Skip to main content

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Βήμα – βήμα η χρήση της παντού

Από την έντυπη έκδοση

Του Βασίλη Αγγελόπουλου
[email protected]

Στην καθημερινότητα όλων των επιχειρήσεων της χώρας μπαίνει από την 1η Νοεμβρίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, έστω και αν η ένταξή τους θα είναι σταδιακή και σε βάθος χρόνου. 

Δόθηκε χρονικό περιθώριο ενός μήνα, τον Νοέμβριο, ώστε οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν την προκαταρκτική, αλλά απαραίτητη διαδικασία απογραφής τους. Μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου. Εξαιρούνται οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και έχει ήδη ολοκληρωθεί η απογραφή.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις της χώρας υποχρεούνται εφεξής να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό σε πραγματικό χρόνο με το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Εργάνη 2.

Το σύστημα αυτό θα καταγράφει άμεσα την πραγματική ώρα έναρξης και λήξης της απασχόλησης των εργαζομένων. Μέσω online σύνδεσης του συστήματος του εργοδότη με το Π.Σ. Εργάνη 2, εντός 15 λεπτών θα διαβιβάζονται τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελείται από τη δήλωση έναρξης και λήξης της εργασίας των εργαζομένων. Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:- Στοιχεία εργαζόμενου (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα).
– Ημερομηνία αναφοράς (ημέρα που αφορά την κίνηση).
– Ώρα προσέλευσης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση έναρξης της απασχόλησης).
– Ώρα αποχώρησης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση λήξης της απασχόλησης).
– Αιτιολόγηση εκπρόθεσμης δήλωσης: Πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη ή πρόβλημα σε ηλεκτροδότηση / τηλεπικοινωνίες ή πρόβλημα σύνδεσης με το Π.Σ. Εργάνη. 

Υποχρέωση χρήσης Ψηφιακής Κάρτας έχει το σύνολο του προσωπικού μιας επιχείρησης είτε έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας είτε είναι δανειζόμενο. Προϋπόθεση είναι σε αυτήν τη φάση, το προσωπικό αυτό να απασχολείται με φυσική παρουσία στον χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που αναμένεται να αυξήσει τις πιθανότητες ελέγχου μιας επιχείρησης από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο νέος διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργος Τζιλιβάκης, με δηλώσεις του στη «Ν», χαρακτήρισε καινοτομία την Ψηφιακή Κάρτα και εκτίμησε ότι θα αποτελέσει «ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στην προστασία των αδύναμων στην αγορά εργασίας και θα βοηθήσει σημαντικά στους πιο στοχευμένους ελέγχους».

Η Επιθεώρηση Εργασίας πρόκειται να ελέγχει, με ηλεκτρονικό τρόπο κατά την υποβολή των δηλώσεων, τόσο τα στοιχεία που αφορούν την έναρξη όσο και εκείνα που αφορούν τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δίνεται στις περιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας όταν και η αποχώρηση του εργαζόμενου είναι την επόμενη, ημερολογιακά, ημέρα.

Πρόστιμα

Ο εργοδότης πρέπει να γνωρίζει ότι στην περίπτωση που παρουσιάζεται αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας, χωρίς δική του υπαιτιότητα, τότε θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται το οικείο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές τη χρονική περίοδο που υπήρξε, για παράδειγμα, διακοπή ρεύματος, με συνέπεια να μην μπορούν να σταλούν τα στοιχεία του εργαζόμενου εμπρόθεσμα. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε επιχείρησης θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα 10 ετών. Επίσης, τα στοιχεία στο Π.Σ. Εργάνη 2 θα τηρούνται για έξι μήνες.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι θα υφίστανται κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα, αν δεν εφαρμόζεται σωστά το μοντέλο της Ψηφιακής Κάρτας. Ακριβέστερα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά θιγόμενο αν διαπιστωθεί ότι δεν ενεργοποιήθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ενώ θα έπρεπε. Αντίστοιχα, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ ανά θιγόμενο όταν τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας του εργαζόμενου έχουν απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης. Στα 4.000 ευρώ ανά θιγόμενο είναι το πρόστιμο που θα επιβάλλεται όταν εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο εργασίας, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί η Ψηφιακή Κάρτα. Επίσης, στα 4.000 ευρώ ανά θιγόμενο ανέρχεται το πρόστιμο για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα τηρηθεί το χρονικό διάστημα 10 ετών διατήρησης των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας.

Καταγραφή κάθε είδους αδείας – ασθενείας – απουσίας 

Παράλληλα μέσω της Ψηφιακής Κάρτας θα καταγράφονται ξεχωριστά οι άδειες και ο χρόνος απουσίας για τον κάθε εργαζόμενο. Εφεξής, ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί ακριβή καταγραφή κάθε είδους άδειας – ασθένειας – απουσίας, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον λογιστή, εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα. Μέσω της ίδιας διαδικασίας, θα μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαπιστώσουν στην πράξη και τα διαλείμματα εργασίας που θα πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος. Μάλιστα, το διάλειμμα θα είναι άμεσα συνυφασμένο με την ολοκλήρωση του ωραρίου εργασίας. 
Αντίστοιχη καταγραφή θα πρέπει να γίνεται και στην υπερεργασία, αλλά και στην υπερωρία. Εκεί οι σχετικές καταγραφές θα γίνονται βάσει χτυπημάτων, ενώ η μη ύπαρξή τους κατά τον έλεγχο θα επιφέρει κυρώσεις.

Από τα χτυπήματα που θα γίνονται θα μπορούν να διαπιστώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έως και την καταβολή της μισθοδοσίας. Ουσιαστικά, ο υπολογισμός της μισθοδοσίας θα πρέπει να συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα των σημάνσεων – χτυπημάτων της Ψηφιακής Κάρτας. Επιπρόσθετα, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούν να φανούν και οι ημέρες ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ημέρες απασχόλησής του, σε μηνιαία βάση.