Skip to main content

άκυρο

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από περισσότερα από 8,7 εκατ. φυσικά πρόσωπα και περίπου 300.000 επιχειρήσεις. 

Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι όπως οι υπόχρεοι έχουν πλέον περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να προγραμματίσουν, αλλά κυρίως να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κυρίως όμως όσοι λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό να έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες δόσεις από 8-10 τον πρόσθετο φόρο. 
Με την απόφαση αυτή, για περισσότερες δόσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναμένει ότι θα δοθούν «ανάσες» στα νοικοκυριά, αλλά και στην αγορά, που πλήττονται ακόμη από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά φυσικά και της ενεργειακής κρίσης, που έχει ήδη κάνει ακριβότερο το «καλάθι» βασικών καταναλωτικών προϊόντων, ενώ «φουσκώνει» και τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. 

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Το «μήνυμα» για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φέτος νωρίτερα το έστειλε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος, με απόφασή του (υπ’ αριθμ. Α.1275/1.1.2022), καλεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των φορέων του Δημοσίου να αποστείλουν ηλεκτρονικά, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και μερισμάτων για το προηγούμενο έτος ώστε να προσυμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις με τα στοιχεία των εισοδημάτων και των φόρων που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
β) Υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη ΔΟΥ εφόσον αφορούν μόνο την παρ. 8 του άρθρου 5 της παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες).
γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ τους.
δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.

Νέες οδηγίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ όσον αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών, οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1  Σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρείας, ως ενεργών εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής. Επίσης, η σχετική υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε εκκαθάριση ή όχι, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέσα στο φορολογικό έτος 2021.
2 Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού ή την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού και μετά, ενώ για το χρονικό διάστημα μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου έχει η μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση.
3 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων στην περίπτωση που καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, τόκους, δικαιώματα σε δικαιούχο νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους.
4 Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους του, για τις περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί φόρος. 
5 Το επίδομα γέννησης που χορηγείται στους δικαιούχους απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.
6 Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία δηλώνονται από τους κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο.
7 Τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο.
8 Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2021, είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.
9 Τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε ανέργους μέσα στο έτος 2021 απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
10 Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους, στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Covid-19 και εξαιτίας των συνεπειών που επέφεραν άλλες καταστροφές, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).
11 Οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Covid-19, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου, δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών. 
12 Έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές απαλλάσσονται από κάθε φόρο και εισφορά.
13 Οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
14 Τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι 12.5.2016 και καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων και αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης. 

Μεγαλύτερο περιθώριο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ

Εκτός από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σχεδιάζεται να αποσταλεί νωρίτερα στους ιδιοκτήτες ακινήτων και ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου και αυτός ο φόρος να εξοφληθεί σε περισσότερες δόσεις.
Επίσης, προωθείται και το σχέδιο για την αυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών από τα εισπραχθέντα ενοίκια στο βασικό έντυπο Ε1 και στο συνοδευτικό έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων), τα οποία υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.