Skip to main content

ΣΕΒΕ: Προς υλοποίηση δύο επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης

Πραγματοποιήθηκε χθες 03.03.2021, η διαδικτυακή εκδήλωση για την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της διοργάνωσης διαδικτυακών εκδηλώσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας που στοχεύουν στην ενημέρωση για τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης που πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα δύο επιδοτούμενα προγραμμάτα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων που παρουσιάστηκαν αφορούν στον κλάδο της αγροδιατροφής-βιομηχανίας τροφίμων και στον κλάδο των υλικών-κατασκευών για 817 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος τόνισε ότι η επαγγελματική εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, η εξωστρέφεια είναι η μοναδική διέξοδος για την Ελλάδα και συνιστά τη μοναδική βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της οικονομίας, όπως και για κάθε σύγχρονη ανεπτυγμένη χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «Μελέτη Χαρτογράφησης της Εξαγωγικής Δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια» που εκπονεί το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών-ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ για περισσότερα από 10 χρόνια, η οποία εστιάζει στις εξαγωγικές επιδόσεις των περιφερειών της χώρας και βοηθάει να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και συγκεκριμένα στη ναυτιλία, στον τουρισμό και στο εμπόριο. Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, η στήριξη των επιχειρήσεων πρέπει να συνεχιστεί και μάλιστα να καλυφθεί το κενό από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης. Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη συμπεριλάβει 9.600 μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα υποστήριξης ύψους 250 εκατ. ευρώ για επιχειρηματίες και μέσω του Π.Ε.Π. Αττικής προχωρά στην στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σημείωσε ότι η μικρή εξαγωγική βάση αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι προτάσεις των επιμελητηρίων αφορούν στην παροχή κινήτρων και πολιτικών ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, μέσα από συμπράξεις, συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Εστίασε στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, στην καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων, καθώς και στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών για τη στήριξη των μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων.

O κ. Μίχαλος πρόσθεσε ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη που θα μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων, αλλά και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές εξαγωγών με βάση τις τάσεις και τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλειος Κορκίδης,  εξήρε την σπουδαιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης που πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ στους κλάδους της αγροδιατροφής και των υλικών-κατασκευών, δεδομένου ότι σε αυτούς πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα και να εστιάσουμε την παραγωγή και τις εξαγωγές μας. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη δυναμική του ναυτιλιακού κλάδου, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην παραγωγή και στη δημιουργία πράσινων μονάδων ανακύκλωσης σιδήρου, με σκοπό να καταστεί η χώρα -κατά το δυνατόν- αυτάρκης.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ τόνισε τη σημασία της μελέτης του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ λέγοντας πως πρόκειται για μια «έρευνα αγοράς» που βοηθάει όλους τους επιχειρηματίες, ενώ αναφορικά με τα προγράμματα κατάρτισης είπε χαρακτηριστικά ότι «η καλύτερη επένδυση σήμερα είναι το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό». Τέλος, αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του πιστοποιητικού εμβολιασμού για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που αφορούν τόσο στη διακίνηση των εμπορευμάτων, όσο και στη μετακίνηση των πολιτών.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης παρουσίασε τα στοιχεία εξαγωγών που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής . Συγκεκριμένα, χαρτογράφησε και ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στις εμπορευματικές συναλλαγές της περιφέρειας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που δύνανται να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χασάπη, η Περιφέρεια Αττικής είναι η σημαντικότερη περιφέρεια σε ό,τι αφορά στις εθνικές μας εξαγωγές με το μερίδιό της να ξεπερνάει το 53,4%, ενώ οι εξαγωγές της σημείωσαν μία σημαντική αύξηση κατά 5,9% στο διάστημα 2018-2019, με τα πετρελαιοειδή, τα χημικά και πλαστικά και τις μηχανές και συσκευές να είναι οι σημαντικότεροι κλάδοι. Ωστόσο, στη συνέχεια τόνισε ότι το 2020 είναι μία τελείως διαφορετική χρονιά, καθώς τα τρόφιμα και τα χημικά πρωταγωνίστησαν στις ελληνικές εξαγωγές και παρότι στα φαρμακευτικά οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής τα πηγαίνουν εξαιρετικά, δεν συμβαίνει το ίδιο στον κλάδο των τροφίμων, καθώς παρουσίασαν μείωση εξαγωγών κατά 0,8% στο διάστημα 2018-2019. Ως συμπέρασμα, ο κ. Χασάπης τόνισε ότι η περιφέρεια πρέπει να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων έχοντας στρατηγική στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η υπεύθυνη του Προγράμματος Κατάρτισης του ΣΕΒΕ, κα. Μαίη Δεμερτζή ανέλυσε το πρόγραμμα Κατάρτιση Στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/Κατασκευών και Πιστοποίησή τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» που αφορά σε 817 άτομα σε όλη την Ελλάδα.  Η κατάρτιση είναι διάρκειας 120 ωρών και καταλήγει σε πιστοποίηση, ενώ οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με το ποσό των 600 ευρώ. 

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στο www.seve.training και όλο το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως λόγω των συνθηκών COVID-19.