Skip to main content

Περικοπές μέχρι 25% στις δαπάνες υπουργείων – φορέων

Από την έντυπη έκδοση

Περικοπές δαπανών στα υπουργεία και τους επιχορηγούμενους από το Δημόσιο φορείς από 10%-25% επιβάλλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το 2015.

Στους περιορισμούς της εκταμίευσης των πιστώσεων, εντάσσονται και τα ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ, ΝΑΤ, όπως και η δαπάνη του ΕΚΑΣ, προκειμένου να μην επαναληφθεί ο εκτροχιασμός των δαπανών τους, όπως συνέβη το 2014, καθώς φέτος χρειάστηκαν επιπλέον περίπου 1,5 δισ. ευρώ για να καλύψουν τις πληρωμές τους, δεδομένου ότι οι αρχικές πιστώσεις εξαντλήθηκαν από τον Σεπτέμβριο.

Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, καθίσταται σαφές ότι τα κονδύλια του επόμενου προϋπολογισμού θα εκταμιεύονται με το… σταγονόμετρο, ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων κονδυλίων δεν είναι δεδομένο πως θα εκταμιευτεί, καθώς μπορεί να παρακρατηθεί το 10%.

Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, η εκταμίευση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2015 θα γίνεται σταδιακά και με ροή ανάλογη της ανελαστικότητας των κονδυλίων. Αυτό σημαίνει πως τα υπουργεία και οι επιχορηγούμενοι φορείς καλούνται να λειτουργήσουν και να προσαρμόσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο να μη λάβουν το σύνολο των κονδυλίων που έχει εγγραφεί στους κωδικούς του προϋπολογισμού, αλλά το 90%. Η παρακράτηση του 10% αποτελεί ένα είδος διασφάλισης για το ΥΠΟΙΚ, ώστε εάν διαπιστώσει αποκλίσεις στον προϋπολογισμό, προερχόμενες βασικά από τα έσοδα, να προβεί στην περικοπή των κονδυλίων του προϋπολογισμού κατά 10%.

Στην περίπτωση δηλαδή που υστερήσουν τα έσοδα έναντι των στόχων, το ΥΠΟΙΚ έχει τη δυνατότητα να μην αποδεσμεύσει το 10% από ορισμένες κατηγορίες δαπανών. Η ίδια τακτική εφαρμόστηκε και στους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, ενώ ειδικά φέτος μέχρι και τον Νοέμβριο η παρακράτηση δαπανών έφτασε σε υψηλά επίπεδα, ώστε να εμφανίζεται αυξημένο πλεόνασμα. Ειδικότερα στο εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι των στόχων κατά 1.851 εκατ. ευρώ οι συνολικές και κατά 1.144 εκατ. ευρώ οι πρωτογενείς, ποσά που αναμένεται να αποδεσμευτούν εντός του Δεκεμβρίου, πιθανότατα όχι στο σύνολό τους.

Το «κούρεμα» των κονδυλίων

Αναλυτικότερα, με την απόφαση του κ. Σταϊκούρα ορίζεται στο 100% το ποσοστό διάθεσης (δηλαδή είναι διαθέσιμες στο σύνολό τους) των ακόλουθων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 των υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειακών υπηρεσιών για: • αποδοχές και συντάξεις• μισθώματα κτηρίων• παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού •ύδρευση και άρδευση •ηλεκτρική ενέργεια •xρήση φυσικού αερίου •πληρωμή δικαστικών αποφάσεων •επιδοτήσεις άγονων γραμμών •επίδομα θέρμανσης •αποδόσεις στην Ε.Ε. •πληρωμές εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης πλην των υποχρεώσεων από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων •συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ. •πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων •εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Οι πιστώσεις που προορίζονται για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμες κατά ποσοστό 90% από τον Ιανουάριο του 2015.

Για τις ακόλουθες κατηγορίες πιστώσεων το ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται στο 75%, δηλαδή θα παρακρατείται το 25%. Συγκεκριμένα πρόκειται για κονδύλια που αφορούν σε:

• υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων δημοσίου •επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

• επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ

• αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

• επίδομα ΕΚΑΣ

• επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία & ΠΕΔΥ

• αποδόσεις στο ΙΚΑ

• αποδόσεις στο ΕΤΑΑ

• αποδόσεις στο ΝΑΤ 

• αποδόσεις σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης

• αποδόσεις σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια

• αποδόσεις στους Δήμους αποκλειστικά στους αναφερόμενους κωδικούς 3212, 3213,  3214, 3215 

• αποδόσεις στις Περιφέρειες αποκλειστικά στους κωδικούς 3221 και 3224.

> Εξαιρέσεις

Εξαίρεση από τους περιο­ρισμούς ή την περικοπή απο­τε­λούν οι δαπάνες μισθοδοσίας, ενοικίων, λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνων, αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ, οι πληρωμές για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και για έργα του ΠΔΕ.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ[email protected]