Skip to main content

ΕΣΠΑ: Στη «μάχη» της ανάπτυξης μπαίνουν πόροι 7,15 δισ. ευρώ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Του Σταμάτη Ζησίμου 
[email protected]

Τριάντα οκτώ προγράμματα και έργα άνω των 7 δισ. βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς πέραν του ότι έχουν λάβει την έγκριση της Κομισιόν, έχουν και εξασφαλισμένο προϋπολογισμό.

Τα προγράμματα και τα έργα που είναι πρώτα στη λίστα υλοποίησης αφορούν όλα τα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και σχετίζονται με παρεμβάσεις όπως αυτές της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας έργων υποδομής, της ψηφιακής ενίσχυσης κρίσιμων τομέων της διοίκησης, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και εν γένει της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Κρίσιμης σημασίας είναι και τα έργα-προμήθειες για την πολιτική προστασία τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ομώνυμο τομεακό πρόγραμμα, καθώς προβλέπεται και η αγορά ενός σημαντικού αριθμού εναέριων πυροσβεστικών μέσων.

Από απόψεως προϋπολογισμού, το μεγαλύτερο έργο που έχει ενταχθεί είναι η κατασκευή τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με 1,605 δισ. ευρώ και ακολουθεί η γραμμή 4 του Μετρό Άλσος Βεΐου – Γουδή (1,475 δισ. ευρώ).

Άλλα 625 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο νέο Εξοικονομώ, ενώ άνω των 800 εκατ. ευρώ είναι το ποσό που θα διατεθεί για μέρος των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Τα έργα που έχουν εγκριθεί είναι τα εξής:

1. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (376 εκατ. ευρώ): Αφορά την ανάπτυξη συνεργασίας επιχειρήσεων μεταξύ τους και με την ερευνητική κοινότητα σε τομείς της εθνικής στρατηγικής έρευνας. Οι ενισχύσεις θα έχουν τη μορφή ερευνητικών, τεχνικών ή συμβουλευτικών εργασιών από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς έρευνας, καθώς και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο κοινοπραξιών για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων.

2. Equifund (250 εκατ. ευρώ): Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (συμπεριλαμβανομένου αυτών από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις) και στήριξη έργων ίδρυσης και αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια και επιχειρηματικοί άγγελοι.

3. Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (200 εκατ. ευρώ): Αναμένεται να χρηματοδοτήσει ενέργειες πράσινης μετάβασης και προώθησης της κυκλικής οικονομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για εγγυοδοτικό Ταμείο στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας μιας ΜμΕ.

4. Εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών (7,7 εκατ. ευρώ): Αφορά σύστημα βασισμένο στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (οντολογίες, μοντέλα μηχανικής μάθησης) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού.

5. Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) (9,4 εκατ. ευρώ): Αφορά την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και ανοικτών προτύπων για την προσαρμογή στις θεσμικές μεταβολές και τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

6. Νέο Ενοποιημένο ΟΠΣ Φορολογίας (35 εκατ. ευρώ): Αφορά το νέο Ολοκληρωμένο και Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα ενσωματώνει τη λειτουργικότητα των συστημάτων της ΑΑΔΕ, ΟΠΣ Φορολογίας TAXIS, περιβάλλον παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους (TAXISnet) και υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων (ELENXIS).

7. Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (UltraFast Broadband – UFBB) – Β’ Φάση (phasing) (120 εκατ. ευρώ): Αφορά την ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών υποδομών VHC, για διαδικτυακή σύνδεση τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Η Β’ Φάση που θα υλοποιηθεί στο ΠΨηΜετ (περίπου 63% του συνολικού έργου) και περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου VHC σε 445.062 κατοικίες και 64.165 επιχειρήσεις.

8. Ψηφιακός Συμπαραστάτης (15 εκατ. ευρώ): Αφορά την παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αύξηση του ρυθμού μετάβασης των πολιτών από τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησής τους (ΚΕΠ) στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr.

9. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης καταστροφών (22 εκατ. ευρώ): Αφορά τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ), που θα καλύψει μια σημαντική διαρθρωτική αδυναμία της χώρας, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

10. Αγορά 14 αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor (51 εκατ. ευρώ): Αφορά την προμήθεια αμφίβιων αεροσκαφών πυρόσβεσης τύπου Air tractor για τα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον εναέριο στόλο, αντικαθιστώντας τα απαρχαιωμένα Petzetel.

11. Προμήθεια 3 Canadair 515 (165 εκατ. ευρώ): Αφορά την προμήθεια νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL 515 προς αντικατάσταση των Canadair 215, που κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους επιχειρησιακών ικανοτήτων, αδυναμίας συντήρησης, ασφαλείας πτήσεων.

12. Προμήθεια εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης (80 εκατ. ευρώ): Αφορά την προμήθεια συστημάτων που θα υποστηρίξουν το σύστημα διαχείρισης έγκαιρης προειδοποίησης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συστήματα αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών, συστήματα καμερών επιτήρησης, εξοπλισμοί ασύρματου δικτύου, συσκευές μέτρησης στατικής αντοχής φραγμάτων και λοιπών κρίσιμων υποδομών.

13. Εκπόνηση Master Plans για οδηγία πρόληψης πλημμυρών (22 εκατ. ευρώ): Αφορά την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών που προβλέπονται από την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

14. Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες για τη διαχείριση συνεπειών πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών (13 εκατ. ευρώ): Αφορά την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας από ανθρωπογενείς κινδύνους και φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στη φάση της βραχείας αποκατάστασης. Τα νοσοκομεία πεδίου αποτελούν κινητές ιατρικές μονάδες με κλιμακούμενη δυνατότητα προσφοράς ιατρικής βοήθειας ανάλογα με το μέγεθός τους.

15. Ευαισθητοποίηση πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (28,1 εκατ. ευρώ): Αφορά δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, όπως καμπάνιες δημοσιότητας, εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης οικισμών, προετοιμασία και διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας, έκδοση ενημερωτικού υλικού, έκδοση ψηφιακού υλικού για χρήση του από τα ΜΜΕ κ.ά.

16. Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή (1,475 δισ. ευρώ): Το έργο αφορά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της νέας γραμμής μετρό, μήκους περίπου 12,9 χλμ., από το Άλσος Βεΐκου (Γαλάτσι) έως το Γουδή.

17. Αναβάθμιση/αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (υποφάση Α2) (200 εκατ. ευρώ): Η δράση αφορά την αναβάθμιση / αναδιάρθρωση του δικτύου οδικών αστικών μεταφορών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημόσιων αστικών μεταφορών.

18. Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδ/κης Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο (145 εκατ. ευρώ): Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής από την είσοδο του ΣΣ Ροδοδάφνης έως την περιοχή μετά το cut&cover του Ρίου, μήκους 29 χλμ., της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο – Πάτρα.

19. ΒΟΑΚ: τμήμα Χανιά – Χερσόνησος (1,605 δισ. ευρώ): Αφορά την κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου από Χανιά έως Χερσόνησο (Ηράκλειο) μήκους 155 χλμ., εκ των οποίων τα 50 χλμ. αφορούν τις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος και προβλέπεται μέσω του έργου η αναβάθμισή τους.

20. Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS (40 εκατ. ευρώ): Το σύστημα θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έλεγχο θαλάσσιας κυκλοφορίας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς τις οικείες Λιμενικές Αρχές και το Κέντρο Επιχειρήσεων και ως εργαλείο για την παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πλοίων (Vessel Traffic Services-VTS).

Αποτελείται από δέκα κέντρα VTS, στις περιοχές Πειραιά, Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Αντιρρίου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Βοιών, καθώς και ένα Κέντρο του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management Information System -VTMIS) που θα εγκατασταθεί στον Πειραιά.

21. Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (58 εκατ. ευρώ): Θα χωροθετηθεί σε περιοχή με ειδικό καθεστώς και θα διοικείται από αναπτυξιακή εταιρεία κατά το εθνικό νομικό πλαίσιο.

22. Κόμβος Βιοοικονομίας 360ο στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Τρίπολης) (2 εκατ. ευρώ): Ο Κόμβος Βιοοικονομίας 360ο στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Τρίπολης) με επιστημονικό φορέα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη συνεργασία Επιμελητηρίων, αποσκοπεί στον οικονομικό και παραγωγικό μετασχηματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλήρες φάσμα της αλυσίδας αξίας της Βιοοικονομίας (Αγροδιατροφή, Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία), αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα.

23. Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής Πολιτικής (1 εκατ. ευρώ): Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων: Συνέχιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου Ισότητας για την εναρμόνισή του με τις επιταγές της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Παρατηρητήριο Δημογραφικής Πολιτικής: Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού για την αποτύπωση, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση πολιτικών μέσα από τη συλλογή στοιχείων/ λήψη μέτρων / συντονισμό των δράσεων / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε κεντρικό επίπεδο στους τομείς δημογραφικής πολιτικής και ισότητας των φύλων.

24. Νταντάδες της Γειτονιάς (100 εκατ. ευρώ): Αφορά δράσεις φύλαξης νηπίων και παιδιών από διαπιστευμένους παρόχους της υπηρεσίας (Μητρώο Επιμελητών/τριών) σε πιστοποιημένους χώρους εντός ή εκτός σπιτιού – («Νταντάδες της Γειτονιάς»).

25. Ανοιχτά Προγράμματα ένταξης μακροχρόνιων ανέργων και γυναικών στην αγορά εργασίας (200 εκατ. ευρώ): Ολοκληρωμένο 4ετές «ανοικτού τύπου» πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους και ανενεργούς. Περιλαμβάνονται συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση και κατόπιν επιλογές επιδότησης μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και δυνατότητα επιλογής ίδρυσης νέας επιχείρησης.

26. Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας (17 εκατ. ευρώ): Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους και δικαιούνται πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

27. Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές σε όλες τις βαθμίδες Α’ και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (39 εκατ. ευρώ): Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

28. Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία (13,5 εκατ. ευρώ): Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education). Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και οδηγών ένταξης. Αφορά την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση μέσω (ενδεικτικά) ανάπτυξης προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις μορφές αναπηρίας.

29. Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ (7 εκατ. ευρώ): Σε κάθε ΕΠΑΣ δύναται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) με σκοπό τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Κύριο έργο των ΓΕΑΣ είναι η πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης «προγράμματος μάθησης σε εργασιακούς χώρους» στο πλαίσιο του δυικού συστήματος Μαθητείας.

30. Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής (80 εκατ. ευρώ): Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς όπως η ψηφιακή, γαλάζια και πράσινη οικονομία.

31. Εφαρμογή Μαθητείας (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ) Νέων έως 29 ετών (100 εκατ. ευρώ): Το Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του ΕΣΕΕΚ.

32. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 35.000 νέους χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία – Α’ ένσημο (110 εκατ. ευρώ): Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για νέους ανέργους 18-29 ετών (ενδεικτικά για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης, Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. (Α’ ένσημο). Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για νέους έως 29 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία, με ποσό που θα επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

33. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα – Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (625 εκατ. ευρώ): Το Εξοικονομώ περιλαμβάνει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της πρότασης και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Οι παρεμβάσεις και ο ενεργειακός στόχος του κάθε έργου καθορίζονται από την ex ante ενεργειακή επιθεώρηση.

34. Αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας (170 εκατ. ευρώ): Με το πρόγραμμα θα υλοποιηθούν δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας (πρωτίστως ολοκλήρωση phased έργων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 10 έργων με χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, της EIB και της CEB, καθώς και σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής, έργα αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας και γενικά έργα στρατηγικά ή/και έργα με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

35. Ολοκλήρωση Οικολογικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο (140 εκατ. ευρώ): Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός Δημόσιου Μητροπολιτικού Πάρκου-Ορόσημο, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του Renzo Piano, σε μια τοποθεσία 60 εκταρίων εγκαταλελειμμένης γης στην παράκτια ζώνη του κόλπου του Φαλήρου, η οποία εκτείνεται σε περίπου 2 χιλιόμετρα ακτογραμμής.

36. Προσαρμογή των υφιστάμενων ή/και των εν εξελίξει Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) ή/και η δημιουργία νέων Μονάδων, ως σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (RRF) (500 εκατ. ευρώ): Με το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή σύγχρονων Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ-RRF) που δέχονται και επεξεργάζονται πρωτίστως αστικά απόβλητα που συλλέγονται χωριστά, με σκοπό την ανάκτηση υλικών μέσω μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας.

37. Πρωτοβουλία «GR-eco Islands» (100 εκατ. ευρώ): Οι βασικοί τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνουν την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των νησιών, τη συνδεσιμότητα, καθώς και τον τουρισμό. Η πρωτοβουλία «GR-eco Islands» θα υλοποιηθεί ως συνεκτικό πακέτο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη βάση ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής «τύπου ΟΧΕ», ήτοι ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τις διαδικασίες που προσδιορίζουν μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (π.χ. bottom-up προσέγγιση κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να εμπίπτει ευθέως στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

38. Δημιουργία ποδηλατικών διαδρόμων και δικτύου τους (32 εκατ. ευρώ): Οι δράσεις για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και δικτύου ποδηλατοδρόμων θα αφορούν κυρίως τις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης και μεγάλων αστικών κέντρων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους.

Οι δράσεις με μια ματιά

1. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

2. Equifund

3. Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

4. Εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

5. Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

6. Νέο Ενοποιημένο ΟΠΣ Φορολογίας

7. UltraFast Broadband – Β’ Φάση

8. Ψηφιακός Συμπαραστάτης

9. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης καταστροφών

10. Αγορά 14 αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor

11. Προμήθεια 3 Canadair 515

12. Προμήθεια εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης

13. Εκπόνηση Master Plans για οδηγία πρόληψης πλημμυρών

14. Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες

15. Ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

16. Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή

17. Ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

18. Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδ/κης Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο

19. ΒΟΑΚ: τμήμα Χανιά – Χερσόνησος

20. Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του VTMIS

21. Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας

22. Κόμβος Βιοοικονομίας 360ο στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης

23. Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής πολιτικής

24. Νταντάδες της γειτονιάς

25. Προγράμματα ένταξης μακροχρόνιων ανέργων και γυναικών

26. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

27. Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης

28. Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία

29. Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας

30. Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

31. Εφαρμογή Μαθητείας Νέων έως 29 ετών

32. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 35.000 νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία

33. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

34. Αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας

35. Ολοκλήρωση Οικολογικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο

36. Προσαρμογή των υφιστάμενων ή / και των εν εξελίξει Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) ή/ και η δημιουργία νέων Μονάδων

37. Πρωτοβουλία «GR-eco Islands»

38. Δημιουργία ποδηλατικών διαδρόμων και δικτύου τους

Δ. Σκάλκος: Έγκαιρος σχεδιασμός και επιδόσεις

«Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον ενεργειακής κρίσης, αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας και την ενεργειακή θωράκιση της χώρας», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, ενώ πρόσθεσε ότι «Το νέο Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” για την περίοδο 2021-2027 πρόκειται να χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις σε υποδομές και έργα που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών πολιτικών στην ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ανθεκτικής ανάπτυξης».

Παράλληλα, ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τόνισε ότι «είναι σημαντικό που η χώρα μας είναι από τις πλέον ωφελούμενες στην κατανομή των κοινοτικών πόρων της νέας περιόδου, αλλά και διακρίνεται για τον έγκαιρο σχεδιασμό των Προγραμμάτων της, όπως επίσης και για τις υψηλές επιδόσεις της στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]