Skip to main content

Έκθεση ΣΕΒ: Χαμηλά, παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα στην ψηφιακή ωριμότητα

Κατά δύο θέσεις βελτιώθηκε η κατάταξη της Ελλάδας στον δείκτη ψηφιακής ωριμότητας την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη που καταρτίζει ο ΣΕΒ (SEV Digital Maturity Index).

Έτσι η χώρα μας (με βάση μετρήσεις που καλύπτουν μέχρι και τα μέσα του 2020) κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ (από την 27η θέση το 2019), ωστόσο η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει μεγάλη καθώς και οι άλλες χώρες της ΕΕ κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Σημειώνεται ότι στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης παρέμεινε η Δανία.

Ειδικότερα:

– Οι επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα παραμένουν μεν σημαντικές (11 οι στην ΕΕ), αλλά συνεχίζουν να εστιάζουν σε συστήματα προηγούμενης γενιάς.

– Στο ρυθμιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα ανέβηκε τρεις θέσεις (στην 23 η ), αλλά η απόσταση παραμένει σημαντική, μια και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ απλοποιούν το ρυθμιστικό τους περιβάλλον εξίσου γρήγορα.

– Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις στη Δημόσια Διοίκηση, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αυτό αναδεικνύει τόσο το μεγαλύτερο εύρος και την ταχύτητα ενσωμάτωσης ψηφιακών λύσεων στην υπόλοιπη ΕΕ, όσο και την καθυστέρηση αντιμετώπισης δομικών προβλημάτων στην Ελλάδα (π.χ. μειωμένη διαλειτουργικότητα μητρώων, καθυστέρηση στην ψηφιοποίηση δικαιοσύνης, κλπ.).

– Στον κλάδο ΤΠΕ, η Έρευνα & Ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι δυνατά στοιχεία (11 η και 19 η θέση). Όμως, οι λοιπές χώρες υπερτερούν σε όρους προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης και εξωστρέφειας.

– Οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και ειδικά σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας δεν μειώνουν την συγκριτική απόσταση με την ΕΕ, καθώς και οι υπόλοιπες χώρες επενδύουν με εξίσου ταχείς ρυθμούς.

– Ως προς τις δεξιότητες, αν και η εκπαίδευση STEM βελτιώνεται, η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας υστερεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα παραμένει χαμηλά (25 η ) συγκριτικά με την υπόλοιπη ΕΕ .

– Στην κοινωνία, η πανδημία αύξησε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (24 η ). Όμως, οι χώρες της ΕΕ έχουν καλύτερες επιδόσεις, κυρίως λόγω της υιοθέτησης της τεχνολογίας από περισσότερες ηλικιακές ομάδες.

– Η ταχύτερη υλοποίηση της Ψηφιακής Βίβλου πρέπει να μπει στο επίκεντρο της εθνικής προσπάθειας, μια και θα επιδράσει θετικά στις επόμενες μετρήσεις του Παρατηρητηρίου. Σήμερα, περίπου 145 από τα 453 έργα (ποσοστό 32%) είναι σε εξέλιξη, με τα περισσότερα σε εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Στη σωστή κατεύθυνση είναι οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου για την ψηφιακή αναβάθμιση της οικονομίας. Αναμένουμε τις θετικές επιδράσεις στις νέες μετρήσεις του Παρατηρητηρίου.

«Σήμερα οι ψηφιακές αλλαγές στη χώρα πραγματοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξήθηκε κατά 77% (η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη), η τηλεργασία τριπλασιάστηκε, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα (ειδικά στην εξυπηρέτηση του πολίτη) έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Ενδεικτικά, το 2021 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 350 εκ. ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσα από 1.300 ψηφιακές υπηρεσίες», αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει:

«Η 3η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, επιβεβαιώνει πως παρά την εμφανή βελτίωση της χώρας σε σχέση με το παρελθόν, η συγκριτική μας απόκλιση με την ΕΕ παραμένει σημαντική και χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση τον τελευταίο χρόνο, υπό την επίδραση και της πανδημίας, η χώρα προχώρησε σε αρκετές παρεμβάσεις για την προώθηση της ψηφιοποίησης, τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δράσεις που επέτρεψαν τη βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας και την άνοδο δύο θέσεων στην ευρωπαϊκή κατάταξη, στην 25η θέση.

Η βελτίωση του τελευταίου έτους τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο 3 θέσεων στις «πολιτικές & ρυθμιστικό πλαίσιο» και στις «υποδομές συνδεσιμότητας», όπου πλέον βρισκόμαστε στην 23η και 24η θέση αντίστοιχα. Συγχρόνως, η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση στην «ψηφιακή ωριμότητα δημοσίου», παρά την υψηλότερη βαθμολογία. Στην 24η θέση η «ψηφιακή ωριμότητα κοινωνίας» και «επιχειρήσεων», ενώ προβληματίζει η υποχώρηση στις «ψηφιακές δεξιότητες», στην 25η θέση.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως επιδιώκει το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Αναπτυξιακός Νόμος θα συνεισφέρουν καθοριστικά, ώστε σύντομα να βελτιωθούν οι δείκτες.