α.Φ.Μ., πλήρη επωνυμία και πλήρη διεύθυνση). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. 

Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από τον μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.

Με την υπ’ αριθ. 1790/2019 απόφαση ΔΕΔ κρίθηκε ότι ορθώς απορρίφθηκαν οι δαπάνες στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω αδυναμίας συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με το υπ’ αριθ. ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1195/2018, από οντότητες – εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Ο του ν. 4308/2014, ενώ επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών.

Φόρος υπεραξίας σε πώληση μετοχών που αποκτήθηκαν από κληρονομία

*Στην περίπτωση της μεταβίβασης μετοχών Α.Ε., ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.
Περαιτέρω, ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για μεταβιβάσεις τίτλων που λαμβάνουν χώρα από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

Συνεπώς, επί πώλησης μετοχών που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομίας θα προκύψει φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μόνο αν η τιμή κτήσης δηλαδή η τιμή με την οποία προσδιορίστηκε ο φόρος κληρονομιάς των μετοχών στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομίας είναι μικρότερη από την τιμή πώλησης των μετοχών από την Α.Ε. και επί της διαφοράς.

Δημοφιλή ερωτήματα

*Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που κατέχουν μετοχές άνω του 3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εκ της ιδιότητάς τους αυτής.