Skip to main content

«Χαμηλή πτήση» στη ρύθμιση κορονοχρεών

Από την έντυπη έκδοση

Μόλις 33.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα κορονοχρέη, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου. Συνολικά, ανέρχονται στο 1 εκατ. οι μη μισθωτοί και οι εργοδότες που έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

Τα χρέη που έχουν προκύψει προς την Κοινωνική Ασφάλιση από την περίοδο της πανδημίας φτάνουν στα… αστρονομικά επίπεδα των 2,15 δισ. ευρώ! Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο πριν από μερικές μέρες, στη δ’ έκθεση του ΚΕΑΟ, τα χρέη από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ εκτοξεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 στα 41 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω των 2,27 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση προσφέρει την άτοκη εξόφληση για όσους επιλέξουν την αποπληρωμή του χρέους σε έως 36 δόσεις. Αντίθετα, για 37 έως 72 δόσεις υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση με 2,5% ετήσιο επιτόκιο. Η ρύθμιση προσφέρει αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και «πάγωμα» για τις όποιες διαδικασίες κατάσχεσης, σε κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 50 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δύο δόσεων. Στο τέλος του μήνα οι ενταχθέντες θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης, ακόμη κι αν έκαναν την αίτηση εντός του Φεβρουαρίου.

Αισιοδοξία για αύξηση αιτήσεων

Παρά τη «χαμηλή πτήση» της ρύθμισης, εκφράζεται αισιοδοξία από στελέχη του ΕΦΚΑ ότι την τρέχουσα εβδομάδα, που είναι και η τελευταία, αν δεν δοθεί εκ νέου παράταση, θα υπάρξει αύξηση των αιτήσεων τόσο από μη μισθωτούς όσο και από επιχειρήσεις. Εξάλλου, ειδικά για τις επιχειρήσεις διορθώθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μια αστοχία του συστήματος. Έτσι, φαίνονται στην ταυτότητα οφειλής τα πραγματικά ποσά, αλλά και στις σωστές περιόδους αναφοράς (Φεβρουάριος 2020 – Ιούνιος 2021).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), υπάρχουν 767.645 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι οφείλουν στον ΕΦΚΑ το τεράστιο ποσό του 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ταυτοποίηση των οφειλών που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, υπάρχουν άλλες 300.000 επιχειρήσεις με αντίστοιχα χρέη ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των έως 72 δόσεων αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας. Επικεντρώνεται στην περίοδο από τον Φεβρουάριο 2020 έως και τον Ιούνιο 2021. Προϋπόθεση είναι να έχουν καταστεί τα ανωτέρω χρέη ληξιπρόθεσμα και να έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

Το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση εντάσσονται αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαν δηλαδή συμπεριληφθεί οποτεδήποτε στις λίστες ΚΑΔ του υπ. Οικονομικών. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από τις 12 στις 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.