Skip to main content

Δόση 748 εκατ. ευρώ: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν έως τον Οκτώβριο

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
[email protected]  

Το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο του 2022 δεν σημαίνει και το τέλος κάθε μορφής εποπτείας. Στις 21 Αυγούστου, εφόσον το Eurogroup του Ιουνίου ανάψει το «πράσινο φως», η Ελλάδα θα περάσει στο καθεστώς της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης, όπου εντάχθηκαν όλες οι χώρες οι οποίες μπήκαν σε πρόγραμμα (Κύπρος,  Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία) έως ότου εξοφλήσει το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε, περίπου το 2059. Αντί για έλεγχο ανά τρίμηνο, η μεταπρογραμματική παρακολούθηση προβλέπει έλεγχο ανά εξάμηνο και γενικότερα είναι πιο χαλαρή.

Στην έκθεση τονίζεται ότι για να παραμείνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος, η Ελλάδα θα πρέπει, μεσοπρόθεσμα να πετύχει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με την έκθεση των θεσμών, στο βασικό σενάριο, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται σε περίπου 31,6% το 2060. Ωστόσο, με βάση το εν λόγω σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει το διάστημα 2023-2060 να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα που σε μέσα επίπεδα θα είναι στο 2,6% του ΑΕΠ έναντι 2,2% του ΑΕΠ που προβλέπονταν έως τώρα

Όπως τονίζεται η αύξηση του στόχου για τα πλεονάσματα επελέγη ώστε να καθίσταται βιώσιμο το χρέος, δεδομένου του προβλεπόμενου διαρθρωτικού πρωτογενούς ισοζυγίου για το 2023 και των παραδοχών για το κόστος της δημογραφικής γήρανσης.

Πιο συγκεκριμένα το 2023 το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 1,3% του ΑΕΠ – λαμβάνει υπόψη τη ρήτρα διαφυγής- για να αυξηθεί το 2024 στο 2,7% του ΑΕΠ, το 2025 στο 3,4% του ΑΕΠ και το 2026 στο 3,7% του ΑΕΠ. 

Η χώρα μας με βάση την 14η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών δεν έχει ακόμη εκπληρώσει στο σύνολό τους τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Γι΄ αυτό θα επιχειρηθεί να ολοκληρωθούν έως τον Οκτώβριο προκειμένου να αποφασιστεί η εκταμίευση της δόσης των 748 εκατ. ευρώ που εκκρεμεί από το καλοκαίρι του 2019.  

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που πρέπει να ολοκληρώσει η Ελλάδα για να λάβει τη δόση που εκκρεμεί, έχει περιθώριο έως τότε για να ολοκληρώσει μια σειρά δεσμεύσεων οι οποίες σχετίζονται με εκείνες που είχαν αναληφθεί από τον Ιούνιο του 2018 και αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, την πρόοδο στο clawback, στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο φορέα ακινήτων, στις υποθέσεις του  Ν. Κατσέλη, στο Κτηματολόγιο και στους δασικούς χάρτες, αλλά και βήματα για το Υπερταμείο και στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων.

Ανά πεδίο, η λίστα των νέων προαπαιτουμένων περιλαμβάνει :

·        την παρουσίαση του προσχεδίου του προϋπολογισμού της για το 2023 σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

·        την τελική εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου με ορόσημο τον Αύγουστο

·        να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο)

·        έως τα τέλη Ιουλίου να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την είσπραξη του υπολοίπου 30% του clawback του 2021 μέσω δόσεων. Επίσης έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να γίνει η συλλογή τουλάχιστον του 35% του clawback για το 2022. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα στόχος είναι η ολοκλήρωση του υπολογισμού του clawback του 2021 έως τον Ιούνιο και η είσπραξη του 95% των εκπτώσεων για το 2021 έως τον Ιούλιο, η συλλογή τουλάχιστον του 35% του clawback του δεύτερου εξαμήνου του 2021 και τουλάχιστον του 50% του συνολικού clawback για το 2021 έως τον Οκτώβριο. 

·        Να υπάρξει πρόοδος στην εφαρμογή του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Έως τις αρχές Ιουνίου να έχει εγκριθεί το παράγωγο δίκαιο,  έως τα τέλη Ιουνίου, να ολοκληρωθεί το σύστημα για ηλεκτρονικές εγγραφές και ραντεβού, αλλά και η εγγραφή ασθενών. Στόχο είναι έως τα τέλη Οκτωβρίου να φτάσει στο 25% του συνολικού πληθυσμού που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα και έως το τέλος του 2022 να έχει φτάσει στο 50%. Επίσης, έως τα τέλη Ιουλίου θα γίνει η εγγραφή των αυτοαπασχολούμενων οικογενειακών γιατρών στο σύστημα και θα πρέπει να φτάσει σε επίπεδο που θα επιτρέπει την κάλυψη τουλάχιστον του 85% του πληθυσμού. Έως  τον Οκτώβριο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το σχήμα κινήτρων/αντικινήτρων.

·        στα τέλη Σεπτεμβρίου να έχει ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος για τον φορέα ακινήτων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

·        μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 να εξεταστούν οι εγγυήσεις ύψους 470 εκατ. ευρώ που έχουν καταπέσει, με πληρωμές 156,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο.

·        έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχει επανακαθοριστεί ημερομηνία ακρόασης για το 95% των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας (Ν. Κατσέλη) Το υπόλοιπο 5% θα έχει ημερομηνία ακρόασης το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022· Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για το 25% των υποθέσεων  ορίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

·         Δικαιοσύνη. Η βελτιωμένη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως και να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου.

·        Κτηματολόγιο. Το 65% των συνολικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα πρέπει να αναρτηθούν και η επικύρωση του 95% των δασικών χαρτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

 Υπερταμείο

·        Τον Ιούνιο θα πρέπει να εγκριθεί ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τις κρατικές επιχειρήσεις. Τα 10.119 ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών θα εντοπιστούν και θα μεταφερθούν στο Υπερταμείο έως τα τέλη Ιουνίου. Για τα ακίνητα που ανήκουν σε άλλα υπουργεία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης προγραμματίζεται για τα τέλη Ιουνίου και η ενδεχόμενη μεταβίβαση έως τα τέλη Οκτωβρίου.

·        Μεταβίβαση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου (ΟΑΚΑ) στο Υπερταμείο. Περαιτέρω πρόοδος στην προετοιμασία της λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένου σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων, θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται όλες οι εκκρεμείς ενέργειες όπως :

• ΔΕΠΑ Υποδομές. Το οικονομικό κλείσιμο αναμένεται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

• Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση και λειτουργία ενός μετωπικού και τριών πλευρικών σταθμών διοδίων και υποβολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως τα τέλη Ιουλίου.

• Γούρνες Ηρακλείου: Οικονομικό κλείσιμο το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

• Αττική Οδός: Έναρξη της φάσης των δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο.

• Περιφερειακός λιμένας Αλεξανδρούπολης: Επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή έως τα τέλη Ιουλίου.

• Περιφερειακός λιμένας Ηγουμενίτσας: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών και επιλογή του μειοδότη το τρίτο τρίμηνο του 2022.

• Παραχώρηση Υπόγειας Αποθήκευσης Αερίου Νότιας Καβάλας: Δεσμευτικές προσφορές τον Ιούλιο και επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή έως τον Οκτώβριο με την έγκαιρη έκδοση. του πλαισίου καθορισμού των τιμολογίων από τη ΡΑΕ.

• Περιφερειακός λιμένας Ηρακλείου: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Επίσης, έως τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί το σχέδιο για την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας ώστε να ψηφιστεί έως τον Οκτώβριο.